You are on page 1of 1

1.

Predmet sociologije
2. Metode sociologije
3. Tehnike sociologije

1. Društvene grupe
2. Društvene organizacije
3. Društvene institucije

1. Birokracija
2. Društvene promjene
3. Religija

1. Političke institucije
2. Ekonomske institucije
3. Kultura

1. Simboli i znakovi
2. Manjine
3. Društvo

1. Društvena struktura
2. Društveni položaji i uloge
3. Socijalizacija

1. Socijalna interakcija
2. Devijantno ponašanje
3. Kolektivno ponašanje

1. Društvena stratifikacija
2. Obitelj
3. Norme i vrijednosti

1. Komunikacija
2. Manjine
3. Društvo

1. Socijalna interakcija
2. Društvene promjene
3. Kultura

1. Simboli i znakovi
2. Ekonomske institucije
3. Društvene institucije

1. Političke institucije
3. Tehnike sociologije
3. Kolektivno ponašanje