You are on page 1of 19

Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava

Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o.o.
Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.12.2014.

Korisničke upute Oracle ESSO sustava

Sustav jedinstvene prijave „Oracle Enterprise Single Sign-On“

1/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava

.... 12 5 Delegacija korisničkih vjerodajnica drugome korisniku............................... 16 6 Ponovna prijava nakon promjene Windows lozinke ...........................................................1 Ručno dodavanje korisničkih računa ................... 13 5.....Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d... 15 5...... 14 5......................................................................................................................o................................................12................................1 Ručna promjena lozinke ............................2014...................................................................................................2 Automatsko dodavanje korisničkih računa ......................................................................................................2 Zaprimanje delegacije od drugog korisnika ........ 12 4 Prikaz pohranjene lozinke ..............................d........ Sadržaj 1 Početak rada s Oracle Enterprise Single Sign-On sustavom ....................... 10 3................................. 19 2/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .. 6 2................................. 18 7 Promjena ESSO sigurnosne lozinke ........................... Mostar Isporučitelj: KING ICT d........................................................................................................................ 3 2 Korištenje Logon Manager-a ..........1 Delegacija podataka drugome korisniku..................................................................... Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.......2 Automatska promjena lozinke ............................... 7 3 Promjena lozinke ...... 5 2.o........................................... 10 3.........................3 Pregled svojstava delegiranih korisničkih računa ............................

Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. potrebno je pokrenuti ESSO Logon Manager u izborniku Start- >Svi programi->Oracle->ESSO-LM->ESSO-LM. VAŽNO: Svaki korisnik nakon inicijalnog pokretanja ESSO Logon Manager-a mora unijeti sigurnosnu lozinku od minimalno 8 znakova. koja će omogućiti pristup korisničkim podacima pohranjenim u ESSO Logon Manager-u nakon promjene Windows lozinke.12. 3/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . U slučaju zaboravljanja ESSO sigurnosne lozinke. Ukoliko ikona nije prikazana.o.o. u programskoj traci Windows sustava pojavit će se ikona Logon Manager-a. 1 Početak rada s Oracle Enterprise Single Sign-On sustavom Nakon instalacije Oracle ESSO Logon Manager-a. Ovo je sigurnosni mehanizam koji osigurava da nitko osim Vas ne može pristupiti vjerodajnicama pohranjenim unutar ESSO Logon Manager-a.d.2014. korisnik će uz pomoć administratora morati izbrisati sve vjerodajnice u ESSO Logon Manager-u te ih unijeti iznova.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.

čime se prikazuju pohranjeni korisnički računi. koje su opisane u nastavku: Configure – Pokretanje Logon Manager-a. 4/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .2014. Shut Down – Gašenje Logon Manager-a Pause – Gašenje automatske prijave putem Logon Manager-a te niže navedene opcije „Log On Using ESSO LM“.  About: Prikazuje informacije o verziji Logon Manager-a. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.o. Administrator ima mogućnost onemogućavanja ili vremenskog ograničavanja „Pause“ opcije.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Log On Using ESSO-LM – Prijava na sustav putem Logom Manager-a. Ova opcija koristi se ukoliko je onemogućeno automatsko prepoznavanje korisničkih aplikacija.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Help – Prikazuju se dva podizbornika:  Oracle Single Sign-On Logon Manager: Pokretanje pomoći vezane uz Logon Manager. Klikom na Logon Manager ikonu sustava otvara se izbornik programskih funkcija.d.o.

o.d. 2 Korištenje Logon Manager-a Logon Manager prikazuje pohranjene korisničke račune. Moguće je ručno dodavanje. moguće je da se umjesto iznad prikazanog prozora pojavi ekran za prijavu u Windows operacijski sustav.2014. brisanje i modificiranje korisničkih računa. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.12.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. te upravljanje konfiguracijskim postavkama.o. korisnik mora unijeti Windows lozinku. 5/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Prije nego što mu je dopušteno dodavanje ili modificiranje korisničkih računa.

o. Nakon odabira aplikacije i klika na tipku Next (dalje) potrebno je upisati korisničke podatke. 6/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .d. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. te jednu od predefiniranih aplikacija u padajućem izborniku.12. Moguće je odabrati jedan od tri tipa aplikacije.o. Ukoliko se za istu aplikaciju koristi više korisničkih računa potrebno je odabrati opciju „I would like to Add another set of credentials“ (želim dodati još jedan set vjerodajnica). 2. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.1 Ručno dodavanje korisničkih računa Opcija Add (dodaj) na kartici My Accounts (moji računi) pokreće izbornik za ručno dodavanje korisničkih računa.2014.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.

12. Učitavanjem INREGIS stranice u Internet Explorer-u pojavljuje se obavijest o pohrani korisničkih podataka za navedenu aplikaciju.o. 7/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. pokretanjem same korisničke aplikacije pokrenut će se čarobnjak za pohranu korisničkih podataka.2014. Za primjer je uzeta HT Eronet aplikacija INREGIS.2 Automatsko dodavanje korisničkih računa Ukoliko je omogućeno automatsko prepoznavanje predefiniranih korisničkih aplikacija. 2.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Klikom na tipku Finish (Završi) korisnički podaci su pohranjeni te se pojavljuju na popisu aplikacija ESSO Logon Manager-a.d. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o.

o. Nakon inicijalne prijave u aplikaciju. pojavljuje se „New Logon“ prozor (nova prijava). Mostar Isporučitelj: KING ICT d.2014.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Ukoliko se za istu aplikaciju koristi više korisničkih računa potrebno je odabrati opciju „I would like to Add another set of credentials“ (želim dodati još jedan set vjerodajnica).12. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. 8/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Prilikom sljedeće prijave u aplikaciju.o. Oracle ESSO Logon Manager automatski prepoznaje obrazac za prijavu. u kojem se korisnički podaci mogu provjeriti i potvrditi klikom na tipku Save (spremi). te unosi korisničke podatke i prijavljuje korisnika u aplikaciju bez korisničke intervencije.d.

Ukoliko korisnički podaci nisu ispravni.d. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.12. 9/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .o. učitava se aplikacija. Ukoliko su korisnički podaci bili ispravno uneseni.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.2014. pojavljuje se prozor Logon Manager-a u kojem se korisnički podaci mogu prepraviti.o.

Potrebno je unijeti i potvrditi novu lozinku.12.2014.1 Ručna promjena lozinke Prilikom promjene lozinke Logon Manager automatski prepoznaje obrazac za promjenu lozinke.d. 10/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. nakon čega se pojavljuje „Change Password“ prozor. te zadovoljiti password policy (postavke lozinke). 3 Promjena lozinke 3.o.o. Klikom na tipku „Submit“ (unesi) nova lozinka unosi se u korisničku aplikaciju. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. čiji je status prikazan ispod.

o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. u korisničkoj aplikaciji bit će prikazana obavijest o uspješnoj promjeni.2014. 11/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Ukoliko je lozinka uspješno promijenjena.o. nakon čega je u Logon Manager Change Password prozoru potrebno kliknuti Finish kako bi nova lozinka bila pohranjena u ESSO Logon Manager.d.

Cijeli proces se odvija bez korisničke intervencije. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.12.d.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o. Klikom na opciju „Reveal“ (otkrij) korisnik ponovno mora upisati lozinku Windows operacijskog sustava. 4 Prikaz pohranjene lozinke Pohranjena lozinka može se pregledati putem „My Accounts“ (moji računi) kartice u ESSO Logon Manager-u. 3. Prilikom sljedeće prijave u korisničku aplikaciju Logon Manager automatski unosi novu lozinku te prijavljuje korisnika u aplikaciju. 12/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .2014.o. nakon čega mu je prikazana pohranjena lozinka za korisničku aplikaciju.2 Automatska promjena lozinke Ukoliko je adminstrator sustava konfigurirao automatsku promjenu lozinke. ESSO Logon Manager će prilikom učitavanja obrasca za promjenu lozinke automatski generirati novu lozinku te ju unijeti u aplikaciju i pohraniti. Odabirom aplikacije s popisa te klikom na „Modify“ (izmijeni) otvara se prozor za izmjenu korisničkog računa.

Kada konfiguracija uključuje mogućnost delegacije. administrator mora na aplikacijskom predlošku određene aplikacije omogućiti delegiranje podataka. u ESSO Logon Manager-u bit će vidljiva Delegated (delegirano) opcija u lijevom izborniku. Izbornik omogućuje pregled i upravljanje delegiranih korisničkih računa.2014. te kome su delegirani i od koga. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.o. 5 Delegacija korisničkih vjerodajnica drugome korisniku Delegacija korisničkih vjerodajnica omogućuje korisnicima privremeno dodjeljivanje svojih aplikacijskih vjerodajnica drugim korisnicima.12. 13/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . ili bilo koja situacija u kojoj je korisničke podatke za pristup aplikaciji potrebno dodijeliti drugoj osobi.d.o. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Prije delegacije.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Situacije u kojima se delegacija koristi su odlazak zaposlenika na godišnji odmor.

Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o.prezime) ili e-mail adresu korisnika kojem se račun želi delegirati te trajanje delegacije u danima. a korisnik koji je zaprimio delegaciju dobit će obavijest o istome. Maksimalni broj dana za delegaciju određuje administrator u postavkama aplikacijskog predloška u ESSO Administrative Console-u (administracijska konzola). 14/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.1 Delegacija podataka drugome korisniku Kako bi se korisnički račun delegirao. Nakon toga potrebno je upisati lozinku Windows operacijskog sustava.d. Nakon klika na OK korisnički račun je delegiran. 5.12.2014. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. u Delegated izborniku Logon Manager-a potrebno je odabrati korisnički račun koji se želi delegirati te odabrati opcija Delegate My Account (delegiraj moj račun). U novi prozor potrebno je unijeti korisničko ime (domena\ime.

d. 5. delegirani korisnički račun pojavljuje se u My Accounts (moji računi) izborniku te Delegated Accounts (delegirani računi) izborniku ESSO Logon Manager-a.o.o. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. korisnik koji zaprima delegaciju morat će ponovno unijeti lozinku Windows operacijskog sustava. potrebno je potvrditi žele li se preuzeti korisnički podaci od navedenog korisnika.2014.12. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. 15/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Nakon prijave.2 Zaprimanje delegacije od drugog korisnika Nakon što je korisnik delegirao svoj korisnički račun. Kada je prihvaćanje delegacije potvrđeno.

12. 16/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. tj.2014. 5.o. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Odabirom Policy (postavke) kartice moguće je vidjeti postavke trajanja delegacije. datum i vrijeme isteka delegacije te dani i sati kada je moguće koristiti delegirani korisnički račun.o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.3 Pregled svojstava delegiranih korisničkih računa Svojstva delegiranog korisničkog računa moguće je pregledavati desnim klikom na korisnički račun te odabirom opcije Modify (izmijeni).

Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o.o.d.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. 17/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .2014.12.

lozinku u polje Answer. Korisnik odabire jednu od dvije ponuđene opcije. korisnik će se normalno moći koristiti ESSO Logon Manager-om.2014.d.12. 6 Ponovna prijava nakon promjene Windows lozinke Nakon promjene Windows lozinke.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. u ESSO Logon Manager potrebno se je ponovno prijaviti koristeći ranije pohranjenu ESSO sigurnosnu lozinku. te unosi odgovor tj. 18/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Ukoliko je lozinka ispravna. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. ili staru Windows lozinku.o.o.

korisniku se postavlja sigurnosno pitanje.d.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. 7 Promjena ESSO sigurnosne lozinke Pri svakoj reautentikaciji u ESSO Logon Manager. te je potrebno unijeti novu sigurnosnu lozinku u polje Answer (odgovor) i polje Confirm (potvrda). nakon čega je potrebno kliknuti OK. te se može koristiti za pristup ESSO Logon Manager-u nakon sljedeće promjene Windows tj. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. domenske lozinke. Nakon unosa Windows lozinke.o. Nakon ovih koraka nova ESSO lozinka je pohranjena.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. korisnik ima mogućnost promjene ESSO sigurnosne lozinke. 19/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .o. klikom na opciju „I want to change the answer to my verification question“ (želim promijeniti odgovor na verifikacijsko pitanje).2014.