Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava

Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o.o.
Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.12.2014.

Korisničke upute Oracle ESSO sustava

Sustav jedinstvene prijave „Oracle Enterprise Single Sign-On“

1/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava

.1 Ručno dodavanje korisničkih računa ........ 18 7 Promjena ESSO sigurnosne lozinke ......... Mostar Isporučitelj: KING ICT d.......................... 6 2...................................................................... 12 5 Delegacija korisničkih vjerodajnica drugome korisniku.......................................................................................................................................2 Zaprimanje delegacije od drugog korisnika .................................... Sadržaj 1 Početak rada s Oracle Enterprise Single Sign-On sustavom .................. 12 4 Prikaz pohranjene lozinke ........................d...1 Ručna promjena lozinke .................................... 10 3.....................Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d..............................2 Automatsko dodavanje korisničkih računa ......o...... 16 6 Ponovna prijava nakon promjene Windows lozinke ....... 10 3................3 Pregled svojstava delegiranih korisničkih računa ........ 14 5.........................................................................1 Delegacija podataka drugome korisniku....................................................................................2 Automatska promjena lozinke ....... 13 5........................................................2014...................................... 7 3 Promjena lozinke ....................................................................................... 19 2/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava ................................................................................................................. 15 5..................... 5 2............... 3 2 Korištenje Logon Manager-a ..........................12............................o............ Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16......................................

Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. potrebno je pokrenuti ESSO Logon Manager u izborniku Start- >Svi programi->Oracle->ESSO-LM->ESSO-LM. koja će omogućiti pristup korisničkim podacima pohranjenim u ESSO Logon Manager-u nakon promjene Windows lozinke. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.o. u programskoj traci Windows sustava pojavit će se ikona Logon Manager-a. 3/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .d. korisnik će uz pomoć administratora morati izbrisati sve vjerodajnice u ESSO Logon Manager-u te ih unijeti iznova.12. Ovo je sigurnosni mehanizam koji osigurava da nitko osim Vas ne može pristupiti vjerodajnicama pohranjenim unutar ESSO Logon Manager-a. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. VAŽNO: Svaki korisnik nakon inicijalnog pokretanja ESSO Logon Manager-a mora unijeti sigurnosnu lozinku od minimalno 8 znakova.o. 1 Početak rada s Oracle Enterprise Single Sign-On sustavom Nakon instalacije Oracle ESSO Logon Manager-a. U slučaju zaboravljanja ESSO sigurnosne lozinke. Ukoliko ikona nije prikazana.2014.

12.o.d. Ova opcija koristi se ukoliko je onemogućeno automatsko prepoznavanje korisničkih aplikacija. Klikom na Logon Manager ikonu sustava otvara se izbornik programskih funkcija.2014. Help – Prikazuju se dva podizbornika:  Oracle Single Sign-On Logon Manager: Pokretanje pomoći vezane uz Logon Manager. čime se prikazuju pohranjeni korisnički računi. Shut Down – Gašenje Logon Manager-a Pause – Gašenje automatske prijave putem Logon Manager-a te niže navedene opcije „Log On Using ESSO LM“. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. Administrator ima mogućnost onemogućavanja ili vremenskog ograničavanja „Pause“ opcije.o. koje su opisane u nastavku: Configure – Pokretanje Logon Manager-a.  About: Prikazuje informacije o verziji Logon Manager-a.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Log On Using ESSO-LM – Prijava na sustav putem Logom Manager-a. 4/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .

NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. 5/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .o.12. korisnik mora unijeti Windows lozinku. 2 Korištenje Logon Manager-a Logon Manager prikazuje pohranjene korisničke račune. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o. Moguće je ručno dodavanje. brisanje i modificiranje korisničkih računa. te upravljanje konfiguracijskim postavkama. Prije nego što mu je dopušteno dodavanje ili modificiranje korisničkih računa. moguće je da se umjesto iznad prikazanog prozora pojavi ekran za prijavu u Windows operacijski sustav.2014.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d.

6/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . te jednu od predefiniranih aplikacija u padajućem izborniku. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.o.1 Ručno dodavanje korisničkih računa Opcija Add (dodaj) na kartici My Accounts (moji računi) pokreće izbornik za ručno dodavanje korisničkih računa.12. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. Nakon odabira aplikacije i klika na tipku Next (dalje) potrebno je upisati korisničke podatke.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. 2.d. Ukoliko se za istu aplikaciju koristi više korisničkih računa potrebno je odabrati opciju „I would like to Add another set of credentials“ (želim dodati još jedan set vjerodajnica).2014. Moguće je odabrati jedan od tri tipa aplikacije.o.

d. pokretanjem same korisničke aplikacije pokrenut će se čarobnjak za pohranu korisničkih podataka.o. Za primjer je uzeta HT Eronet aplikacija INREGIS. 2. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Učitavanjem INREGIS stranice u Internet Explorer-u pojavljuje se obavijest o pohrani korisničkih podataka za navedenu aplikaciju. Klikom na tipku Finish (Završi) korisnički podaci su pohranjeni te se pojavljuju na popisu aplikacija ESSO Logon Manager-a. 7/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .2 Automatsko dodavanje korisničkih računa Ukoliko je omogućeno automatsko prepoznavanje predefiniranih korisničkih aplikacija. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.12.2014.

Ukoliko se za istu aplikaciju koristi više korisničkih računa potrebno je odabrati opciju „I would like to Add another set of credentials“ (želim dodati još jedan set vjerodajnica). Oracle ESSO Logon Manager automatski prepoznaje obrazac za prijavu.o.12.d. Prilikom sljedeće prijave u aplikaciju.o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. 8/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .2014.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. te unosi korisničke podatke i prijavljuje korisnika u aplikaciju bez korisničke intervencije. u kojem se korisnički podaci mogu provjeriti i potvrditi klikom na tipku Save (spremi). Nakon inicijalne prijave u aplikaciju. pojavljuje se „New Logon“ prozor (nova prijava). Mostar Isporučitelj: KING ICT d.

9/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . Ukoliko su korisnički podaci bili ispravno uneseni.2014. učitava se aplikacija.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Ukoliko korisnički podaci nisu ispravni.d. pojavljuje se prozor Logon Manager-a u kojem se korisnički podaci mogu prepraviti. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o.

o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.1 Ručna promjena lozinke Prilikom promjene lozinke Logon Manager automatski prepoznaje obrazac za promjenu lozinke.2014. nakon čega se pojavljuje „Change Password“ prozor. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.d. Klikom na tipku „Submit“ (unesi) nova lozinka unosi se u korisničku aplikaciju.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.12. Potrebno je unijeti i potvrditi novu lozinku. 3 Promjena lozinke 3.o. 10/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . čiji je status prikazan ispod. te zadovoljiti password policy (postavke lozinke).

12. nakon čega je u Logon Manager Change Password prozoru potrebno kliknuti Finish kako bi nova lozinka bila pohranjena u ESSO Logon Manager. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.2014. 11/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Ukoliko je lozinka uspješno promijenjena.o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.o.d. u korisničkoj aplikaciji bit će prikazana obavijest o uspješnoj promjeni.

Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.2014.o. 12/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .12.2 Automatska promjena lozinke Ukoliko je adminstrator sustava konfigurirao automatsku promjenu lozinke. Cijeli proces se odvija bez korisničke intervencije. 4 Prikaz pohranjene lozinke Pohranjena lozinka može se pregledati putem „My Accounts“ (moji računi) kartice u ESSO Logon Manager-u. Prilikom sljedeće prijave u korisničku aplikaciju Logon Manager automatski unosi novu lozinku te prijavljuje korisnika u aplikaciju. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.d.o.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. ESSO Logon Manager će prilikom učitavanja obrasca za promjenu lozinke automatski generirati novu lozinku te ju unijeti u aplikaciju i pohraniti. nakon čega mu je prikazana pohranjena lozinka za korisničku aplikaciju. 3. Odabirom aplikacije s popisa te klikom na „Modify“ (izmijeni) otvara se prozor za izmjenu korisničkog računa. Klikom na opciju „Reveal“ (otkrij) korisnik ponovno mora upisati lozinku Windows operacijskog sustava.

Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Izbornik omogućuje pregled i upravljanje delegiranih korisničkih računa. Situacije u kojima se delegacija koristi su odlazak zaposlenika na godišnji odmor. 13/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .o. 5 Delegacija korisničkih vjerodajnica drugome korisniku Delegacija korisničkih vjerodajnica omogućuje korisnicima privremeno dodjeljivanje svojih aplikacijskih vjerodajnica drugim korisnicima. te kome su delegirani i od koga.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. u ESSO Logon Manager-u bit će vidljiva Delegated (delegirano) opcija u lijevom izborniku. Prije delegacije. administrator mora na aplikacijskom predlošku određene aplikacije omogućiti delegiranje podataka. ili bilo koja situacija u kojoj je korisničke podatke za pristup aplikaciji potrebno dodijeliti drugoj osobi.2014.o. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.12.d. Kada konfiguracija uključuje mogućnost delegacije.

14/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . u Delegated izborniku Logon Manager-a potrebno je odabrati korisnički račun koji se želi delegirati te odabrati opcija Delegate My Account (delegiraj moj račun).d.o.o.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.prezime) ili e-mail adresu korisnika kojem se račun želi delegirati te trajanje delegacije u danima. 5.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Nakon klika na OK korisnički račun je delegiran.2014. Maksimalni broj dana za delegaciju određuje administrator u postavkama aplikacijskog predloška u ESSO Administrative Console-u (administracijska konzola). U novi prozor potrebno je unijeti korisničko ime (domena\ime. a korisnik koji je zaprimio delegaciju dobit će obavijest o istome. Nakon toga potrebno je upisati lozinku Windows operacijskog sustava.1 Delegacija podataka drugome korisniku Kako bi se korisnički račun delegirao.

Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d. Nakon prijave.12. Mostar Isporučitelj: KING ICT d.2 Zaprimanje delegacije od drugog korisnika Nakon što je korisnik delegirao svoj korisnički račun.d. Kada je prihvaćanje delegacije potvrđeno. 15/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .o. potrebno je potvrditi žele li se preuzeti korisnički podaci od navedenog korisnika.2014. delegirani korisnički račun pojavljuje se u My Accounts (moji računi) izborniku te Delegated Accounts (delegirani računi) izborniku ESSO Logon Manager-a.o. 5. korisnik koji zaprima delegaciju morat će ponovno unijeti lozinku Windows operacijskog sustava.

3 Pregled svojstava delegiranih korisničkih računa Svojstva delegiranog korisničkog računa moguće je pregledavati desnim klikom na korisnički račun te odabirom opcije Modify (izmijeni).12.2014. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. 5. datum i vrijeme isteka delegacije te dani i sati kada je moguće koristiti delegirani korisnički račun. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.o. tj.d.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o. Odabirom Policy (postavke) kartice moguće je vidjeti postavke trajanja delegacije. 16/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .

17/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava .Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.12.2014.o. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16.d.o.

d. 18/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . u ESSO Logon Manager potrebno se je ponovno prijaviti koristeći ranije pohranjenu ESSO sigurnosnu lozinku. Ukoliko je lozinka ispravna.12.o.2014. korisnik će se normalno moći koristiti ESSO Logon Manager-om. te unosi odgovor tj.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.o. Mostar Isporučitelj: KING ICT d. 6 Ponovna prijava nakon promjene Windows lozinke Nakon promjene Windows lozinke. Korisnik odabire jednu od dvije ponuđene opcije. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. ili staru Windows lozinku. lozinku u polje Answer.

korisniku se postavlja sigurnosno pitanje. korisnik ima mogućnost promjene ESSO sigurnosne lozinke. klikom na opciju „I want to change the answer to my verification question“ (želim promijeniti odgovor na verifikacijsko pitanje). Mostar Isporučitelj: KING ICT d. domenske lozinke. 7 Promjena ESSO sigurnosne lozinke Pri svakoj reautentikaciji u ESSO Logon Manager.12.2014. Nakon ovih koraka nova ESSO lozinka je pohranjena.o. te se može koristiti za pristup ESSO Logon Manager-u nakon sljedeće promjene Windows tj. Stupanj povjerljivosti: NEKLASIFICIRANO Verzija: 01 Revizija: 01 Nadnevak: 16. nakon čega je potrebno kliknuti OK. 19/19 HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava . te je potrebno unijeti novu sigurnosnu lozinku u polje Answer (odgovor) i polje Confirm (potvrda).o. Nakon unosa Windows lozinke.Šifra projekta: 5783 Naziv dokumenta: HT Eronet – Korisničke upute Oracle ESSO sustava Naručitelj: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d.