You are on page 1of 31

DRŽAVNA MATURA

Obavijesti za učenike
Državna matura

• provjera i vrjednovanje znanja /
sposobnosti učenika iz
općeobrazovnih predmeta
• uvjet za upis na visoka učilišta
Potrebna dokumentacija
•potrebno je dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
•potpisane prijavnice ispita državne
mature
•ovjerene preslike domovnice (za
državljane RH)
•ovjerene preslike putovnice (za
strane državljane)
•ovjerenih preslika svjedodžbi 1., 2. i
3. razreda
Najviše 6 izbornih
predmeta
po ispitnome roku

A–
• ISPITIRAZIN
• OBVEZNI VIŠA
E:
B
• HRVATSKI JEZIK –

• MATEMATIKAOSNOVNA

• STRANI JEZIK (ENGLESKI,
NJEMAČKI)
Učenik može prijaviti samo onaj strani
jezik koji je učio u srednjoj školi,
• IZBORNI
najmanje 2 godine
ISPITNI ROKOVI ROKOVI PRIJAVA

Ljetni 1.12.2016.-15.2.2017.

Jesenski 11.7.-20.7.2017.

ONLINE PRIJAVA
preko web-portala
www.postani-
student.hr

NAKNADNA PRIJAVA / PROMJENA
ISPITA SAMO
• najkasnije 30 dana prije početka OPRAVDANI RAZLOZI
pisanja ispita
• zdravstveni problemi
ODJAVA
ISPITA učenika
• prometna nesreća,
• najkasnije 10 dana prije početka
• smrt u obitelji
pisanja ispita
Potrebno priložiti DOKAZ!
PRAVO PRISTUPA POLAGANJU
ISPITA

Svi učenici koji su pozitivno
ocjenjeni
na kraju 4. razreda (bez
popravaka)
❑ popravak = nema polaganja ispita u
ljetnome roku
▪ moguće je izaći jedino na jesenski rok s tim
da učenik položi popravak do 31. 8.

❑ pad razreda = poništavanje svih ispita

❑ neobranjen završni rad = nema izdavanja
potvrde o položenim ispitima, a time ni upisa na
odabrani fakultet
PONAŠANJE UČENIKA NA ISPITU

• biti pred ispitnom prostorijom 30 minuta prije početka
ispita
• ponijeti OSOBNI DOKUMENT S FOTOGRAFIJOM i pribor za
pisanje
• isključiti mobilne i ostale elektroničke komunikacijske
uređaje
PREKRŠAJNE MJERE UČENIKU
• ispite državne mature prati NADZOR imenovan iz
Centra
prekršajna mjera udaljavanja s ispita, te poništenja
ispita izriče se učeniku ako:
• ne prihvaća upute dežurnoga nastavnika
• piše neprimjerene znakove/sadržaj po ispitnome
materijalu
• ometa i razgovara
• prepisuje i dopušta prepisivanje
• posjeduje nedopuštena pomagala (mobiteli,
Postupak prijave ispita i studijskih programa

www.postani-student.hr
PRIJAVE ISPITA I ODABIR
FAKULTETA
• rok za prijavu: od 1.12.2016 . –
15.2.2017.
• što je potrebno?
– CARNet RAČUN
• korisnička oznaka: ana.horvat@skole.hr
• lozinka: QWE4yxZ
– posjetiti stranicu: www.postani-
student.hr
Prijava u sustav
1. prijava u sustav

Kod prvog prijavljivanja
u sustav prijavljujete se
pomoću CARNet
računa:
- Korisničke oznake
- Lozinke
rilikom registracije hrvatski državljani koji ima
dvojno državljanstvo mogu biti prijavljeni u
sustavu samo kao hrvatski državljani.
Jedinstveni broj mobilnog
telefona:
Pozivni broj 385
države:
Mreža (98, 91, 99, 98
95):
Jedinstveni broj mobilnog 987321
telefona:

Potvrd
Potrebno je unijeti svoj i
broj mobitela na koji će
vam sustav poslati SMS
s vašim PIN i TAN
brojem
2. prijava u sustav (i svaka
sljedeća)

ana.horvat@skol
e.hr
nnnnnnnn

nnnn
Kontrola osobnih podataka

Ana

Horvat
12345678901

9876543210123
1.1.1992.
Zagreb
Hrvatska
Ž

Kvaternikov trg 1
Ivan i Petra
hrvatsko
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kontrola ocjena iz
I., II., i III. razreda

Ako su ocjene
netočne ili nisu sve
upisane:
- javiti razredniku da
ih ispravi u eMatici

Ako su ocjene
točne:
- treba ih verificirati
(potvrditi)
Unijeti broj mobitela,
broj telefona i e-mail
kako bi vas Centar
mogao obavijestiti o
rezultatima ispita i
rang-listama
Odabir ispita,
fakulteta i prioriteta

VAŽNO!
VAŽNO! Voditi računa o izbornim
Voditi računa o razinama predmetima
ispita
Pregled svih
fakulteta i uvjeta
upisa
Sažetak
1. Pribaviti CARNET račun

2. Prijaviti se na www.postani-student.hr
❑ pomoću CARNET računa (korisničko ime i lozinka)

3. Unijeti broj mobilnog uređaja na
www.postani-student.hr
❑ SMS porukom bit će vam dostavljen PIN i TAN broj

4. Završiti registraciju na www.postani-student.hr
❑ Provjeriti osobne podatke i ocjene I., II. i III. razreda

5. Pročitati brošuru Državna matura
6. Odabrati studijske programe (fakultete) s
pripadajućim ispitima na www.postani-student.hr
❑ Voditi računa o PRIORITETIMA (najpoželjniji fakultet na 1.
mjesto)
❑ paziti na rok prijave – od 1.12. 2016.– 15. 2.2017.

7. Pratiti obavijesti (S V A K O D N E V N O) na:
❑ http://https://www.ncvvo.hr → obavijesti od
koordinatora
❑ http://www.postani-student.hr

8. U slučaju poteškoća s neispravnim podatcima
(osobni podatci učenika ili ocjene), te ostalim
pitanjima oko državne mature
❑ Javiti se koordinatoru škole

9. Kod problema s prijavom u sustav i radom sustava
❑ Nazvati CARNET-ovu Službu za podršku korisnicima na
telefon
PROBNA DRŽAVNA MATURA
• u sklopu Sajma karijera –
prezentacije Sveučilišta u Zagrebu bit
će održana probna državna matura
na kojoj možete provjeriti svoje
znanje
PREDNOSTI STUDIRANJA U RH
• jeftinije studiranje – školarina se ne
plaća uz uvjet redovitog polaganja
• studijski programi su kvalitetniji
• veća mogućnost zapošljavanja –
diploma je priznatija
• novi studentski domovi
• Sveučilište u Zagrebu je 386. na
popisu najboljih sveučilišta na svijetu
– Sveučilište u Splitu 1806.,
Univerzitet u Sarajevu 2270.,
ŽIVOT U ZAGREBU
• više kulturnog, sportskog te
zabavnog sadržaja

• mogućnost rada uz studiranje preko
Student servisa

• dobro organiziran i povoljan javni
prijevoz

• velik broj mjesta u studentskim
• Studentski domovi
• - Cvjetno naselje – 1762 kreveta
• - Stjepan Radić – 4031 krevet
• - Dr. Ante Starčević – 1237 kreveta
• - Lašćina – 480 kreveta
• Hvala na pažnji i vidimo se u
Zagrebu! 