You are on page 1of 2

1.

Redactați un eseu argumentativ, în care să explicați opțiunea alegerii carierei didactice,
răspunzând în scris la următoarele întrebări (maxim 1 pagină):

- Ce înseamnă să fii profesor și să formezi personalitatea copiilor /elevilor pentru ”societăți care
nu există încă”?
- Identificați activități specifice realizării educaţiei pentru dezvoltare durabilă?

Consider că a fi profesor ȋnseamnă mai presus de orice o ,, artă”. Cariera didactică se
urmează numai dacă ai vocaţie. Profesorul are ȋn faţă suflete, minţi, pereche de ochi şi urechi,
toate ȋndreptate cu incredere spre el. Un bun profesor modelează mintea celor cu care lucrează, ȋi
formează, le modelează gândirea, ȋi ȋnvaţă cum să gândească. Pentru aceasta profesorul are
nevoie nu doar de răbdare, ştiinţă şi inteligenţă, ci şi de dăruire.
Mi-am ales această meserie, aparent simplă, banală, care totuşi nu este la ȋndemâna
oricui, ȋncercând să dau dovadă de iscusinţă, răbdare, talent şi dăruire; am facut o pasiune pentru
munca cu copiii dar şi pentru munca ȋn echipă cu ceilalţi colegi şi totodată oameni de la care pot
ȋnvăţa continuu, deoarece sunt oameni cu experienţă la fel de dornici ca mine să ȋmpărtăşească
ceea ce ştiu.
Pregătirea pentru a preda, pentru a-i ȋnvăţa pe alţii cum să ȋnveţe este o operă niciodată
ȋncheiată şi care implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare şi multe
ore de studiu. Totuşi la capătul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii.
Aşa cum mie mi-a rămas ȋntipărit ȋn minte portretul fizic şi moral al ȋnvăţătorului meu,
deschizătorul de drum de la care am ȋnvăţat tainele primelor slove, aşa ȋmi doresc să se ȋntâmple
şi cu elevii mei cărora ȋncerc să le transmit toate cunoştinţele mele.
Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante abilităţi ale unui profesor este
aceea de a relaţiona cu elevii, de a lega prietenii bazate pe respect reciproc. Doresc ca elevii mei
să mă considere nu doar profesorul din spatele catedrei, ci şi mamă, prietenă sau de ce nu
…..sora mai mare.
Caracteristicile unui bun profesor: să ştie să se pună la dispoziţia copiilor, să le ȋnţeleagă
universul, să sesizeze interesele care ȋi animă; să fie transmiţător de cunoştinţe şi educator,
evaluator al elevilor şi partenerul părinţilor ȋn sarcina educativă; trebuie să aibă cunoştinţa
misiunii sale, are obligaţia de a observa şi evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea
de a organiza şi regiza procesul de instruire.
Misiunea profesorului este şi de a promova educaţia pentru dezvoltarea durabilă
contribuid la dezvoltarea competenţelor cheie pentru educaţia pe parcursul ȋntregii vieţi ȋn cea ce
priveşte următoarele domenii: competenţe matematice şi competenţe de bază ştiinţe şi
tehnologii; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare şi exprimare culturală; competenţă
digitală; competenţe sociale şi civice. Cu toţii trebuie să ȋnţelegem că dezvoltarea durabilă
presupune valorificarea resurselor unei societăţi pe toate planurile. Se vor urmări: dezvoltarea
capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor
instrumente şi proceduri adecvate; formarea unui comportament civilizat faţă de natură şi mediu,
de ocrotire şi protejare a ei;dezvoltarea capacitătii de comunicare diversă şi dezvoltarea simţului
practic.
Consider că a fi profesor reprezintă o ocupaţie de suflet care se face cu sufletul şi care te
răsplăteşte cu….suflet. Muncind cu drag ȋn fiecare zi am ȋncredere că am puterea de a transmite
copiilor dragostea şi respectul meu, cu fiecare gest, cu fiecare privire .

clasa a II.clasele IX.ȋnvăţământ secundar superior -ȋnv.clasa a IV –a C. vocaţională.clasa I .grupa mare B.nivel preşcolar 3-6 ani . Educaţie timpurie 0 – 6 ani . XII. Ȋnvăţământ superior . Ȋnvăţământ secundar .XII/ XIII (filiere teoretică.1/2011) și redactați o schemă cu Structura sistemului național de învățământ. Ȋnvăţământ terţiar nonuniversitar .a . Liceal .2.ȋnvăţământ secundar inferior (gimnazial) – clasele V – VIII . XIII -ȋnv. Parcurgeți capit.a .nivel antepreşcolar 0 – 3 ani .grupa mică .ȋnvăţământ postliceal E.ȋnvăţământ postuniversitar .clasa pregatitoare . Ȋ nvăţământ primar . tehnologică) -ciclul liceal inferior -clasele IX – X -ciclul liceal superior – clasele XI. A.clasa a III.grupa mijlocie .profesional – durata minimă de 3 ani D.ȋnvăţământ universitar . II din Legea Educației Naționale (Legea nr.