You are on page 1of 2

GENETSKE MANIPULACIJE

U Britaniji bi se uskoro mogla raĎati djeca s tri biološka roditelja

Velika Britanija mogla bi postati prva država u kojoj će neka djeca imati tri
roditelja!

Nakon današnje rasprave, zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta su sa
382 glasa “za” i 128 “protiv”, usvojili promjene zakona o postupcima umjetne
oplodnje koji uključuju tzv. postupak zamjene mitohondrija – laboratorijski
zahvat kojim se u jajnu stanicu „majke donora“ sa zdravim mitohondrijima, a iz
koje je prije uklonjena stanična jezgra, prenosi stanična jezgra „prave majke“,
nakon čeka slijedi klasična in-vitro oplodnja. Cilj postupka je uklanjanje
nezdravog mitohondrijskog DNA „prave majke“ i izbjegavanje prenošenja
različitih nasljednih bolesti poput srčanih problema, bolesti jetre ili mišića s
majke na dijete. Posljedica postupka bilo bi dijete sa tri biološka roditelja (DNA
majke, DNA oca i mitohondrijski DNA „majke donora“).

Nakon javne rasprave započete još 2013. godine, mogla su se čuti različita
razmišljanja o ovom kontroverznom postupku. Tadašnja Vladina povjerenica za
zdravlje Sally Davies zahtijevala je što prije uvoĎenje spomenutog postupka
smatrajući kako alternative nema!

Ministrica zdravlja Jane Ellison izjavila je kako je parlament bio pred teškom
odlukom, ali kako je ona dobro razmotrena.

– Riječ je o vrhunskoj znanosti u okviru visoke kontrolne regulative – rekla je
Ellison.

Ipak, za mnoge ovaj postupak otvara nebrojena medicinska i etička pitanja.

Već na početku javne rasprave na njih je upozorio ravnatelj udruge „Human
Genetics Alert“ David King, naglasivši kako su takvi postupci neetični i
nepotrebni.

– Oni prelaze granicu etičnosti koju su usvojile vlade širom svijeta, prema kojoj
je dogovoreno da se neće vršiti genetičke izmjene na ljudskim bićima – podsjetio
je King.

Za mnoge, ovaj postupak samo je prvi korak u stvaranju tzv. „dizajnerskih beba“
kod kojih bi se „genetski make-up“ odnosio ne više na pitanje zdravlja, već na
boju kose, očiju i sl.

Veliku zabrinutost izrazila je i Josephine Quintavalle, predsjednica udruge
„Comment of reproductive ethics“.

– Ovo prelazi granicu oko koje su mnogi stručnjaci s područja etike, genetike i
znanosti općenito vrlo zabrinuti – rekla je Quintavalle te naglasila:

kad duha jednom pustite iz lampe. Čini se neshvatljivim da potpuno nova tehnika koja će se odraziti na buduće generacije bude odobrena bez kliničkog testiranja. prema posljednjim anketama. Zabrinutost je izrazio i biskup John Sherington. a meĎunarodna znanstvena zajednica nije uvjerena kako je on potpuno siguran i učinkovit. sigurnosnih. – Jedno je sigurno. član Komisije za kršćansku odgovornost i graĎanstvo Biskupske konferencije Engleske i Walesa. dodavši kako se nada da će Gornji dom britanskog parlamenta (Dom Lordova). TakoĎer. Oni odražavaju razmišljanje graĎana od kojih. znanstvenih i zakonskih. život i identitet zametka povjereni su moći liječnika i biologa i uspostavlja se gospodstvo tehnike nad ishodištem i sudbinom ljudske osobe (Donum vitae 11). najprije stoga što uključuju postupak umjetne oplodnje kojim se začeće djeteta „obavlja izvan tijela bračnih drugova uz pomoć radnji trećih osoba. Miodrag Vojvodić|Bitno. mnogi zastupnici izrazili ozbiljnu zabrinutost oko ovog postupka. ovu činjenicu uzeti u obzir. Odluku britanskih parlamentaraca komentirala je i zastupnica Fiona Bruce koja se usprotivila proširenju zakona. postoje i ozbiljni etički prigovori jer postupak uključuje uništavanje ljudskih embrija – rekao je biskup Sherington podsjetivši kako je „ljudski embrij novi ljudski život i mora ga se poštovati i štititi od trenutka začeća“. koji je sljedeća instanca na kojoj će se raspravljati o prijedlogu.net . hendikep. te milijunskim iznosima istraživačkog lobija uloženima u podupiranje ovog zakona.– Ljudi ne smiju iz udobnosti svojeg naslonjača misliti kako se radi o odličnoj ideji. – Današnje glasovanje pokazalo je kako su unatoč Vladinom vratolomnom „guranju‟ prijedloga. – Nijedna druga država nije dopustila ovaj postupak. i to iz različitih razloga – etičkih. zatim zbog prisutnog eugeničkog mentaliteta koji „prihvaća život samo u odreĎenim uvjetima i koji odbacuje ograničenje. društvo više neće imati put povratka. Sa stajališta Katoličke crkve ovakvi su postupci nedopustivi. One su izdaja isključivog prava supružnika da postanu otac i majka samo jedno pomoću drugoga” (KKC 2376). Ukoliko ova promjena bude odobrena ili kao što je netko već rekao. te kako ćemo sada izliječiti bolesti i ozdraviti. kad krene izvoĎenje ovih postupaka. te stoga što „vrijeĎaju pravo djeteta da bude roĎeno od oca i majke koje poznaje i koji su meĎu sobom vezani ženidbom. samo 10% podržava ovu promjenu – rekla je Bruce. bolest“ (Evangelium vitae 14). o čijoj upućenosti i tehničkoj djelatnosti ovisi hoće li zahvat uspjeti.