HT Eronet dkesic

370474246.xlsx
podaci koji se unose
*

Trasa :

*
Dužina trase (km) Frekvencija (GHz) Prečnik antene (m) Prečnik antene (m)

12 18 0.6 0.6 *
Slabljenje (dBm) Dobit antena (dBm)

-44.15 38.47 38.47
Korekcija polja izlaznom snagom
(dBm)

18 *
Max. prečnik I Frenelove zone (m)

7.06
Pouzdanost trase - Fedinzi
Nivo pri kom trasa ispada 10-3 u dBm Margina do ispada (dB)

-70 * 25.85
Fedning koji neće biti prevaziđen za Procent vremana u toku godine u kom je margina
20 % vremena u dBm prevaziđena (%)

1.53 0.00004

Broj degradiranih sekunda 1144.82