KNJI@EVNI VREMEPLOV

Ranko Marinković
KIKLOP – Fabula (1913. – 2001.)
viški Voltaire

Prvi plan (realistički sloj): priča o intelektualcu Melkioru Tresiću koji se panično boji nadolazećega rata.

Ulica Dajdam (kavana) Don Fernando
• Zagreb: predratna psihoza Ugodni kutić • Maestro: o napretku • Zoopolis • teorija preventivne
• Melkiorova Parampionska • acte gratuit • Ugov spektakl u
• Melkiorovo sjećanje • čovjetina • tramvaj (misao dehumanizacije
braća: Ugo, Maestro • Enka Ugodnom kutiću
(don Kuzma, Cviker) • drama Kanibali suprotstavljena • život i umjetnost (kolporter i
• Fredi i Vivijana • Vivijana kod Atme • mobilizacija
• ulična scena (Ugo) • Atma strahu) Michelangellov David)
• intertekstualnost (o Hamletu)

U prvom je planu (realistička) fabula ispričana uglavnom kroz prizmu Melkiorove svijesti. Radnja se zbiva u predratnom Zagrebu, a glavni je lik
mladi intelektualac Melkior koji se boji poziva za mobilizaciju pa izgladnjuje svoje tijelo kako bi ga proglasili nesposobnim za vojsku.
Pred čitateljem se odvija Melkiorovo besciljno lutanje po gradu u kojem susreće svoga nekadašnjeg vjeroučitelja don Kuzmu, prijatelje i poznanike
te povremeno sudjeluje u uličnim scenama koje su odraz predratnoga straha i psihoze.
Melkior povremeno boravi u boemskom društvu Dajdama (Maestro,
Ugo, don Fernando), a uz to je društvo vezana i njegova opsesija
lijepom Vivijanom koja se pojavljuje u društvu glumca Fredija, a
posjećuje i Melkiorova susjeda kiromanta Atmu. Sreća. Sto je sreća? Nitko ne zna što je, svi je žele. Željeti znači ne imati;
neimaština je siromaštvo; siromaštvo nije bogatstvo; bogatstvo je moć;
Svoje erotske fantazije Melkior veže i uz ljubavnicu Enku, kojoj moćni vladaju; tko vlada ne poznaje zakona; tko ne poznaje zakona vrši
povremeno odlazi. nasilje; tko vrši nasilje izaziva strah; tko izaziva strah izaziva i mržnju;
tko mrzi ne ljubi; ljubiti valja oprezno; oprez je majka mudrosti; mudrost
Njegov dan upotpunjuju odlasci u redakciju i povremeni boravak u nije glupost; glupost se sama hvali; hvale se hvalisavci; hvalisavci lažu;
gostionici Ugodni kutić koju vodi uvijek ljubazni Kurt. u laži su kratke noge; noge su dio tijela; u zdravom tijelu zdrav duh; duh
je Hamletov otac; otac je glava obitelji; obitelj je ćelija društva; društvo
Prvi se dio romana, iako neoznačen, zatvara pozivom za mobilizaciju. je skup pojedinaca; pojedinac ne znači ništa; „ništa” ne postoji; postoji
ono što misli; mislim, dakle jesam; jesam i nisam; nisam što sam bio; bio je
vedar dan; dan je poslije noći; noću se spava; spavati ne mogu; ne mogu
se zaustaviti; zaustavite me, molim vas; molim vas, zaustavite me; molim
vas, molim vas... Zar nitko neće? Gospodo porotnici...
• Melkior u vojsci: narednik • Melkior na Nervnom odjelu:
Čičak, konj Cezar, Krele • Melkior na Tuberkuloznom Melankolik, Maršal dvora, Kero.
(iz Kiklopa)
• Melkior u ambulanti: sestra odjelu (Tartuffe, Mali, • odlazak kući: završetak priče o
Acika i dobri major Menjou, Hermafrodit) brodolomcima

U drugom se dijelu romana Melkior nalazi u vojnoj jedinici, ali zbog svojega
psihofizičkoga stanja ubrzo dospijeva najprije u bolnicu (Tuberkulozni odjel,
Nervni odjel), a potom ga proglašavaju nesposobnim za vojsku i on se vraća kući.

• Zagreb: susret s Atmom
• Enka • Početak rata: kiklop Polifem
Melkiorovim povratkom započinje treći, završni dio romana, • Ugo na Cvjetnom trgu • Maestrova smrt • svijet kao Zoopolis

u kojem se „odmotane niti“ razrješuju: Maestro završava život
bizarnim samoubojstvom, a za svjedoka je odabrao upravo
Melkiora.
Počinje rat, a Melkior se nakon pokušaja prijave u vojsku nalazi
u stanju potpune rastrojenosti i dok njemački avioni kruže nad
gradom, on puzeći odlazi u Zoopolis.

Drugi plan (simbolički sloj): drama koju Melkior zamišlja, odnosno priča o brodolomcima s broda Menelaj koje su zarobili kanibali.

U drugom je planu paralelna (groteskna) fabula o brodolomcima s broda Menelaj, a Melkior ju zamišlja kao dramu Kanibali koju namjerava napisati.
Budući da su te dvije fabule povezane Melkiorovom sviješću, one se u njoj povremeno isprepleću.
Dakle, Marinković je konkretnu povijesnu situaciju koja je u prvom planu romana projicirao na mitološki, odnosno alegorijski sloj koji govori o
ponovnom dolasku kanibalskih vremena kada se čovjek svodi na razinu animalnoga bića koje pokušava preživjeti, odnosno bića svedena na iskonski
nagon.

Knjizevni vremeplov PLAKAT 2015 - KIKLOP.indd 1 22.12.2015. 10:18:19

Untitled-1 1 29.3.2016. 10:11:45

Njegova je te- ag vi. Kiklop nije roman pisan realističkim stilom: u njegovu je središtu svijest lika. biped obični.12. Kiklop ima fragmentarnu kompoziciju. misao – ako vjetrovi urlaju moramo ih slušati. • U Melkiorovoj se svijesti izmjenjuju opažanja vanjskoga svijeta uz koja on asocijativno veže pojmove i pojave o kojima kao intelektualac promišlja. Ali varke nema. samo slike du- n a– i. ispunila vidno polje jednoga oka (na drugo je zažmirio). Ja sam sve to želio simbolizirati u jednom kukcu. dobro poznaje povijest kulture. što me rodila zato da bi me opet progutala! I od moga materijala napravila den na boemski život u kojem je možda neku svinju.“ To je ono strašno. Zahvaljujući svojem obrazovanju. Bolnica: major (liječnik). • U njemu su sve emocije prenaglašene. Maestro. odnosno o „ukidanju tragedije skepsom“. osjećam zemlju pod nogama. a za don Fernanda razgovor je razmišljanjem o smislu življenja i s Melkiorom o teoriji preventivne dehumanizacije. a. trgov na ulici ili u Dajdamu. zadovoljan što nim obilježjima. za Uga je to grandiozni spektakl u Ugodnom kutiću.indd 3 22. zamagljenju svijesti. • jesen 1940. Znači trebalo bi nekako prevariti tog Polifema. Pritom strah određuje sve njegove postupke: strah guši svaku slobodnu misao U intervjuu Patnja je više od istine autor objašnjava naslov romana i tjera čovjeka da od svega odustaje. Dvorski maršal. a (Tuberku prijeteći škiljavo oko nasred čela. Likovi Don Fernando je pisac. Ponekad piše stihove. Acika Tresić-Pavičić (medicinska sestra). Nervni odjel: Melankolik. ga čina. što se vidi u intertekstualnim asocijacijama u kojima dominiraju Shakespeare. Da poludiš! A oni lete. Mali. • Kompozicija romana ne slijedi linearni model kompozicije realističkoga romana. ježa ili naprosto salatu koju će pojesti neka debela ženska intelektualna svijest izgubila svrhu u kuri mršavljenja. sretan što je gazim. On je podstanar u Zagrebu i radi kao novinar u jednoj redakciji. Kamo? djelovanja i postala sama sebi svr- (iz Kiklopa) hom. trgovi. Ugodni kutić). a čovjek je sveden na jedinku kojoj je temeljni cilj preživljavanje. Mali/Kero. odnosno povijest velikih mislilaca i ideja. Polifem. Unatoč svojim intelektual- Da. ali oni imaju „uporabnu vrijednost“. Polifem-kiklop jednook. • vojarna i bolnica u neimenovanom gradu (Melkior nakon mobilizacije prolazi vojnu obuku). b ni olnic loz približila i gotovo stopila u jedno malo i strašno. prasak bombi i slične pirotehnike. hodam na svoje dvije noge. – 2001. moj gospodine!“ koju dobacuje slučajni prolaznik otvara ratnu temu i Melkiorovo sjećanje na uličnu scenu s Cvikerom koja se zbila „neki dan“ kada je dopustio da ga ovaj prevari. Atmin i Maestrov). KNJI@EVNI VREMEPLOV viški Voltaire Ranko Marinković (1913. podnarednik Čičak (obuka – konj Cezar). bez obzira na to jesu li izvedene ulice.. Zbog takve fragmentarne kompozicije dijelovi se Kiklopa mogu izdvojiti kao samostalne cjeline. Vivijana). a jedan je od njih simuliranje ludila (ironična paralela s Hamletom). • Fragmentarnost je najčešće rezultat asocijativnosti. pukovnik. što je vidljivo iz njegovih sjećanja na don Kuzmu. Porijeklom je s mora. čak i s mržnjom – tu staru prokletu drolju – Ugo je čovjek trenutka.. Društvo u Dajdamu: Ugo Ugo. ali ne moramo urlati s njima. brundanje aviona. Kompozicija romana • Formalno je Kiklop podijeljen na trinaest nenaslovljenih poglavlja. – el ATMINA dva čudno zbližena oka još su se više uk od Kasnije djeluje: traži izvršitelje za svoju teoriju. Don Fernando ka di ačka sre van tualnim sposobnostima služi da bi odigrao ulogu lakrdijaša. Melkior vidi u travi Vrijeme radnje (u koju je legao) strašnog kukca koji plazi prema njegovome oku. Moliere. jel) vojna s zabrinut za vlastitu egzistenciju. odnosno kao male forme: dramske (Ugo – lakrdijaš. osmislio je vlastitu teoriju o „preventivnoj reb ni od dehumanizaciji“.KIKLOP. plačljivu. Motiv kiklopa povezan s Melkiorovim strahom red er v orija parodija Raskoljnikovljeve teorije o podjeli ljudi na odabrane (poput . gazim. ali ih ne razumije. Rat se hoće prikazati kao valjanje tenkova. stano stru.. ulične scene). Maestro) i epske (san – Atma i Cviker. zavidi ostalima na njihovoj hrabrosti.2015. pomisli Melkior. primjerice. . opaža stvarnost i povezuje ju asocijativno sa svojim duhovnim svijetom. stanovi (Melkiorov. neka leti! Ja. kavane (Dajdam. juri. Ja ostajem! Neka za Maestra ispovijest prije samoubojstva i sâmo bi. Rat. Tu više ne pomaže skeptična • Zagreb: ulice. lepršaju.) KIKLOP – Likovi Tema: Pojedinac i svijet – strah uoči Drugoga svjetskog rata. Iako ima neka obilježja realističkoga romana – određeno mjesto i vrijeme radnje te fabulu. vidio je pred sobom. čime se gubi vlastito dostojanstvo. čovjek sve. hovita čovjeka koji se svojim intelek. Ne preostaje Mjesto radnje nego pobjeći među zvijeri i urlati s njima. Nešto kasnije izgovorena rečenica (zvučna asocijacija) „Ne gine se danas od tramvaja. • Melkior je sav u introspekciji: boji se poziva za mobilizaciju (čovjetina). simbolično nakazno priviđenje i protrlja oči da bi došao k sebi. opsjednut je mislima o ženama (Enka. a dijelove romana u cjelinu ujedinjuje Melkiorova svijest. odnosno bezrazložno. Dostojevski. koje je priroda predodredila za zločince. bijesno. odnosno poriv za mišljenjem. • On je antijunak: nesiguran je. strah od rata ponekad ga tjera na očajničke poteze.3. u časovitom Vojarna: Krele. žuri im se. on je vrlo opasan čovjek: zbog osjećaja straha i ugroženosti.. godine „Neman golema. Diplomirao je filozofiju. i njegov smisao: Dolazi On. Ne tenk. Vrlo je mnogo čitao. kažite: Progres! Neka izvoli samo Progres. Knjizevni vremeplov PLAKAT 2015 . Stoga su Ugove dramske sce- ne. Međutim. Iako se ne usuđuje ništa poduzeti . z veže se uz lik ATME: na i . neka prođe. on se ne optereću. • Obilježje je njegova karaktera pasivnost: primjerice. Dante.. Rat je nešto mnogo strašnije nego svi njegovi simboli. U tom se kontekstu pojavljuju i intertekstualne aluzije i citati kojima se tradicija ironizira i podvrgava kritičkom prevrednovanju.2016. osvrta u kojima se parodira i ironizira povijest čovječanstva kao povijest napretka. Hermafrodit. nego ta mala strahota koja raste do strahovitih dimenzija – do polifemske ljudožderske monstruoznosti. Muči ga misao. a dominantna je emocija strah.N ob j don Fernanda) i one obilježene. što je vidljivo u epizodi s Cvikerom. U središtu je Kiklopa autoironična svijest intelektualca Melkiora Tresića koji propituje odnos čovjeka i svijeta. čovjek naizgled vrlo tih i suprotnost je Ugu i Mae- e. pa su sve žene u njegovoj svijesti svedene na tjelesno. (iz Kiklopa) Tuberkulozni odjel (zabušanti): Menjou. dopušta da bude prevaren. Tako. komentara. gazim! – i uzeo da igrama koje povijest igra s čovjekom lupa nogama po podu. MELKIOR TRESIĆ • Melkior je kazališni i filmski kritičar koji dobro poznaje književnost i film. Ne voli sentimentalnu. poručnik (obuka – orijentacija pomoću mahovine). don Fernando Maestro Temeljna je Ugova osobina činjenje Svaki od ovih likova ima svoju središnju epizodu: Maestro je cinik. iako zna da njime manipuliraju. Stoga je roman pun Melkiorovih asocijacija. jednooki gad.. zarno samoubojstvo. 10:11:54 . tj. povremeno ih posuđuje Ugu koji njima zavodi djevojke. 10:18:24 Untitled-1 2 29. pojava don Kuzme (njegove uši) priziva epizodu iz djetinjstva zbog koje je Melkior prekinuo svoje osnovno školovanje. banalnu literaturu poput one kakvu piše Kumičić. Tartuffe. – proljeće 1941. On je protivnik ideje napretka: acte gratuita. Sklon je samopromatranju: svijest mu je stalno aktivna. i to svijest intelektualca koji je pritom autoironičan i koji propituje odnos čovjeka i svijeta.

Idiot neka živi! Heureka! Kliktao je arhimedski šašavo. odgoni maštu koja ga pla- I ik . tada u onoj mojoj sekundi – kh – i ja mu kada bi se odlučivalo o životu i smrti. Jedna je smrt. Pogodio ga torpedo i „Menelaj“ – muž lijepe Helene (od trojanskog rata trata-tata-rata) – je potonuo. ali on ima svoju vrijed. dodijeli. intertekstualnost. 10:12:06 . a? – Već. Mučno je to dovesti u red. koji su preko Amerike osvojili Europu i kao neka vrst helenizacije kanibalske kulture postali univerzalnijima i uzbudljivijima od Eshila i Sofokla. Misao u Melkioru:„Izdržao sam! svoga bezumnoga lica..2015. to jest šestorice. Baudelaire. u jednom kolporter koji izvikuje „Njutanji list!“ rastom je iznimno nekom pravilu. Veliki jek jači od umjetnosti. Mellkior se poslužio primjerom: transporti municije. kao da je već davno sve shvatio. 10:19:09 Untitled-1 3 29. Mlad papagaj. kojeg Melki- nešto što se rado zove „moralnim likom“ čovjeka.. madame. svi su se utopili. skupiti i složiti po sortiranje. – I vi ćete me ubiti? – I pojesti. iluzorno je zanositi se snagom um- (iz Kiklopa) jetnosti – život je uvijek jači. rasuti. nasmiješio se smrti. Uostalom. Iluzije... budale. pred iz rtno uti puščanim cijevima. a pojedinačno je još mučnije svaki komad klesati. – Ne budite lascivni. monsieur le Perroquet! – O ne. a večeras dosta. On je genije odredio za velike Ti gubi sti stra može nestati jednostavnim zatvaranjem oči- riječi na križu. vot i umjetnost. Pitajući se zašto je tomu tako. Ja sam general. osim sedmorice. Zato. brod. nego ljudi. kome da se nost. – 2001. Acika) • Odnos prema napretku (Maestro) M • Mekior – Atma V • drama Kanibali UMJETNOST R O • Ironiziranje poezije • Umjetnost (pisanje) u suvremenom vremenu • kiklop Polifem T T • Kolporter i David • intertekstualnost • Don Fernando: teorija preventivne dehumanizacije • Zoopolis ODNOS ŽIVOT – UMJETNOST U mislima pratim metak od njegova Objašnjavajući don Fernandu u kakvu su odnosu ži. svjetla jutarnjeg tramvaja/tehnike/sile: u nje- odnosno o društvenim procesima čiji je nositelj a! mu se javlja MISAO koja ga užasava. Poezija. Bordel. jer sedmi. (. To znači „zora puca”. – A bit će rata? – Bit će.2016. Uniforma zgodna. nego gdje su njega kuhali uz kanibalsko veselje i mnoge folklorne plesove.. pakiranje. No – što bi rekao Hamlet – ne gdje bi on kuhao. idiot koji ništa ne razumije od svega z dr tao Otkr on u u st oje Boji se. ipak predlažem un amour prije rata. jezične igre Sinoć je kapetan proučio na karti arhipelage (riječ je lijepa – arhipelag!). – „bit će dana”. Marinković kao poeta ludens Otplovio je mladić Melkior Tresić na svom krevetu menelajskom. on ne ša ološ uro liko ko t eur klop) da sve treba gledati kao slike u kinu i straha bi jelo ono koli h. Mrtav je i on. A vi im se divite.“ Tramvaj stane. Što to znači? Ništa. Sam je pljunuo u za spas Davida trebalo žrtvovati jednoga kolportera. I točno su ga nizak i sav nezgrapno građen. stvarnost je jača – čuje škripu tram- Cezaru. kao i savršeni Michelangellov David. – A već general. Ku-ku-rii-kuuu. kada da se umetne u pušku i tada. odnosno iznoseći tezu da je život uvi- Ljudi su kao kamenje: nepravilni.indd 5 22. u juhi. Melkior je ushićen. Javlja se misao Kl šavo ki z njen od eži eka! je toga zaštićen: Život je odabrao Inteligenciju za svoje igre. ali kojoj ek ki inteligencija. Žene vole dernjavu. što? – Diiivna! – Ja imam sto i dvadeset godina. Idiot je Sokratu prepustio vrč otrova. pod vješalima. postanka na putu do moje glave: fabriciranje. pred narodima koji kliču i Brutu i sm tisn ju (kao nijemi film). nitko to ne bi odobrio.12.. deru se i usred noći. stari mornar s lulom. Heureka!” Ž POJEDINAC I SVIJET S T R A H Misao suprotstavljena sili • Inteligencija i idioti (Melkior) S I • Život kao acte gratuit (Ugo) Vlastita svijest kao izvor straha • „Ljubav” (Melkior – Vivijana.) – Dere se. is Međutim. Pokušava prevlada- A idiot nosi svoju anonimnu glavu s čudnom grimasom ti strah MIŠLJU: „Izdržati misao o smrti – do gađenja. I to je bio „kukuriku”. A onaj viče l’amour. sa a! o je a io s zgon rah ža paradoksalno.KIKLOP. Već vas vidim. tek nekoliko sati poslije njih i jedva dospio da prisustvuje kuhanju šefa kuhinje s „Menelaja“. moju tintarnicu. vaja (slika je dobila zvuk). naše egzistencije. Gotovo. glupan. KNJI@EVNI VREMEPLOV viški Voltaire Ranko Marinković (1913. – Znam. (iz Kiklopa) Knjizevni vremeplov PLAKAT 2015 . H (Ki nestaje jer to je svijet koji je sam stvorio i koji pravi historiju s idiotima.. Indonezija. Marinkovićev stil: nadmoćna ironija. Glupost. No on nije važan. Bio mi je kolega. teški. kamen ne. Otkrio (iz Kiklopa) sam biološki zakon uzgona! Tijelo uronjeno u strah izgubi onoliko od svoje smrtnosti koliko teži istisnuti strah. odnosno kada bi Bojati se znači misliti. – Ne sve. mislila sam da ste novi pijetao. pao je u ruke polinezijskim ljudožderima.) KIKLOP Život – Strah – Smrt Melkior izlazi na cestu što vodi u grad. ja sam gurman. Pritom je vrlo sarkastičan – smatra da ur se ne opire – silazi na tramvajsku prugu i kre- He meds ! m rhi am će ususret tramvaju. Idiot je Dantonu prepustio slavu da mu historija odrubi glavu. Arhipelag snova! (ima neki takav roman). ak o sv ši slikama rastrganih udova. – Pardon. Dva batka. – Ništa. ne pratim ga više.. madame. madame. Ubio je moju misao i Melkior zaključuje da je to stoga što čovjek „osjeća“... ali istina se mora reći.. Međutim. Žene uopće vole glupane. Dakle. odredili gdje treba da stigne. Čak je i nemoguće isklesati sanduku putuje zbog mene. – Ljubomorni ste na njega. or cijeni mnogo više nego toga kolportera. Polinezija. a (Don Fernando) sebe. isporučivanje.3. je povijest odabrala inteligenciju za svoje igre. rat je. Vidi Melkior razmišlja o odnosu života i inteligencije. pod giljotinom. Živio je u mojoj misli. vo- podrugljivo i zaustavio vrijeme u ukočenim naborima zač protestira. a. „Menelaj“ treba da potone. Naš strah je osjetljivost misli kojom sagledavamo strahovitu budućnost više ne pišem biografiju. Enka. gad.. A on. ali ide dalje.