»Cakavska ric« XXVII (1999) • br.

I • Split • sijecanj - lipanj

Dinko Matkovic
Vrboska (Hvar)

POSLOVICE VRBOSKE

VeCinu ovih poslovica pamtim iz djetinjstva i djecastva (rodeo sam 1925. g.). Moja
baka po ocu Dobra (Buona) Matkovic rod. Stipisic (1870-1960) bila je nepismena, ali je
znala mnogo poslovica i cesto ih upotrebljavala u razgovorima (osobito u razgovorima uz
vatru na kominu), a djed po ocu Grgo Matkovic pok. Dinka (1858-1936) je bio pomorac i
na jedrenjaku plovio po Jadranu i Sredozemlju te je znao i talijanske, koje je pamtio i moj
otac Nikola Matkovic (1902-1979). Od 1991. g. uz poslovice biljezio sam i izreke (fraze),
a i rijeCi.
Smatram da je razvrstavanje poslovica po tematskim podrucjima bolje od nacela
"nereda". Mnoge poslovice mogle su biti svrstane u dvije grupe po ovom redosljedu, ali
sam ih zapisao samo jednom. Najvise ih je u grupi savjeti i u grupi moralno-etickih
vrijednosti, ali sve se na kraju svode na savjet i pouku kojima su starije generacije usmenim
putem htjele prenijeti mladima svoja zivotna iskustva po kojima bi se mladi trebali ponasati.
U Vrboski je u drugoj polovici 16. stolj. izgradena monumentalna crkva- tvrdava (koliko
mi je poznato jedinstvena u Dalmaciji) sto je dokaz da su tadasnji Vrbovljani (ribari, tezaci,
pomorci i zanatlije) ima1i mnogobrojne veze i s Venecijom, koja je tada vladala otokom.
Petar Hektorovic u svom poznatom djelu "Ribanje i ribarsko prigovaranje" zabiljezio je
nekoliko poslovica sto dokazuje da su ih ondasnji Hvarani upotrebljavali. Poput isklesanih
kamena u spomenutoj crkvi tvrdavi, poslovice su bile i ostale elementi ugradeni u duhovnu
konstituciju i naseg otoka. Poslovice su se ucile u skoli (redovita pucka skola u Vrboski
otvorena je za musku djecu 1827. g.), iz kalendara i knjiga (tek poneki radioaparat bio je u
mjestu do 1950. g., a TV- od 1960. g.), a najvise u drustvenim kontaktima na rivi i pjaci.
Tesko je reci koliko je od ovih zabiljezenih poslovica izvomih, nastalih u mjestu, sigumo
je da ih nije mnogo, jer se mnoge cuju i u drugim mjestima na otoku, a veliki broj je
opcepoznat odnosno zabiljezen, ali su sve ove poslovice prilagodene mjesnom govoru.
Zabiljdio sam i akcente bez kojih ovaj rad ne bi bio kompletan. Ovdje sam zabiljdio 273
poslovice stone znaCi da su sve zabiljezene. Bio bih zahvalan onim Vrbovljanima koji bi
ovome popisu dodalijos poneku. Zahvaljujem prof. Ivu Tomicu na korisnim savjetima kao
i na prevodu talijanskih poslovica.

Rujan 1999. Dinko Matkovi c

79

ondjel /andeo/. slusati i skolovanog stokavca kad cita neakcentirani cakavski tekst.pravda/ itd. Tri su akcenta: jedan kratki (kratkosilazni iii brzi) i dva duga. giirlit. (izuzetak je u imenima Dordi . On se izgovara i u genitivu jednine imenica zenskoga roda: zenie. piioj cal /otidi! /. biti. I Vrbovljani kao i veCina Hvarana nemaju glasove. coran /ern/. Durdica). kor lkrv/. kozidfua /sav/ itd. Dz . pr'isit /Zuriti/ i prisit /prisiti/. D ink o Mat k o vic . grubji. LJ: D. provda. stor /star/. mls'i /3. Primjeri za duge akcente. a ponekad i nerazumljivo. Poslovice Vrboske 79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. U osobnim imenima govori se i Ante /prije Onte./ zlotan .zlatan/.beznadan/.1. 1. rojen. rukie. U govoru se cesta dva diftonga: IE (miek/mek/. nego i zbog toga. gvozjlca itd. sud /sud/ i sud /posuda/.magarac/. mUka /brasno/ i milka. jlr (dir). mijesiti/ i m'isi/ dativ jed. 2. I ne samo to.zupnik. mlsju /mislju/ i m'iSju.: b/za akut: gace.) i diftong /dvoglas/ UO: kiiost/kost/. patit. tovor /tovar . Foranin. U rijeCima.dugosilazni iii silazni i akut (koji se razlikuje od standardnog dugouzlaznog po tome sto samo u pocetnom dijelu r malo silazi). Iako je za taj posao bio potreban poseban napor /a i dobro uho/. Mate /ranije Mote/. od puska/. Mjesni govor u svakome od 18 naselja ima svoje vece iii manje posebnosti (Slovenci to ka:Zu u rimi : Vsaka vas /selo/ ima svoj glas). tvarji /tvrdi/. miiore/more/. Umjesto Dz govori se z (zep. smijesno. 3. kurot /kurat . akcentirao sam rijeci i aforizme ne samo da bi se rijeci istog glasovnog sastava moglo razlikovati po znacenju (jln /jedernl i j'in /irnl.). detedient itd. od misa: son/san/ i son / 1.1. jer je cakavska rijec bez akcenta nepotpuna pa je na pr. tilji. tviioga /tvoga/. joje. nogie itd. a oznacen je sa--. prezenta od gl. Zane /ranije Zone/. 4. oviion /on/. Za razliku od standardnog hrvatskogjezika kratkosilazni I moze biti ne samo na prvom slogu/ na pr. certa itd. buduci da nema standardne cakavice svaki akcentirani cakavski tekst ostaje kao trajan zapis jednog lokalnog govora i za buduce generacije. blagoslivjat itd. judi divjok. meja. Varbiioska Nrboska/ itd.sto znaCi da u mnogim rijeCima imaju 0 umjesto A: moj /maj/. mieso/meso/. tilo /tijelo/ i t'ilo lhtjelo/ itd. mmt i m'irit /mjeriti/. Ispred njega vokal je dug /kvantiteta/. Kata /prije Kota/ itd. jedn. Za razliku od stokavaca i nekih cakavaca Vrbovljani su okavci . I • Split • sijecanj . zveljar'in = budilica L i J je suglasnicki skup). don/dan/ i don /kratica uz ime svecenika/. puski /pucki/ i puski /dativ jedn. trovie. grancica. misonca.umjesto LJ i D izgovaraju J (na pr. a/ dugosilazni: pir. jed. i akut je na spomenutim diftonzima /vidi biljesku 3/. 80 .lipanj NEKOLIKO BILJEZAKA 0 MJESNOM GOVORU U VRBOSKI NA OTOKU HVARU Stanovnici otoka Hvara su cakavci i u gradu Hvaru cakavci (izuzetak su stokavci iz Sucurja). pa ispred njega dolaze samoglasnici: plirst. enkliticki oblik sam/. omiendul/bajarnl itd. svldozba. griiozje /groZde/. desperon /desperan . nojslaji. fermovat /zaustavljati/.). zubatac itd. zakukurikat itd. prezenta gl. tilo. vesielje. Glas R nije nosilac sloga. tarbiili. trova. gvanciera /posluzavnik/.ranije se govorilo Jorji. (izuzetak je u imenu Ljubica ranije JUbica i Ljiljana. 5.

kvoska. D iT ispadaju u suglasnickim skupovima DSK i TSK: gosposk'i.dviior'i. 7. Na kraju rijeci u infinitivu: kiirpit.mihi!i m'isil. govorin itd. Za razliku od nekih drugih hvarskih lokalnih govora Vrbovljani dobro razlikuju u izgovoru i pisanju c i e (koji se izgovara nesto mekse nego u standardnomjeziku). dvoniiste /dvanaest itd. PS . 12. ali ne uvijek/ naostr'it. 9.porst i piirstih. kliea . zn6 /znao/: m'isli /mislio/. 15. gr'ih. mih. sen'ica /psenica/. Suglasnicki skup GN iz standardnogjezika ponekadje GNJ: gnjojan /gnojan/.kolacic i kolac'icih . 11. maski. podo se. naigrat se itd. z61 /zal/ itd.iol /kosara/. duom /dom/ itd. rukiion /rukom/. PT suglasnik P cesto ispada: ce!a /pcela!. i u 2. 81 . reste /recite/ itd. ali ne uvijek. oblosno itd.juski.0sobna imena muskoga roda na -0 i -E u deklinaciji dobivaju T ispred padeznih nastavaka (osim u petom padefu) : Andro. ml'iSni.smokov i smokvih itd. sovat /psovatil.Androta. Dolazi do stezanja dva samoglasnika kad se nadu. Dink o Mat k o vic . lee.Androtu itd. mlikte /mujte/. m'islin. fola /hvala/ itd. striste /strizite/. potiezmo.gris'i: dvilor .lebor i lebr'ih. smokva . kiileb . 14.Matetu itd. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.kiie i kUCih. Cesto se dodaju samoglasnici na proklitikama: uzo me. gnjizdo /gnijezdo/ itd. govilor. kfun. potiegnit itd. j'ist /jestil. jednine u imperativu: pis. tur'istiski.. 10. naoblocit. osobito u 1. jedan do drugoga: ko /k:ao/. lebro . ozgor/od'gor/itd. 1. foljen !hvaljen/. i 2. 13.. ali ostaje neizmijenjen na kraju imenica. spl'iski itd. 8. harvoski. pee itd. hod'iV. Vokali ispadaju u sredini rijeci.lazonj i laziinjih. isklipmo. laziinje . U suglasnickim skupovima PC. Suglasnicki skup HV u standardnomjezikuje u lokalnom govoru F: For /Hvar/. krozo me itd. Sve imenice muskoga roda imaju samo kratku mnozinu: m'iS. PS.m'isi.stab61 i stab!Th. viirtal. uste /uc'te/ itd. Suglasnik L se gubi u glagolskom pridjevu radnom muskoga roda: uci /uCiV. 16kti /lojtil itd. D ispada u suglasnickom skupu DZ: ozvon'it.: Mateta. Veeina imenica ima dvojne oblike u genitivu plurala: parst.kiilebi itd. ba!Ota . iT: miiste /muc ' te/. sviirdal /svrd1o/. Sve se cesee cuje suglasnicki skup KT umjesto starijeg JT : zanoktica /zanojtica/. kolacie . ali dognat. nauiivat se. briitim. t'icica /ptiCica/ itd. mnozine u imperativu. piiski. libar- libor i libr'ih. 1.lipanj 6. tosno. Promjene suglasnika u suglasnickim skupinama su ceste: c postaje s u suglasnickom skupu: CK i CN pa se govori. I • Split • sijecanj . Suglasnjk M na kraju rijeci ( osobito u morfoloskim nastavcima) prelazi u N.. karti.ba!Uot i ba!Otih. br6/brao/. stab!O . pos61. ispec itd.

blser: kamarler. Moralno-eticke vrijednosti: Obitelj . b!Sedu) koji s infmitivom doticnog glagola znaci da je nesto valjalo iii se moglo uciniti u proslosti: b!Ses duoc pok bi vaze./ 22.lipanj I mnogo imenica srednjega roda sklanjaju se po T . ovlin bi bl. 20. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. N. cfivodu. on! cedu se stlt.zlo. a prosla radnja se izrice perfektom: bison /bio sam/.. Smrt. a zamjenjuju ih rijeci iz standardnogjezika /kaplt. Djela .1. 19. 16. Opcenitost. Kalendar.griiobje. govor'ili su itd. U prezentu u 1.slabi.modar. na -DU: triesedu. 17. bi. Ljubav. bismo. grlen ca /odlazim/. kuplcu ti parsten). bidu .rat. 21. a sigurno i drugih rjecnika s kojima se autor ovih biljezaka nije imao priliku upoznati. soldat . sleto je /setao je/. Drustvenost.mlslit.svojta. Govor . mi smo se bili okupali itd. ona bi bila. ces. ovlion ce govor'it. au 3. iii po uzorku : j6 cu igrat. D i n k o M a t k o v i c .postupci.i j6 bin bl. biste.Bud dobar dane budes . kapisont.izij guovno. I • Split • sijecanj . Zanimanje: zivot Dobro. setacemo itd. Ako buden !so. vi biste bili. . I kondicional sadasnji i prosli tvori se kao i u standardnomjeziku od kondicionalnih oblika glagola bit (bin.vojnik. Rjecnici razlika izmedu standardnog stokavskog i cakavskih lokalnih govora iz srednjedalmatinskih /i ne samo njih/ otoka su obimni. U govoru se upotrebljava samo imperfekt glagola bit ( -. provlerbij . diventat .slmena . Jaki .deklinaciji: dite .na primjer. b!Sete. cujedu.konobar. Ludost - mudrost.posljedice: Vjera. Psi- holosko podrucje. blsemo. . rabotoli smo i lavrali smo /radili smo/. 18. Aorist i imperfekt sene upotrebljavaju.).1.razumlt. bi. per oziempjo . Dinko Matkovic POSLOVICE (zabiljezene u Vrboski na otoku Hvaru) Dobro . cudesa itd.Ucin dobro . ti si bi popi. ti bi bi.sutnja. Tudina: Uzroci . 82 . gvera . Samoca. glagol svrsava na-N: pljen. pensat. blse. govor'ices. plerla. molidu itd.mn.. Dodatkom enklitickih oblika od glagola itit leu. Savjeti. Pluskvamperfekt se tvori od perfekta glagola bit i glagolskog pridjeva radnog (bi son duoso. a sto se detaljnije moze doznati iz rjecnika Andra Roki "Libar viskega jezika" i "Rjecnik bruskega govora" od Pera Dulcica. bi16nce - bilonceta itd.pos!Ovica itd. blsedu von dovat pok biste imali itd.S-dek1inaciji: nebesa. blses.deklinaciji: slme.diteta.zlo ./ na infmitivnu osnovu tvori se futur I /igracu. cipon. govor'in itd.postat. mi bismo bili. Neke rijeci iz talijanskog /skoro sve su bile prilagodene nasem izgovoru /sve se manje upotrebljavaju. jedn. oni bidu blli) i glagolskog pridjeva radnog doticnog glagola. ce . I futur II se tvori kao u standardu (na pr.

. . D i n k o M a t k o v i c . ne zno ca je do bro.zlU se n6doj. . 83 . nego ziibi natiikli. . ni' zakopat. ko da ni's nlsta ucini.Ko se d'ima ne nadlmi. au dobru se ne uzohol.Nisu ti mrovi naviikli. . iz'ij = 2. ti se uognja ne nagr'ije. . . I • Split • sijecanj . /rece se onome tko je debeo/ pr'isa = furba tin = taj um'i = 3. .U zlU se ne poni'z. .Jedno je rec. . .Dobra se na daleko cuje.dobro ju.Uci'n sruo piitih dobra.dvo uci'. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.Li'po ric. jedn. .Ko muci' . imperativa glagola izist = pojesti boje = bolje provo = particip glagola provat = probati ne biioj se = 2.Ko um'i. prezenta glagola um'it = umjeti kanto = 3 .Buog ne ploco svake subote.Svaki je kovoc svojie sr'ice.Di ce suza nego . a drilgo ucin'it.lipanj . . ne.1.1.Od store kokose .Ako je pr'isa umrlt. jedn.dobra mete. prezenta glagola kantat = pjevati Drustvenost -Vrana vrani ne kopo oko.Zamo po zamo ./nijecni oblik/ glagola bojat se = bojati se stiio = 100 Djela. . uci'n zlO.njemu dvl.ha. rna diizan ne ostiije. .pogaca. a jedonput.vrota otvoro.Ko ni provo ca je zlo.zlO ne mlsli.l.postupci .na oko.Nova metla . jed.jedn. . . .ne buoj se.Ko kanto .UCi'n dobra. nego zlU zapovidat.Boje dobremu sluzlt.I. a zlO jos i daje.

. prezenta glagola ciikat = slutiti.Boji je do bar glOs. pok cu ti rec kakUov si.dite k'ilovo.Boje je ca bilo /camudrogo/ j'ist.Ni sve za rec /Sve se ne govori/. .onako govor'ilo. I • Split • sijecanj -lipanj . pojas camudr6go = stomudrago. o glovu mu se razb'ijedu. ni ni za drllgega.Pllno babic .Ko se zonji smije. . prezenta glagola viezat = vezati r'ilo = obraz I nekad posprdno.jedn. nojboje se smije. Dink o Mat k o vic. a kosti !Omi.Voda sve opere.'imos vezu s c'ilin sviton. z6 se = za se/be/ · nl = negacija 3. . a cov'ik za ric.1. prezenta glagola bit= biti ni=ni java! = davao Govor.Kuo ni zo se.Svak:o t'icica . .svfrome jatu. p6s = pas.1.Rec mi s kin si. nego zlotni pos. . nagadati.Stliv parst umore . roo se docuko. a nekad vulgarno/ 84 . tuo rni je na jaz'iku. . pjon govori. nego ca bilo govor'it. jedn. jedn. . . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. predosjecati.Ca trizan m'isli. skin = s kime takiiov = takav ficica = ptica cuko = 3. bilo sto trizan = trijezan pj6n = pijan sp6rki = prljavi vide = 3.Jaz'ik nimo kosti.l .Ko s jovlon t'ikve sOdi. . mane i sporki jaz'ik.Kakovo r'ilo . .Vuol se vieie za roge.ca se ciiko. . . . .sutnja .Ca mi je na sarcu.

reko je Bloz daje 16z (Na Svijeenicu.Jubov je slipa.mudrost .Guospa Kandaluora. ako nije kisovita. . glagola tabaciti kilrac = muski spolni organ Ludost . Dink o Mat k o vi c .1.j.Ko more i kiionj mu more. zamorsi = 3 . jedn. .Ca liid zamorsi. jer vee blagdan sv.Ko je h1d. .Daleko od oc'iju. . 85 . prestaje studen.Slabemu kfucu svako dlaka smieto.l. vee je blogo caje sarcu drogo. veljace.Slla Boga ne moli.jedn.Ni blogo ni srebro ni zloto.ne svfic pon.Ko je jaci.zima fuora.cuvoj se maraskega sfinca. ji = 3. . . ali to nije sigurno.Clli moj . prezenta glagola jist = jesti d'i = gdje ni = negacija 3. marac oplakUje (ako veljaca nije ucinila po svojoj volji. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Komu Buog. temu i sv'i svieci. Kalen dar . taj provodi svoju volju) . . . jedn.Veliko r'iba ji molu.Di ni maske.Ko nimo u glovi. Blaza. 3. daleko od sarca.1. . . jedn. moze biti hladan). 'imo noge. prezenta glagola bit = biti tin = taj tabaci = 3. I moeniku je sve dobro/ . stiio pametnih ne odmorsi. 2. ne bud mu drilg. t.Kad vejaca ne vojuje. tin tabaci (tko je jaCi. I • Split • sij ecanj .slabi . onda je ofujak kisovit) . m'iSi skocedu. . veljace. 1.prezenta glagola zamors'it = zamrsiti stiio = 100 Ljubav .lipanj Jaki.

. . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. .jedn. gore vlase nego pase. padez glagola prosac = svinja (rece se i gfidac) za te = ovdje u znacenju: iza tebe vazm'i = 2. l . una volta poco dura (Sveti Lovro .Do Bozlca ni zimie ni gl6da. sebi cini. imperativa glagola piioc = poCi Moralno . vunena tkanina Kandaluora = Svijecnica fiiora = van.eticke vrijednosti . . .slpa i komorca.lipanj . tin se ne posvieti.Ko se ne osvieti. ali malo traje).Ne laje pas poradi sela. rna nieces dokle hoces.San Lorenzo grand' caldura.quaranta duranti (Kakvo je vrijeme 4. D i nk o M a t k o v i c.vazmi motlku i piioj kopat. ne laze riiog. Kate je 25. .Kad se vlase pogospod'i. .velika vrucina.Piiol vejace . studenog. .d'icu pohust (vee u kolovozu djecu treba toplije oblaciti). .l. Kota kraCi don do Bozlca mlsec don (blagdan sv.0 pol morca. ali nikad kako na Bozic).loza place. nego poradi sebe.jedn. svrsetak igre agilst = kolovoz pohust = 3 .Na dvi katride .Sv. . .Agilst.Svieti Toma .lmo milza.oslobod'i Boze. .ne more se sid'it.jedn.Kiio ca cini. takvo traje 40 dana).Cin ca hoces. . I • Split • sij ecanj . .Ko se f6li. pros inca.llpo ti je no te i dvo dona za te.Quatro aprilanti .l. som se kvori. . 86 .Od lajova jazlka . prezenta glagola pohustot = malo sa:lvakati pr6jca = 4. (dolaze u plicak) . . a Bozic 25 . miiraski I i morcin I = pridjev od imenice marac = ofujak m6j = svibanj p6n = sukno.Bozlcu .Svieti 6nte opat .Sviiko skUza . .Ako Hize koza. travnja. imperativa od glagola vaziest = uzeti piioj = 2. rna nlkad kako no te (lijepo je i dva dana iza Bozica.ublj projca doma.

zfibi se ne gledodu.Kuca ni tisna ako cejad ni bisna.Lako je s hljin kfucen .Cist racun. I • Split • sijecanj .Ca je moje. tuo je moje.Pril'ika bere jagode.u lazi su krotke noge.lipanj . .Teze je jud'ima nego Bogu ugod'it.po kup'ini rue.Kfimstvo je veliko pobratlnstvo.Oteto.dati ne recen (to samja upravo trebao tebi reci).Rik mi . . prezenta od glagola fiil'it se = hvaliti se som = sam 87 . . .Ko v'itar s'ije. sarce ne zen.Posruj brata star'ijega i tebe ce mlaji tvoj'i. .l. . -Duzan. . a ca je tvoje. Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. dugo jiibov.Vece hi se utop'ilo u zmii!U. .ca je prislono.talco zdravo! .Brat brata nad jamu vOdi. nego u moru.ca se rece. izgovor fOli se = 3.Di loz ruco. mores dobar i postien. z!O ga i ceko. .ruzan.Ko z!O cinl. . -u hlje kozie .Dok jednemu ne smarkne. . bfuu zanje.Palica je iz raja izosla.Darovonemu konju . neka se sviiome nOdo. tuo je i moje i tvoje.Ako ne mores b'it l'ip i bogat. . ni maski ni drogo. a odv'ika dvl. .prokleto! . . .Kako pravo. skUza = isprika. Dink o Mat k o vic. . drUgemu ne svane.ca oko ne v'idi.Ko se hljemu z!U vesel'i. tuote ne vecero. . . .Bravfua je ziv'it bez lavfua.N av'ika je jedna mUka. . .velo v'ime. . .jedn. au jamu ga ne fisne. . . ruo se ne porece.Ko se topi i za slamu se capo.

a cov'ik zenu na kosuji.ne ustala se iz m'ista! . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br. vece ga se biioj .l.Nev'ista. . . 1 • Split • sijecanj -lipanj katr'ida = stolica pr'islono = preslano tuote = tu zmfil = casa capo = 3. . odnosno kad majka nema. .Ako je boje tviioj.Ko rano n1co i rano se ozeni.kad bacvica giiore s dn6n. imperativa jednine od glagola bojat se gravron = gavran Opcenitosti . odnosno dok majka ima.. umjesnost lavfu = rad Obitelj . . 88 . a kad je bacvica prazna..tol'iko je dobrih macehih. . onda je losa. .Kollko jud'ih..Zena nosi cov'ika na obrazu. kcerka tviioj = tvoj buoj se = 2. nasa mama sviikin zliion (dok je u bacvici vina.sus'idon nazvona. zakrpa kantiin = ugao cier = kci.Zena somu sebe ruzi kad svftoga muza ruzi.K6r ni voda. s nason mamom svak govori . .tol'iko cud'ih. .Tiesko meni po rodu mojlemu kadj6 nimon na domu svojiemu.Bllza je kosuja od kapota.Zen a ctarii tri kanruna oct kilce. a muz jedon.1. ne kaje se.Cier odona .jedn prezenta glagola capat = ubvatiti palica = siba bravfua = hrabrost.Kad biicvica tanpori. Nepoznato mi je znacenje glagola tanporit) . vrlina. .svojta . dotle je majka dobra.Muz je peca prillpjena.Kol'iko je bllih gravronih . D i n k o M a t k o v i c . kor = krv peca = krpa.Dica su radost i zalost. .

. . . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br. . . muod = nacin tovor = magarac more = 3 .Sviiki oltar'ic lmo svftoj krizlc. .due incolane.I pop na mlsi .Pluod ne piido daleko od stabla. od tega i rucica.I. chi non lavora . a tko ne radi.Prozno vr'ica . . tiiote i oblkne.viez me u vr'icu.Od cega varc.Nijedna pr'isa ne uiOvi m!Sa. .duojde na vldilo. jed.Dobro se somo f6li. nieces pametnemu. nego ko pilno ne 'isce. .Ni bogat ko pilno lmo. . .fall .Kasaj.Da je stroh rfike kako oCi. prezenta glagola moe = moci dilo = djelo duojde = 3 .Sviiko dllo . n'ikad se n!Sta ne bi ucinllo. .Ako sene nasmijes llldemu.Di kuo n'ikne.ogonj gosi.Chi lavora . .dvije ustirkane). .Doj mi srlcu . .I.camicia rossa. Dink o Mat k o vic . . . svrob i jiibov . I • Split • sijecanj . onako ces i lee. . .ne moredu se sakrlt. .Kako prostres.Ne zno tovor ca je petrusimul.Niko se ni naucen rod!.Sviiki briiod .lipanj . . 89 .Slta Piila za Dalmaciju ne haje.na svftoj miiod. prezenta glagola diioc = doci Psiholosko podrucje . .R'iba od glovie smardl.Znonje je imonje. jedn. .Sviiko voda .Svl piirsti na riic'i nisu lsti.Iz svojie koze ne mores utec. . (Tko radi ima crvenu kosulju.Na muci se pozniijedu junoc'i.stot ne more.

.stufava (Uvijek bob /jestil. .Ko zive u mirU.Sve se more ca se hoce.ca oko ne vlcti. nego komu se pilno hoce.dodije). . D i n k o M a t k o v i c .Teze je judima nego Bogu ugodit.Jipanj . . prezenta g1ago1a iskat = traziti viez = 2. iiba lz mora (treba jesti). ni ni vollt. ni gl6dan.doceko.ne prosi. jedn.1. sarce ne zeli. !see = 3.Ca ni lipo vldit.Ne viruje g'ira g'irici da se fr'igodu u lstoj pasfuici.Sit glOdnemu ne vlruje.Sarcu na voju.Ca se babi /iltllo. jedn. .Ko ceko .Mieso iz koze.Svak zj6 .Ko se nodo.Pune oci .Nista ni boje od dobre voje. . svaki don je na piru. prezenta g1ago1a frigot se = pr:liti se pari co = 3 . .Ko nosi .inbatesci (Na ribe se treba namjeriti). . .1.Pesci . 1. rnnoz. .puno sarce. . .ne falije (rece se kad treba prskati vinograd). . oblik od /iltlt se = hoce se Savjeti . ostane bez koze. . a ziec u goii. prezenta g1ago1a pari cat = spremiti /iltllo se = g1agol.Ni siromlili ko malo imo. sebi na nevoju.Ko polije .1.Sempre fava. . tuo se babi snllo. . . . irnperativa g1ago1a vlezat = vezati d'i = gdje tuote = tu pr'isa = furba fr'igodu = 3 . . . .Ko vece hoce nego more.Ni u crikvu bez piniez.u str6hu su velike oci. . jedn.kako zno. I • Split • sijecanj . 90 .Parico rozonj. .Ne dlz j'idro svakemu vltru. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.

.Posjl siempju na posol . . .Dv6 piita mlr.ako te nlko n!Sta ne plto.Boje je spricit . pok onda lspred tiije. a meju judlma juski /tako se treba odijevati i ponasatil .Ko se duzi. . no se i pOdo se. . pok ce ti i Buog pomoc.Pomoz se s6m.Svita ne d6j . . .Nikad ni rano rucat i ozenlt se. . fm se riizi. . 91 . u poje puojsko. vajo da kr6de ili zadije.Zasvir i za p6s zad'ij. a jedon piit odslc. D i n k o M a t k o v i c. .Ni u muore mire. . ni u Vlaha vlre.i hOd za nj6n. .Ko prin divuojci. . .Boje je kozll priviezat.Ni krillia bez motlke.Ne more se gloviion kroz mlr.Rec p6pu pop.Ko rano rani. njegova divuojka. . . ni rugll ostavit. .Cistoca je puol zdr6vjo. . .Ne more se sid'it na dvi katride. . till se ne naucl. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (I 999) • br. .Ni dobru stec.Ko se ne namuCi.lipanj . . mote ne skripje.Prin pomet lsprid svojie kUce. /U svemuje potrebno imati mjeru/.Tiho voda brig dere.Ne gledo zima da je smokva gnjila. nego se ~ nj6n natiezat. . .U gor'i giiorsko.Vece vridi pratika nego gramatika (Vise vrijedi praksa nego teorija). .0 se.Ispruz se kol'iko mores. .K1n se ldnon izblje.D6j dlte miiteri.ca mores ucinit danas. . .Bez mUke.Di se maze. . .nego licit. . ne ostav za sutra.M6lo pomoc pllno vridi. nl naUke. .Ko vece trati nego dobije. I • Split • sijecanj . dvl sr'ice grabi.Ne isci krillia pr'iko pogace. a bobu buob.

kfipi se br'itvica (Od stednje moze se nesto kupiti). imperativa glagola isklH = traiiti kin = klin katrida = stolica m'ir = 2. jer pranjem gubi kvalitetu).Uzdoj se fi se i u svoje kjfise. . Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.Duoc ce don i donit sv'ita. . . D ink o Mat k o vic. . imperativa od glagola pilstlt Samoca .cuvoj se pasa cane Iaje.1. I • Split • sijecanj . . nieces ni svarsit. novci mir = zid isci . .Miinje s'ira . che bella figura (Kit i boja daju lijep izgled). rna pust drilgega ziv'it.1 . . daleko dode). .Ko s6m zive s6m i krepo.Merda fa erba (Gnojenje je korisno) .Koga je mol"it.1 .Ako ne pocmes. -Chi va piano. sramota svlt = savjet som =sam pilst = 2. va lontano (Tko ide polako. .Tiesko ti ga do smiirti ko se u zlo upiirti.vr6ta otv6ro.Ko je namuron. 92 . ni ga sard'it.1.Upo ric . . padeZ/ od p'inezi = novae. ovdje fig. jedn. imperativa glagola m'irit = mjeriti pos = pas tin = taj posjl = 2.1 . .lipanj .1.zfibe k6ze (ne treba cesto rublje prati.1 . .Stuca e pitura. imperativa glagola poslat hod = 2. . prezenta glagola zadivat = zakaCivati. piniez = pluralia tantum /2. prezenta glagola tratit = trositi zadije = 3. -Carta canta (Imam cmo na bijelo).2.Ziv.Tiesko ti ga po d6toj zd"ilici (tesko ti je ako ovisis o drugome). odstetiti prin = prije riigo = ruglo. imperativa glagola hodit pratika = praksa m'ira = mjera trati = 3. jedn.Sviiko pronje. ni s6m.

Svl1da piioc.Ni starosti vika. .Ko se nap'ije caja od mate.Izvad komoru hre!O. a doma duoc. bestija i umre.i gtiscerice se strasi.Kako s'ijes. tamo n'ikad ne bi ISO.Svakih kozic se prodoje /smrt ne gleda na godine starosti/ .stiio uzrokih. ni smarti lika.Jedna smart . tiiote se i cesje.Ako slipac slipca vOdi. criva su mu v6nka.lipanj namuron = zaljubljen Smrt . bestija = zivotinja.Kad zfib boll. . ovdje okrutan covjek Tudina .Di koga sarbi. . . diventa bestia ffko uvijek jede zeleno. . onako ces i zanjot. na njega jaz'ik tare!. Poslovice Vrboske (79-95) »Cakavska ric« XXVII (1999) • br.Da zn6 cov'ik di ce vr6t slom'it. . obadvo ce u jamu past. .onako ces i lee. . zaboravi i oca i mater (cuo sam od povratnika iz Argentine).Chi sempre magna verde.Ko je bestija.Oboj ga se sviiome bez sviioga.Koga guja ugrize . . rna doma n6jlipje. .Svl1da je lipo. .Do sto gOdisc ni kosti ni miesa.Kako prostres . . 1 • Split • sijecanj . . mate = biljka iz Ju:lne Amerike oboj = jao Uzroci i posljedice . D i n k o M a t k o v i c . . postane zivotinja/ kom6r = komarac criva = crijeva v6nka = vani tilote = tu 93 .

. odnit ce ti sve nevoja. grie = ide.Mol Boga ko da ces sutra umrit. imperativa od glagola lav/u/rat = raditi Zanimanje . 94 .Mol Boga i cin pokoru da ne pades u goru nevoju.Da jTe. . . sve miSe lovt.u tezoka come rfike. .i Biiog ga cuvo.Ko targtije.KrUh pomuorski je sa sedan korih.ca maska koti.Grie vrime. . imperativa /nijecni oblik/ od glagola ticat= dirati lavroj . .1.Popiiodne je kasno na m'isu. a Buog izliCi. .Vrime ne stoji.ne gladuje. come = erne tobolac = koznata valjkasta vrecica Zivot . nasi br'ime.2.Sve je como zemja. .Ni list s lozie bez voje bozje.kilrac u tobiiolcu.Sve u svoje vrime. a lavroj ko da ces uvik ziv'it. . .1. 3 .Svako s'ila za vr'imena. prezenta /skraceni oblik/ od defektivnog glagola gresti Vjera . 1 • Split • sijecanj . . . . bilo bi do bro. netic = 2.Likor liCi. kako ni. . .I nevoja je bozjo voja.U ned'iju ne tic poja. .Stras'ivemu targiiovcu .1. a bilo pogaca.Ko se cuvo . Dink o Mat k o vic .lipanj Vrijeme .Bez alota ni zanotll. Poslovice Vrboske (79-95 »Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br.

Na mHijima sv'it ostaje.ne zno ca je zivot. .bit stor. D i n k o M at k o v i c . -Fin' che dura.non paura (Dok traje nema straha). . svinjo. . a zol umrit.Cresi anni. a Buogje niece (agonija).Lavora porca se ti vuol magnar /Radi.lUdost. zaljenje s6di = nasadi 95 .Ko ni kUcu gr6d1.d1 ti je bila mladost. a starost bez pameti.lipanj .Pi tat ce te starost .Mladost . c6mo=cma Z61 = zal. a grilbo . I • Split • sijecanj .Lipo je ostarit. . s6de s6d1 i d1cu odgojo . ako hoces jesti) .Ne zive cov1k somo od kriilia. . Poslovice Vrboske (79-95) ))Cakavska ric« XXVII ( 1999) • br. cresi malani (S godinama rastu nevolje). .Bogu dusu. .MUka zivlt. .