You are on page 1of 67

Popis udruga  

registriranih u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske Županije 
(stanje na dan 20.02.2016.) 

Općina Livno 
Podaci o 
Redni 
broj  Broj u 
prestanku 
registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge 
Ivica Čeko, predsjednik i
Hrvatski rukometni klub  
1.  R-04/97 Draško Pavić,   
„Troglav“ Livno 
HRK ''Troglav“  13.08.1997. R‐04/97  Livno, Zgona  dopredsjednik
Stjepan Vidović,
Crveni Križ 
2.  R-09/97 Livno, S.II. Kotromanića br.  predsjednik i Drinka Žulj   
Hercegbosanske županije 
Crveni križ HBŽ 15.10.1997. R-09/97 8  tajnik

3.  R‐13/97  Udruga slijepih HBŽ  Josip Ivić, predsjednik   
   24.11.1997. R-13/97 Livno, S.II. Kotromanića b.b. 
Ružica Rimac,
Udruženje žena 
4.  R‐14/97  Livno, S.II. Kotromanića predsjednik i Dijana   
''Viktorija'' Livno 
'Viktorija''  08.12.1997. R-14/97 b.b. Glavaš, tajnik
Stipe Barać, predsjednik
Teniski savez 
5.  R-05/98 i Ivan Dilber,   
Hercegbosanske županije 
TS HBŽ  25.02.1998. R-05/98 Livno,  dopredsjednik
Udruga građana oštećena  Stipe Relata, predsjednik
6.  R-06/98   
sluha Livno  'UGOS''  26.02.1998. R‐06/98  Livno,  i Miran Vukadin, tajnik
Branko Knežević,
Planinarsko društvo 
7.  R-10/98 Livno, Kraljice Katarine br. predsjednik i Anđelko   
''Cincar'' Livno 
P.D. ''Cincar'' Livno  03.04.1998. R-10/98 16 Kelava, dopredsjednik

Lovačka udruga ''Cincar''  Damir Kaić,v.d.
8.  R-21/98   
Livno     01.06.1998. R-21/98 Livno, Splitska b.b. predsjednik
Ante Velić, predsjednik i
9.  R-22/98 Ekološka udruga Livno    
EUL  16.06.1998. R-22/98 Livno, Podhum b.b. Jakov Čeko, tajnik
Anto Rimac, predsjednik
Vatrogasni savez 
10.  R-24/98 Livno, S.II. Kotromanića i Mate Jurčević,   
Hercegbosanske županije 
   24.06.1998. R‐24/98  b.b dopredsjednik
Slavko Konta,
Udruga umirovljenika 
11.  R-26/98 predsjednik i Rajko   
Livno 
   20.07.1998. R‐26/98  Livno, Kneza Mutimira b.b. Radeta, dopredsjednik
Centar za građansku  Sonja Garić i Zulka
12.  R-27/98   
suradnju Livno  CGS Livno  24.09.1998. R‐27/98  Livno, Gabrijela Jurkića 8A Baljak
Željko Marijan,
Ženski košarkaški klub 
13.  R-28/98 predsjednik U.O. i Stipe   
''Troglav'' Livno 
ŽKK ''Troglav''  08.09.1998. R-28/98 Livno, Zgona b.b. Vukadin, direktor kluba
Ogranak Matice Hrvatska  Livno, Kneza Mutimira br. Anto Mišković,
14.  R-30/98   
Livno  OMH Livno  21.09.1998. R‐30/98  7 predsjednik
Udruga računovođa i  Jakov Ursa, predsjednik i
15.  R-31/98 revizora FBiH ured HBŽ  Udruga RR FBIH – Livno, Domovinskog rata Tomo Dolić i Zvonko   
Livno  ured HBŽ 15.10.1998. R-31/98 br. 5 Jurčević, dopredsjednik
Draško Brnić,
Udruga za zaštitu ptica 
16.  R-03/99 predsjednik i Ante   
''Sokol'' Livno 
Sokol  20.01.1999. R-03/99 Livno, Crna stina b.b. Granić, tajnik

Društvo za zaštitu 
Stipe Barun, predsjednik,  Udruga
Jure Marinčić, pred.  brisana iz
17.  R‐09/99  kulturne baština ''Kralj 
Skupštine. i Jure Kasalo,  Registra
Tomislav'' 
'Kralj Tomislav''  21.04.1999. R‐09/99  Livno, Trg Branitelja b.b. tajnik   01.12.2003.
Udruga hrvatskih vojnih 
Anđelko Barun,
18.  R-13/99 invalida Domovinskog  Udruga HVIDR‐a  Livno, S.II.Kotromanića   
predsjednik,
rata podružnica Livno  Livno  19.07.1999. R‐13/99  b.b.

Tae kwon‐do klub  August Orlović,
19.  R-14/99   
''Magone'' Livno  Zkd ''Magone'' Livno  08.07.1999. R-14/99 Livno, Mali Kablići b.b. predsjednik,
Stjepan Vidović, 
20.  R-15/99 Crveni Križ Općine Livno  predsjednik i Miroslav    
Livno, S.II.Kotromanića br.
Crveni križ Livno  12.07.1999. R-15/99 6 Liović, tajnik 
Mile Vidić, predsjednik,
Udruga za zaštitu prirode  Ante Vidić i Marko
21.  R-16/99   
''Žrvanj''  Brdar dopred., i Dalibor
UZP ''Žrvanj''  27.07.1999. R-16/99 Livno, Gornji Rujani b.b. Ćenan, tajnik
Stipo Pavić, predsjednik,
Košarkaški klub ''Troglav''  Jozo Krivić dopred., i
22.  R-17/99   
Livno  Zdravko Vrdoljak,
KK ''Troglav'' Livno  11.05.1999. R‐17/99  Livno, Zgona b.b. direktor
Društvo sportskih  Livno, Eugena Matića br. Boško Popović,
23.  R-18/99   
ribolovaca Livno  DSK Livno  16.09.1999. R‐18/99  12 predsjednik
Plesni klub ''Paganini'' 
24.  R-22/99 Jozo Rimac, predsjednik   
Livno  PK ''Paganini'' Livno  02.11.1999. R‐22/99  Livno,
Udruga obitelji poginulih 
i nestalih hrvatskih  Franjo Čačija, 
25.  R-23/99   
branitelja  predsjednik 
Hercegbosanske županije  UOPINHB HBŽ 03.11.1999. R‐23/99  Livno, Mijata Tomića b.b.
Jasna Burza, predsjednik, 
Omladinska organizacija  Alma Čitak, dopred., i 
26.  R-24/99   
''Prijatelji'' Livno  Emira Hodžić, 
OO ''Prijatelji'' Livno  04.11.1999. R‐24/99  Livno, Obrtnička b.b. koordinator 
UN ILO''Eda'' ‐Agencija za 
Miljenko Bukovac,  
27.  R-25/99 razvitak poduzetništva  UN ILO E.D.A. Livno, S.II.Kotromanića   
koordinator 
Livno  LIVNO 08.11.1999. R-25/99 b.b.

 tajnik        Božo Popović. R‐20/2000  predsjednik i Blaž Sučić.II.Kranjčevića br. Orguz b.  R-18/2000    proizvođača HBŽ  U. fra Anđela Kaića 9/8 i Ismar Milak .  R-14/2000 Centar mladih Livno  'CML''  05. Lištani b.II. Lovačka udruga  34. Mate Udruga za zaštitu  29. S. 28. R-16/2000 Livno. Ekološko udruženje  32.  R-20/2000    24. R‐14/2000  Livno.b.b. R‐22/2000  i Sabahudin Pivčić. tajnik Udruga roditelja djece s  Anto Matić. tajnik podružnica Livno  podružnica Livno  02. Kotromanića Ivica Karaula.  R-29/99 Franjičević dopred. HBŽ  02.2000. predsjednik. i    životnog okoliša‐Seline  'Seline''  30.2000.04. predsjednik Udruženje građana  35.b.04. predsjednik i  30. tajnik   ''Koraci'' Livno  'Koraci'' Livno  07. Udruga obitelji poginulih  i nestalih hrvatskih  Jozo Vidović.  R-16/2000 predsjednik i Livija    ''Bistrica'' Livno  EKO ''Bistrica''  19.  Baljak.  R-22/2000 'Nove nade'' Livno  31.  Andrija Vrdoljak. Prikorika b.  R-26/99 branitelja u  predsjednik i Marija    Domovinskom ratu  UO PINHBDUR‐ Džido . dopred.05. dopredsjednik Maja Peršen. R‐29/99   Livno. Kotromanića b. R‐07/2000  11 Ines Kaić. Ante Kasalo.b dopredsjednik .    ''Nove nade'' Livno  Livno.12. Jasminka Pekić.2000.  33.P. Teklić.05.P.1999. Kneza Mutimira b.b. S.S.1999.03. R‐18/2000  b. tajnik Udruga poljoprivrednih  Livno. S.    ''Livanjsko polje'' Lištani  Livno.2000. predsjednik    Tomislav Perić.2000.2000.05. predsjednik.12.b.  31. R-26/99 Livno.  R-07/2000 posebni potrebama     Livno.

 R‐08/2001     umirovljenika HBŽ Livno  Livno. R‐31/2000  Livno. Dobro b..2000. predsjednik.2001. predsjednik. tajnik i Milan Karadža.b. tajnik Udruga Svetog Vinka  Javorka Tadić. dopred. član Branko Lijović.  R-11/2001 Paulskog  u  29. Davor Brnić i Ivanko Hrvatska kulturna  36. pred.2001. Odbojkaški klub  Zdravka Kotarac. Draško Mamić. R‐18/2001  predsjednik.  R-08/2001    09. Hrvatski nogometni klub  39.b. R-13/2001 Livno.2000.06. član Stipo Vidović. predsjednik. Župana Želimira b.b. 38. dopredsjednik .. predsjednik Skpštine.b.b.03.  R-31/2000    23. dopredsjednik Jozo Ursa.2001.  R-10/2001 HNK ''Junak''  15. Hercegbosanskoj županiji  Konta. Vedran Pašalić.b. Zgona b.b.11. Begovača b.    ''Junak''  Predsjedn. predsjednik Ivica Buljan. Lovačka udruga  43. i Nikola Kelava. dopred.    ''Borovac''  Livno. Zoran Brnić. R‐10/2001  Livno.06.02. R‐30/2000  Livno.11. R-11/2001 predsjednik i Franka    Paulskog  b. predsjednik Berislav Kasalo.. Šerif Hodžić Sindikat gospodarskog  37.  R-18/2001    21. članovi Udruženje udruga  Slavko Konta.  R-17/2001 Karting club Livno  KCL  15.    '''Troglav'' Livno  dopredsjednik i Željko Lasić.    društva ''Livnobus'' Livno  Ismet Mrša.  R-13/2001 OK ''Troglav'' Livno  11.05. Srđevići b. Sestara milosrdnica 40. Kelava. R‐17/2001     Livno. 41.2001.b. Niko Babić.2001. Vlado Garić i Mirko Popović. Priluka b.2001. Udruga Svetog Vinka  Livno.  R-30/2000    15. Stjepana Radića b.03. 42.    zajednica ''Dobro''  Tomislav Kelava.

S. Igor 48. 51.b. POŠ Ljubunčić.2002. Paragliding klub ''Krila  predsjednik. predsjednik 44. Sturba b. S. predsjednik.2002. Ivan 46.  R-18/02    23.    Livna'' Livno  dopredsjednik i Slaven Konta. predsjednik 47. R‐13/2002  Livno.b.S.04. predsjednik. 50. Ive bb.2002. predsjednik    Livno  ''Merhamet'' Livno  Mirko Pavić. Podhum. tajnik Mirko Konta.2001. «Fra Sanela Popović.  R-24/2001 dobrotvorno društvo  30.07. Nogometni klub  pred.predsjed. Fikret Sitnić. dopred. R-08/2002 Livno.09.  R-23/2001 Kinološka udruga ''Livno''     26. pred. 2 dopredsjednik Branko Lijović. Džon Sindikat djelatnika MUP‐ Livno. Skupštine. tajnik Lovro Karaula» .    ''Kamešnica'' Podhum  Pavlović. 52. Livno Svjetlana Mioč.  R-05/2002 NK ''Kamešnica''  04. R‐06/2002  i Nela Tomić. dopredsjednik i Boris Bralo. R-14/2002 Ćurčić. Vidoši-O. Sv.09.2001. Davor Mioč. Livno    prirodnu medicinu  predsjednica Sindikalna podružnica Filip Čelar.član upravnog tijela Udruga medicinskih  Ljubica Ćuk. Kalajdžinica b. predsjednik.03.Kranjčevića br.2002. R-05/2002 Livno. tajnik Dražan Mišić. I    Priluka. 49.b. R‐24/2001  Livno.03. dopredsjednik i    a u HBŽ  8 Marjana Vidić. Luka Barać.    Čondrić. direktor i Mirko Čeko.b. Ive br. tajnik Muslimansko  MDD ''Merhamet''  45. sv. Skupštine Centar za kulturu i  Snježana Grgić. R‐23/2001     Livno.2002.05.02.  R-14/2002    15. R‐18/02  Ul.  R-16/02    23.    Livno  UMST HB Livno.  R-08/2002 Moto klub ''Vukovi'' Livno  MK ''Vukovi'' Livno  07. Begovača b.Š.2002. Bilo Polje b.8 i Kristijan Barać.07. Ivica Gelo. S. R-16/02 Veliki Guber bb.  R-06/2002 sestara i tehničara HBŽ  06. Kranjčevića br.  R-13/2002 'Krila Livna''  30.2002.

Nezavisni sindikat
Slaven Niče, predsjed. i
53.  R-20/02 uposlenih u srednjim    27.06.2002. R‐20/02  Kraljice Katarine 1, Livno   
Ladislav Kutleša, dopred.
školama Livno
Livanjska asocijacija  Josip Dolušić,
54.  R-21/02 'LAM''  23.09.2002. R‐21/02  Kralja Tvrtka bb. Livno   
mladih  predsjednik
Udruga za zaštitu  Slava Jukić, predsjed. Udruga
prirode, okoliša i  Ul. Kraljice Katarine bb. Božana Vrdoljak, brisana iz
55.  R-23/02    23.09.2002. R‐23/02 
promicanja kulture života  Livno dopredsjed.Lovre Registra
''Lipa'' Livno  Vrdoljak, tajnik 13.05.2015.
Hrvatsko društvo 
Mirko Milić, predsjed.
56.  R-24/02 političkih zatvorenika  HDPZ‐Livno  16.08.2002. R-24/02 Livno   
Dražena Čeko, tajnik
Livno 
Udruga Navijača  Srećko Vukoja, predsjed.
57.  R-02/03 UNTL 27.03.2003. R-02/03 Livno    
''Torcida'' Livno  Davor Marijan, tajnik
Anto Perković, predsjed.
Društvo za zaštitu  Zrinskofrankopanska br. 6.
58.  R-03/03    27.03.2003. R-03/03 Magdalena Perković,   
životinja  ''Dog''  Livno
tajnik

Stjepana II Kotromanića bb. Marko Bandov, predsjed.  
59.  R-05/03 Udruga pčelara ''Vrisak''     01.04.2003. R-05/03   
Livno i Ante Perković , tajnik 

Adnan Kamber,
Forum mladih ''Ten''  Župana Želimira br. 21,
60.  R- 07/03 FM ''Ten'' Livno  03.04. 2003. R‐07/03  predsjed. i Dragan   
Livno  Livno
Mladinov, dopredsjed
Sindikat DP rudnici  S.S. Kranjčevića br. 3. Ruško Ištuk predsjed.
61.  R-08/03    08.04.2003. R‐08/03    
ugljena ''Tušnica'' Livno  Livno Mate Konta, dopredsjed
Sindikalna podružnica OŠ  Slavko Konta, predsjed.
62.  R-09/03    08.04.2003. R-09/03 Sv. Ive bb. Livno   
''Fra Lovro Karaula''   Emira Baljak, dopredsjed

Neovisni sindikat  Ladislav Kutleša,
Ul. Kraljice Katarine br. 1. predsjednik, Slobodan
63.  R-11/03 djelatnika srednjih škola  NSD  11.04.2003. R-11/03   
Livno Radoš, tajnik i Mato
HBŽ 
Vrdoljak, član U.O.
Udruga
Županijski nogometni  brisana iz
64.  R-13/03 ŽNS HBŽ Livno  29.04.2003. R-13/03 Kralja Tvrtka 12/1 PP 39 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno  Registra
26.11.2003
Udruženje žena ''Li  Jasminka Borković,
65.  R-14/03 UŽ ''Li‐Women''  12.05.2003. R-14/03 Ul. Đačka br. 3. Livno   
women''  predsjednica
Udruženje invalidnih 
Davor Jozić, predsjednik
66.  R-17/03 osoba kroničnih  U.I.O. KBB  03.06.2003. R-17/03 Kralja Tvrtka bb. Livno   
Skupštine
bubrežnih bolesnika 
Udruga poslodavaca HBŽ  Udruga poslodavaca Stjepan Matković,
67.  R-19/03 16.07.2003. R-19/03 Splitska bb. Livno   
Livno  HBŽ predsjednik
Strukovni sindikat 
68.  R-22/03 medicinskih sestara i  SS MSIT Livno 17.07.2003. R-22/03 Sv. Ive br. 2. Livno Leo Dolić, predsjednik   
tehničara 
Sindikat pomoćnih 
Dražena Bralo,
69.  R-23/03 radnika u djelatnosti  SPRu DZ Livno 18.07.2003. R-23/03 Ul. Sv. Ive br. 2 Livno   
predsjednica
zdravstva HBŽ 
Srećko Vukoja predsjed.
Malonogometni klub 
70.  R-26/03 M.N.K. ''Seljak'' Livno  08.08.2003. R-26/03 Zgona, bb. Livno U.O. i Anto Anić,
''Seljak'' Livno 
direktor Kluba.   
Udruga 
Auto‐moto društvo 
Gabrijela Jurkića br. 29. Zvonko Tokić, brisana iz 
71.  R-28/03 Hercegbosanske županije     27.08.2003. R-28/03
Livno predsjednik. Registra 
Livno 
26.01.2009. 

Ivica Jozić,
Sindikat liječnika  predsjedsjednik i Darko
72.  R-29/03 Hercegbosanske županije  S. L. HBŽ 29.08.2003. R-29/03 Sv. Ive br. 2. Livno Čondrić i Kosta Pajčin,
Livno  dopresjednici i Jandre
Hrgić, tajnik   
Nogometni klub ''Seljak''  Branko Perković,
73.  R-36/03 NK ''Seljak''  20.10.2003. R-36/03 Livno, Vidoši b.b.
Vidoši  predsjednik   
Hrvatsko kulturno 
Livno, Kneza Mutimira br. Saša Grabovac,
74.  R-37/03 umjetničko društvo  HKUD ''Dinara''   20.10.2003. R-37/03
29 predsjednik
''Dinara'' Livno    
Boćarski klub ''Bulin'' Miši 
75.  06-R-38/03 'Bulin''  23.10.2003.06-R-38/03 Miši, općina Livno Ratko Puđa, predsjednik
Livno    
Eldina Maslić, pred. i
Komunikacijsko‐ Livno, Stjepana Radića
76.  06-R-40/03 'KEC'' Livno  22.12.2003. 06-R-40/03 Jasmina Borković,
edukacijski centar Livno  br.7.
izvršni direktor   
Udruga veterana 
Željko Krišto,
77.  06-R-41/03 Hrvatskih obrambenih  U.V ''HOS'' Livno  22.12.2003. 06-R-41/03 Livno, S.II. Kotromanića bb
predsjednik
snaga Livno    
Darinko Brešić,
Nogometni klub 
78.  06-R-1/04 N.K ''Troglav''  14.01.2004. 06-R-1/04 Livno, Zgone bb predsjednik i Vatroslav
''Troglav'' Livno 
Brnić, povjerenik Kluba   
Udruženje građana  Ivica Jazvo, pred. Anto
79.  06-R-2/04 planinarsko‐skijaškog  PSD «Livno»  21.01.2004. 06-R-2/04 Livno, Sinjska bb Jozić, pred. Skupštine i
društva ''Livno''  Predrag Rimac, tajnik   
Društvo za zaštitu i uzgoj 
Zoran Vukoja, pred. i
80.  06-R-3/04 malih životinja ''Golub''  «Golub» 21.01.2004. 06-R-3/04 Livno, Domobranska br. 5
Tomo Dolić, tajnik
Livno    
Edvard Krišto,
81.  06-R-4/04 Aeroklub ''Livno'' Livno  Aeroklub ''Livno''  22.01.2004. 06‐R‐4/04  Livno, Brda bb
predsjednik   
Županijski nogometni 
82.  06-R-6/04 ŽNS HBŽ   11.02.2004. 06-R-6/04 Livno, Kralja Tvrtka 12/1 Ivan Perić, predsjednik
savez HBŽ Livno    

i brisana iz 83.b. 06-R-25/04 Livno. i Anto ''Livadnice''  br.  06-R-18/04 HNK ''Graničar''  20.  06-R-17/04 HNK ''Hajduk''  20.  06-R-12/04 Udruga građana ''Vitali''   'Vitali''  22. Put medinog grna 87.03. LI 19.2004.2004.09. 88.2009.05.  06-R-27/04 14. Udruženje građana  Čelebić. pred. predsjednik ''Graničar''     Mijo Pašalić.2004. Anđelka Džaja. Zgona b. predsjednik Kluba. 84.b Filip Milić.  06-R-24/04 JJK ''Crni zmaj'' Livno  24.b.08..2004. Smričani b.2004. 06-R-11/04 Livno. izvršna 89. dopredsjednik    . predsjed. Miroslav Gelo. predsjednik i Željko Čelebić 92'' Lištani   92'' Ćenan. Filip Vujeva. Sinjska b.  06-R-11/04 Auto‐klub ''Livno'' Livno  A.  06-R-28/04 Ski Klub ''Livno''  16.03.09.O.2004. Ženski košarkaški klub  90. predsjednik ''Hajduk''     Hrvatski nogometni klub  86.11.06.2004. 06-R-17/04 Livno. 06-R-33/04 Livno.b.  06-R-22/04    09. tajnik Registra 14.08.2004.K. Kraljice Katarine 14 direktorica    Antonio Pavić. Danica Rimac. Divna Rimac. Jako Marijan. dopredsjednik i Livno  Dinko Galić tajnik Kluba. 06-R-24/04 Livno. Jure Skijaški klub ''Livno''  91.b. 06-R-22/04 predsjednik.b. Robert Jurkić i Robo ''Livno'' Livno  Ž. 06-R-28/04 Livno. Livno  predsjednik    Fatima Ćefo. 06-R-18/04 Livno. Lištani b.    Jakov Pašalić.b.    Ju jitsu klub ''Crni zmaj'' ‐ Božo Miloloža.b. 06-R-27/04 Livno.  06-R-25/04 Referentna grupa ''Livno''  RG Livno  25.    Hrvoslav Perković. Župana Želimira b. Udruga Petar Gelo.K. Dragan Vujanović    Hrvatski nogometni klub  85.05. Ljubunčić.2004. Članovi U. 1 Rimac.  06-R-33/04 08. Orguz b. Pavelić. 06-R-12/04 Livno.K ''Livno'' Visković. dopredsjednik. Čelebić b.09. Nogometni klub ''Rujani  NK ''Rujani Čelebić 92.2004. b.

Stjepana Radića b.03.2005.2004. predsjednik. predsjednik. predsjednik 98.    Udruga građana  94.02.  06-R-36/04    6. predsjednik ''Grboreški biser''     Boro Krišto. narodnooslobodilačkog  101. Zagoričani Rada Vukobrat.04. Vinko Markov.  06-R-03/05 UŽ ''Drvarčanke'' 04. 100.b.07. ''Vrbovnik'' Zagoričani  dopredsjednik    Slobodanka Grubor.12.2005.2005.2005. predsjednik Udruga građana  95. 06-R-13/05 Livno.2005.    Košarkaški klub ''Livno''  Darinko Mihaljević.02.2005.07. Zagoričani i Zdravko Mihaljević.b. ''Drvarčanke''   predsjednica Savjetodavnog vijeća. 93.b. Guber b. Grborezi Vlado Matić. dopredsjednik i Dražena 1945  Čeko tajnik    Udruženje boraca  Šefik Jarebica.  06-R-13/05 Udruga građana ''Lusnić''  UG ''LUSNIĆ'' 05.2005. 06-R-01/05 Livno.b.b. umjetnika Livna  i Jure Semren. antifašističkog rata  dopredsjednik općine Livno     . i Stipe Penić. Zgona b. Mile Krišto. Anto Kuliš. 06-R-36/04 Livno. Đačka b. Splitska b. dopredsjednik    Udruga Hrvatske  Pile Mamić. 06-R-03/05 Livno.  06-R-01/05 'Grboreški biser'' 24.2005.  06-R-14/05 domovinske vojske 1941‐ UHDV. 06-R-02/05 Livno. 06-R-09/05 Livno. 06-R-06/05 Livno.  06-R-16/05 UBNOAR LIVNO 29. 97. Lusnić b.41-45 05. Livno  KK ''LIVNO'' Livno pred. 06-R-14/05 Livno.  06-R-06/05 15. predsjednica Skupštine i Udruženje žena  96. 06-R-16/05 Livno. tajnik    Udruga likovnih  Ivica Vlašić.  06-R-09/05 ULULi 18.    Boris Barun. tajnik. Udruženje građana  predsjednik i Zijo Šehić. ''Guber'' Livno  dopredsjednik Udruženja.i Jurica Babić.08.b.  06-R-02/05 Udruga ''Vrbovnik'' 03. predsjednik 99.01.

11.       22.2005.  04-R-04/06 ''Cincar''  doporedsjednik    Vladimir Ivanović. Mladen glazbenih pedagoga Livno  Jelović.2006. 06-R-21/05 Livno. 107. predsjednik. predsjednik. 04-R-07/06 Livno.05.04. Interesna zajednica ''Vir''  predsjednik.  06-R-25/05 Iura Croatorum     09.Livno 12. Mijo Ćurak 106. Veliki Kablići b. Stipe Perić i 109.b. 04‐R‐04/06  Livno.'' 04.06. Udruga bivših radnika  predsjednik i Jako Šukan.  04-R-10/06 društvo ''Kamešnica''  KUD ''Kamešnica'' 04.2006. Đačka br. D. pred.2005. Skupštine    Josip Ćurić.  06-R-20/05 Društvo ''Josip Broz Tito''  'Društvo J. Čaić b.2006. dopredsjednici    Udruga paraplegičara i  Šemsija Dželadini . 04-R-15/06 predsjednik i Miše Renić br. 06-R-20/05 Livno. Rujani b.  04-R-15/06 oboljelih od dječje  UPODP 28.05.02. tajnik    Berislav Đžaja.  06-R-21/05 UGPL. 108. Čaić‐Odžak  dopredsjednik i Jozo Andabak. dopredsjednik    Kulturno umjetničko  Miroslav Ćurić. tajnik    Udruga autoprijevoznika i  Ivica Buljan. Sado Pivčić 102. tajnik    Marinko Vrdoljak. Tadija Kurbaša. Udruga građana‐ 103. Ul. 06-R-25/05 Livno. 04-R-10/06 Livno.B.2005. Stjepana Radića 110. 04-R-11/06 Livno. 104. Braniteljska udruga  IZ ''SEKTOR predsjednik. 105.b.10. Munevera Zijadić.3 dopred. Dinarina b. Livno. 04-R-08/06 Livno.Rujani  RUJANI'' Zdeslav Duvnjak.b. Podhum b.  04-R-11/06 17.b.O. pred.b. Rusvil Lemo.  04-R-08/06 građevinskih strojeva     19. predsjednik i Bernardin Livno  Crnjak.T. predsjednik i Tomislav Podhum  Perković. predsjednik.2006. U.10.2006. Robert Kaselj.  04-R-07/06 IZ ''Vir'' Čaić-Odžak 13.2006. ''Sektor Rujani'' D.04. Guber b. 8 paralize  tajnik    .b.

11.2007. Mario Udruga građana ''Ploča''  UG ''PLOČA'' 112. 04-R-24/06 Livno. Karaula.blagajnik    Ognjen Huskić.  04-R-01/07 ''ČELEBIĆ 92'' 09. predsjednik. 04-R-27/06 Livno.  04-R-24/06 20.    Zvonko Popović. Vujeva. Planinarsko ekološko  Željko Puđa.02. 04-R-29/06 ''Lom'' Livno  29 Odbora i Indira Đeldum dopredsjednik.12.  04-R-27/06 17. Strupnić b.2006.b.2006. Mišković i Ivica Pervan. 92'' Livno  LIVNO dopredsjednici i Boris Barun tajnik    Nikola Knez. predsjednik Upravnog 115. tajnik i Janja Lijović. 04-R-01/07 Livno.10. dopredsjednik    .  04-R-03/07 UG ''VAGANJ'' 01. Livanjska organizacija  Livno. dopredsjednik.b. Udruga građana ''Vaganj''  117.2006.  04-R-29/06 'LOM'' LIVNO 04. 04-R-03/07 Livno. Stipe Udruga građana ''Čelebić‐ 116.b. Kneza Mutimira br.10.b. predsjednik.11. 111. ''Strupnić'' Livno  LIVNO Ante Damjanović i Ivica Matković blagajnik    Perica Sužanj. Jozo Udruga građana ''Jaruga''  UG ''JARUGA 114.2007.b. 04-R-23/06 Livno. Lopatice b. LIVNO'' LIVNO predsjednik Upravnog Livno'' Livno  odbora    Mirko Vukoja. Prisap  PRISAP'' LIVNO Tomo Kelić. Lopatice Livno  LIVNO dopredsjednici i Goran Mišković tajnik    Ivan Damjanović. Bilo Polje b.2006.b. Čelebić b.  04‐R‐28/06  30. Željko Udruga građana  UG ''STRUPNIĆ'' 113. dopredsjednik. Prisap b. predsjednik.2006. predsjednik PD ''KAMEŠNICA i Ivan Pavlović. Prolog b. Markov i Luka Vujeva.  04-R-23/06 društvo ''Kamešnica  10. UDRUGA predsjednik. 04-R-28/06 Livno.01. predsjednik i Ivica Prolog  Škondro.

2007. ''SVEKAR Ivan Miloloža.b odbora. predsjednik .2007.04.N.b.04. 04-R-12/07 Livno.2007.b. 125. domovinskog vijeća HVO  predsjednik    . 04-R-17/07 Livno. Udruga građana ''Sveti  UG''SVETI 121. glavni direktor    Ekološka udruga ''Svekar  E. 122.2007.  04-R-10/07 15.  04-R-08/07 društvo ''Borova glava''  23. Zgona b.D. 120.04.  04-R-16/07 autohtonog livanjskog  UPALSC 04. i ''Dragovoljac'' Livno  ''DRAGOVOLJAC'' Ivica Keškić. nezaposlnih Livno     Branko Mihaljević.U. Podhum b.  04-R-17/07 UBDR HVO 08.  04-R-06/07 Klub ''La vie'' Livno  'LA VIE'' 13. Sinjska b.2007. Rukometni klub ''Livno''  predsjednik Upravnog 119.b. voda'' Miši  VODA'' predsjednik    Udruga proizvođača  Jozo Baković. ''BOROVA Livno.E. 04-R-15/07 Livno. 04-R-14/07 Livno. Ankica Baković. 04-R-10/07 Livno.2007.  04-R-14/07 20.  04-R-07/07 RK ''LIVNO'' 23. 124. dopredsjednik    Neovisna udruga  N.  04-R-15/07 20. 126. Livno  odbora.b predsjednik.U. Dubravko Kickboxing klub  KBK 123.05. Rapovine b..02.2007.02. Guber b. Glorija Bartulica tajnica    Edita Vrdoljak. Sanja Bandov. Kralja Tvrtka br. Miši b.2007.b. 04-R-07/07 Livno. Zvonko Silvestar'' Gornji Rujani  SILVESTAR'' Šuker.05. Gornji Rujani b. 04-R-08/07 GLAVA'' 28 predsjednik Livno     Dalibor Ćenan.03. predsjednik Upravnog 118. Župana Želimira br Josipa Mihaljević. predsjednik sira ''Cincar''     Udruga branitelja  Stipe Mihaljević. 04-R-16/07 Livno. 03. direktor kluba    Planinarsko ekološko  P.  04-R-12/07 predsjednik.b Kovačević dopred. 04-R-06/07 Livno.02. 5 Boško Šeremet.2007.

  04-R-25/07 U.b Vladislav Berić.b.  04-R-29/07 umjetničko društvo  19. 28 HBŽ ''Bistrica'' Livno  tajnik    Športsko‐ekološko  Boro Matan. Livno  dopredsjednik i Josip Pavić. Gabrijela 133.  04-R-18/07 U. 04-R-33/07 Livno. Podhum b.b. tajnik    Hrvatsko kulturno‐ HKUD«PODINARJE 132. tajnik    Zoran Semren.05. Mato Rimac. Hercegbosanske županije  Jurkića b. Udruga Udruga građana  Tihomir Šukan.  04-R-33/07    09.b. Stjepana II 130.2013.G. predsjednik UŽ ''BISTRICA'' Livno. Udruga za poticaj  Stipe Čeko. društvo ''Žabljak'' Livno  i Dalibor Barać. Ul. ''PODHUM'' 18. 04-R-32/07 i Tomislav Karadža. Luka Barać Udruga građana ''Bila''  129. tajnik    Udruga žena oboljelih i  Tino Krivić.  04-R-32/07 liječenih od tumora dojke  09. tajnik i Ljupko Krželj.06.b.2007. 04-R-31/07 i Tomislav Karadža. 04-R-25/07 Livno.  04-R-23/07 03. 128. 04-R-18/07 Livno.11.  04-R-20/07 U.  04-R-19/07 izgradnje infrastrukture  U.07.G. 04-R-29/07 Livno. Ul. 131.2007. Jozo Pavić. ''SRĐEVIĆI'' 18.2007. brisana iz 127.G.2007.09. Bila b. Podhum b. Duško Livno  Krželj. tajnik    Zdravko Velić. Župana Želimira 134.b. predsjednik.2007.b. 04-R-20/07 Livno. dopredsjednik i Stanko sela Podhum Livno  Šimunac. predsjednik Regionalni klub IPA  Livno. Jakub Mehić.11. 04-R-19/07 Livno. predsjednik 135. predsjednik » LIŠTANI ''Podinarje'' Lištani     Tino Krivić. Športsko‐roniteljski klub  ŠRK ''BUŠKO Livno. Žabljak b.2007.2007.2007. ''BILA'' 13.09. dopredsjednik.05. «HUM» 27.  04-R-31/07    08.b. predsjednik.07. blagajnik    Damir Barun. dopred    . LIVNO br.2007. Ul. 04-R-23/07 predsjednik Skupštine i ''Buško jezero'' Livno  JEZERO'' Kotrormanića b.11. ''Srđevići'' Livno  predsjednik Registra 04. Srđevići b. Lištani b. Udruga građana ''Hum''  predsjednik.G.

''Žabljak'' Livno  Apolo Brešić. Marija Džaja. 36 podpredsjednik    Ilija Džaja.b. Kalajdžinica 136. predsjednik i UG ''FRA LOVRO 137. 04‐R‐5/08  Livno.  04-R-10/08 15. Zrinskofrankopanska 142. 140.2008.11.  04-R-14/08 ribolovaca HBŽ ''Buško  11. Udruženje boraca  Jasminko Cero.  04-R-35/07 ''Patriotske lige'' Općine  UB ''PL'' 16.  04-R-19/08    29.10.06. 04-R-15/08 Livno. Zabrišće b.2008. predsjednik.2008. 04‐R‐14/08  Livno.08.2008.10. predsjednik Univerzalna škola športa  UŠŠ ''LOVRE'' Livno. Dalibor Ekološka udruga  Jozić. dopredsjednik    Udruga građana ''Fra  Mato Gelo. 04-R-35/07 predsjednik i Mujo Sitnić b.2008. ''Lovrek'' Livno  LIVNO br. Kralja Tvrtka br. tajnica    Igor Gromilić. 04-R-18/08 i Zoran Pavić. Filip Vujeva.  04-R-15/08 EUŽ LIVNO 23. Udruga građana  UG ''HRVATSKA predsjednica. 04-R-19/08 Livno. 04-R-17/08 Livno. Marija 138.b.2008.04. predsjednik 141.b. dopredsjednik. odbora i Tihomir BLATO'' LIVNO blato'' Livno  Popović. Ul. predsjednik i Udruga građana ''Tabor''  143. tajnik i Zdenko Brčić. dopredsjednica i Josipa Andabak. Udruga športskih  predsjednik Upravnog UŠRHBŽ ''BUŠKO 139. ''Zabrišće'' Livno  Upravnog odbora. Ljubunčić b.  04-R-5/08 Lovro Karaula'' Ljubunčić  05. 04-R-10/08 Livno.b.  04-R-17/08 'ZABRIŠĆE'' LIVNO 26.  04-R-18/08 10. Livno  dopredsjednica    .6. Livno.2007. Držanlije b. poslovni tajnik    Udruga građana  Božo Teklić. Livno  .b.2008.03.5 ''Hrvatska žena'' Livno  ŽENA'' LIVNO Krolo. Brina b. KARAULA'' Livno  dopredsjednik    Tihana Krželj.    Goran Čeko. predsjednik Skupštine    Ladislav Miloloža.

03. Kralja Tvrtka br. i Safet Pilić. 04-R-23/08 Livno. predsjednik Udruženje ''Bosna Zelene  Livno.  04-R-18/09 IU ''BRIG“ 11. 04-R-20/08 Livno. predsjednik U.b.   . 04-R-10/09 Skupštine.05. 2 Medicinar Livno  predsjednik. 147. 04-R-08/09 Livno.II. Golinjevo b.  04-R-20/08    10. predsjednik Skupštine. 5.03.2009. Pero Lijović. Branko Babić. 04-R-05/09 Livno.12.b.11. 04-R-01/09 Livno. 04‐R‐18/09  Livno. i Tadija Jukić tajnik    Krešimir Jolić. blato'' Livno  društva i Branko Jurič.    Ale Kamber.2013. predsjednik Skupštine.    Mladen Pervan.2009. U. pred. Beretke'' Kanton 10Livno  b. Vržerale b. članovi udruge    Vjekoslav Dolić.02.  04-R-05/09 UG ''CRKVINE“ 18. Tomislav Pervan i Ante Livno  Drinjak.11. zamjenik ''Crkvine'' Žirović Livno  pred.2008.02.2009. Turani'' Livno  Marin Brešić tajnik    Udruga  Mato Rimac pred. Lovačko društvo ''Buško  146. Ekološka udruga  predsjednik i Nasko 144. Svetog Ive br. dopredsjednik    Športsko društvo  Branko Perić. i 151.b.b. 04-R-02/09 Livno. 145.O. ''Vranduk'' Livno  Barjaktarević.b. Lištani b. Esad Barjaktarević. i Anto Lištani Livno  Registra  Žarko tajnik 19.04.  04-R-01/09 LDBB  13. Megdan b. Granić dopred.2009.07. Podhum b.2009. Udruga građana  148. pred.  04-R-14/09 UG ''TURANI“ 24.. društva    Ekološko ‐ ribolovna  Božo Šimunac.  04-R-10/09 BZB 27. pred.  04-R-02/09 udruga ''Buško blato''     19. Ivo Krezo član U. 04-R-14/09 Livno.  04-R-23/08 SDM 19.2009. 149.2009.. Kotromanića 150. S.  04-R-08/09 Auto moto klub Livno  AMK LIVNO  27. Ul.    Udruga građana ''  Branko Suša pred.b.2008.b.O. Žirović b. dopred.O. Filip Interesna udruga ''Brig''  brisana iz  152.

Ivo Mihaljević dopred.b.    Dragomir Petrović Udruženje Livnjaka  Livno.    Udruga specijalne policije  154. Opštine Livno  Jordanka Radeta dopred. Mato Kovač predsjednik Livno     Udruga đaka  Jure Semren predsjednik. porodica Livno  Šehić dopred. 9 Kalinić dopred.08.2010.  04-R-31/09 Pokret za ravnopravnost  'SGV-PR LIVN'' 02. i b.b.b. i Zilka 153.2009.10. 04-R-28/09 Livno.O. 04-R-20/09 Livno.  04-R-33/09 U.G. 04-R-31/09 predsjednik U.10.  04-R-28/09 Tenis klub ''Cleuna'' Livno  T. ''POTOK“ 08.  04-R-27/09 08.b gimnazije Visoko'' Livno  Anđelko Barun rizničar    Hrvatsko kulturno‐ Mira Marijan predsjednik 156. 04-R-26/09 Livno. U.01.  04-R-23/09 ''Franjevačke klasične  UĐ FKGV 01. ''CLEUNA“ 29.2009.b. Fraenjevački 155. Livno.i Josip Livno  Perković tajnik    . predsjednik U. Domobranska b. Priluka b. 04-R-33/09 Livno.2009. ''POTOČANI“  17.2009.09. 161.2009.b.12. 04-R-23/09 Augustin Orlović tajnik i samostan Gorica b. Vedran 158. ''Potočani'' Livno  Željko Vidović tajnik i Marijan Periša blagajnik    Mate Perković Udruga građana ''Potok''  162. Splitska b. Udruženje šehitskih  Samir Lemo pred.12.b..    Stipo Periša predsjednik Udruga građana  .10. Kralja Tvrtka br.O.11.K. Potočani b.  04-R-01/10 U. Mijatović tajnica    Srpsko građansko vijeće‐ Dimitrije Tomić Livno.  04-R-22/09 iz domovinskog rata  'USPDR LIVNO“ 07.b. predsjednik i Ilija Kuliš glory'' Livno  GLORY“ tajnik    Miroslav Bartulica predsjednik.2009.  04-R-20/09 UŠP LIVNO 21. 04-R-29/09 predsjednik i Biljana povratnika Livno  b.b. i Igor Rimac pred. i Finka Krolo tajnica ''Priluka'' Livno     Miro Adžaga Kickboxing klub ''Golden  KBK ''GOLDEN 157. Miši b. 04-R-27/09 Livno.2009. Kraljice Katarine 159.O.2009. 04-R-22/09 Livno.G.05.2009.  04-R-26/09 umjetničko društvo  HKUD ''PRILUKA“ 01.  04-R-29/09 ULP 09. 04-R-01/10 Livno. Potok b. Kraljice Katarine 160.

04-R-17/10 Livno. dopred.02. Paintball klub  Livno.  04-R-27/10    13. tajnik    Sportsko ekološka udruga  Tomislav Puđa. tajnik    . Kulturno umjetničko  predsjednik UO. predsjednik.    Moto klub ''Skupina  Nediljko Hrga.10. 04-R-27/10 Livno. Kalajdžinica b.  04-R-29/10 prijatelja obožavatelja  M. Janja 168.07.. 04-R-26/10 Livno.2010. Juli'' iz Livna  dopred.02.“ 18. 04-R-29/10 Livno.  04-R-22/10 PK ARMAGEDON 12.2010.09. 04-R-21/10 Livno  9 dopred. CINCAR 18.2010..  04-R-26/10 'ŠSLI“ 28. 170. Isko Hodžić. i Jelena Rogušić. 38 HBŽ predsjednik Livno     'Udruga arhivskih i  Lidija Ljubičić Livno. Donji Žabljak b. Zoran Semren HBŽ'' Livno  predsjednik UO    Josip Perković. 04-R-07/10 Livno. ''S.2010. Splitska br. Višeslav 172.K. predsjednik.07. Golinjevo b.  04-R-24/10 SEU ''EKO POD“ 15.2010. Vidoši b. predsjednik.b. i Tomislav motora'' Livno  Hrga. 04-R-24/10 Livno. Splitska br. 166.b. Gabrijela Jurkića br.O.2010.b.02.  04-R-04/10 Hercegbosanske županije  08. Stjepana II predsjednica Skupštine i 164. Konjički klub ''Sokol''  Livno. 04-R-05/10 Kotromanića b.U. predsjednik. Udruženje logoraša ''21  171.  04-R-17/10 K.2010. dopred.  04-R-07/10 društvo ''Rudine'' Župa  KUD ''RUDINE'' 24.2010. tajnik    Ivica Rimac.b. i Jelena Rogušić. 04-R-04/10 Livno.    Sead Delalić. 165. 22 Hrga. predsjednik. Ivica Rimac. M.b. ''Ekopod''  predsjednik.  04-R-05/10 administrativnih radnika  'UAAR HBŽ“ 08.  04-R-21/10 KK „SOKOL“ 12.P.07.2010. tajnik    Kinološka udruga  Toni Čeko. tajnik    Janja Rimac. Trg Branitelja br. Udruga veterinara  Udruga veterinara Jozo Jurčević 163.2010. 169. 04-R-22/10 Armagedon  9 Rimac. 167.10. Gabrijela Jurkića br.    Športski savez Općine  August Orlović. Anđelka Mandić Vidoši Livno  rizničarka i Ante Mihajlovski.06. 1 Livno  predsjednik. ''Cincar''  Ivo Krezo.

11. i Toma Marić. dopred. dopred. 181. 176. Anđa 175. Božo 179. b. ''Glavica''  predsjednik    Perica Džeko.b. 04-R-3/11 Livno. tajnik i Mate Bila  Mamić. Rujani b. 182. 174.b. 04-R-6/11 U HBŽ b.tajnik i Marinko Barun. Zdenko 178. 04-R-31/10 Livno. Sportsko ekološka udruga  SEU ''EKO IZVOR Zdravko Anić. Juraj'' Rujani  Perić.    Kulturno umjetničko  Jure Semren. 04-R-13/11 Livno. predsjednik    Udruga pripadnika  'UDRUGA BUŠIĆ“ Livno. Kneza Mutimira b. 04-R-9/11 Livno. ŽUPA BILA Kelava. 04-R-16/11 Livno. Ekološka udruga ''Skok''  predsjednik.b. 183.  04-R-31/10 KRUG  07. Bruno Bušić''     Vjekoslav Mamić. sportskih ribolovaca  predsjednik    . 04-R-7/11 Livno.  04-R-6/11 postrojbe HVO ''Ante  30.12. rizničar    Marin Perković.  04-R-1/11 društvo ''Tribanj'' Župa  09.09.  04-R-13/11 EU ''GLAVICA'' 07. Potkraj  Ćubela.2011.b. Dalmatinska br.  04-R-18/11 EUSR LIVNO 11.b. Ante Starčevića br.    Ekološka udruga  Tihomir Popović.  04-R-7/11 EU „SKOK“ 09.2011.2011. 04-R-17/11 predsjednik i Jako 10 Deronja.  04-R-17/11 Biciklistički klub ''Livno''  BK ''LIVNO“ 06. Livno.b.10. 04-R-30/10 Livno. STURBE“ predsjednik Livna     Udruga osoba oboljelih  Renata Maros. 180.  04-R-30/10 ''Eko izvor Sturbe'' iz  04.b. Kotromanića Dragan Inić. 2011.2011.2010. Udruga memorijalni  predsjednik.2011. 21. Sturba b. rizničar    Ekološka udruga  Vinko Janković. 2011. i Igor Kožica.02.b.II.06. 04-R-18/11 Livno. od šećerne bolesti‐Krug  predsjednik. Bila b. dopred. S.10. KUD „TRIBANJ“ predsjednik.  04-R-9/11 UMCSJ 13. Brina b. tajnik    Kažimir Hrga. 04-R-1/11 Livno.b. 173. centar ''Sv. predsjednik 177. tajnik    Mario Čondrić. Potkraj. 2011. predsjednik i Niko Jukić. 2011.  04-R-16/11 Konjički klub Livno  KK LIVNO 28.09.02.05. Splitska b. Grgurići b.2010.03.  04-R-3/11 'Suvremeni Horizonti''  USH 16.

b predsjednik i Ivana HBŽ  Tomas. i ''Gredina''  Nikola Čečura .  04-R-23/12    24. 2012. tajnik    Mario Bandov. 04-R-22/11 Livno.  04-R-22/11 06. Tomo 192. i Robert Bandov. 2012. Kneza Mutimira br.08.b. Lištani b.b.12.b. Anđa Brešić.b ''Lištansko jezero''  ''LIŠTANSKO predsjednik JEZERO''    Zoran Čečura.04-R-26/12 Livno. 184.08.b. tajnik    Mato Vrdoljak. Bandov. 4 predsjednik podružnica Livno  LIVNO    Udruženje fitness klub  Goran Jahjefendić.04-R-23/12 Livno. predsjednik 191. Udruga inozemnih  193.  04-R-01/12 UG „GREDINA“ 09.  04-R-25/12 Udruga građana ''Dola''  UG ''DOLA“ 20.2011. 187.  04-R-11/12 dom. Dola b.  04-R-17/12 UA U HBŽ 11.  04-R-24/12 VIJEĆE MLADIH 28. dopred.01.05. 189.rata HVO‐ PODRUŽNICA 30. 04-R-14/12 Livno. 2012.2012.2012. Frano Matić.2012. 04-R-17/12 Livno.  04-R-20/12 UIL 03.04-R-24/12 Livno'' Livno  29 i Žana Sučić. 186.04.II.2012.    . tajnik    Udruga branitelja  UBDR HVO Stipo Markov.2012.b. Livno  EKOLOŠKA Ekološka udruga  UDRUGA Tomislav Perić. 04-R-01/12 Livno. Kotromanića Zvonimir Tomas. Splitska b. 04-R-20/12 ''Lan'' Livno  b. 04-R-11/13 Livno. S. Vidoši b. Splitska b. dopred. Udruga građana  185.O.2. Udruženje agronoma u  188. predsjednik iz Livna     'Vijeće mladih Općine  Livno. Smričani b. dopred    Udruga Informatičara  Livno. predsjednik. predsjednik i Nikola umirovljenika Livno  Andabak. Sinjska br.  04-R-14/12 FC „DIJAN FIT“ 09.04-R-25/12 Livno.05.04. Zastinje b. predsjednik U. 2012. ''Dijan fit''  predsjednik    Dalibor Fišić.b predsjednik    Udruga ''Vodovod Vidoši''  190.  04-R-26/12 UIU  21.01.

Stjepana Radića b.2013.  04-R-27/12 24. ''Suhača'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana za  Denis Ivanković.  04-R-39/12 spašavanja.02.b. Županiji  Hercegbosanskoj‐ podružnica Livno     Udruga nositelja ratnih  Boško Dalić. predsjednik. odličja Hrvatskog vijeća  UNRO HVO U FBIH 200. i Tomo HB  Krešo. 197. predsjednik Action''  ACTION 56    Klub navijača Troglava  Vladimir Vujeva. 2012.04-R-38/12 Livno.  04-R-33/12 KN ''KONJICA“ 02. 196. 04-R-05/13 Livno.  04-R-05/13 25.03.  04-R-36/12 'UGS'' 11.2013.04-R-36/12 Livno.10.04-R-33/12 Livno. Kralja Tvrtka 12/1 predsjednik. 04-R-09/13 Livno. Gabrijela Jurkića br. Ivo Bilić zajednica podružnica u  podružnica LIVNO dopred. 04-R-04/13 Livno. 04-R-39/12 8a Stanice Hercegbosanske županije     Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  Anto Mihaljević.10.04-R-27/12 Amra Burza. Suhača b. 201.2013.b.b. 2012. Stjepana Radića b.08.  04-R-38/12 zaštitu srednjeg toka  UG ''BENT'' 17.b. Stipo Marko obrane u Federaciji BiH‐ – podružnica LIVNO rizničar podružnica Livno     Zbor nogometnih sudaca  Jakov Tabak.02. Aerobic club ''Motiv  AC ''MOTIV Livno. Marino Vidović. 194. predsjednik rijeke Sturbe ''Bent''     Gorska služba  Livno.2012. stanica  GSS SHBŽ 07.b. ''Konjica'' iz Livna  predsjednik    Udruga građana  Denis Marinčić. 2012. Kneza Mutimira br.10. 195.11. Zgona b. obrane Herceg Bosne  UDVDR HVO HB – 199.  04-R-09/13 i kontrolora suđenja ŽNS  ZNS ŽNS ŽHB 13.  04-R-04/13 25. predsjednik. 2012. tajnik    . Golubić b. voditelj 198.

tajnica i Livno  Nada Delalić.12. predsjednik. predsjednik.2013. Kralja Tvrtka b. član    dr. 04-R-10/13 Livno.2013.04. Sportski streljački klub  205. Sanell Cero. Edukativno zabavni  predsjednik. Župana Želimira b.  04-R-11/13 Auto klub Livno  AK-LI 18.. tajnica    Damir Kaić. Gabrijela Jurkića br.b.03.06. tajnik    . med.    Marija Marinčić.2013. tajnik    Slavica Perković. i ''Livno'' Livno  Danijel Perković.b. Novokmet. i Marija Đuran. 04-R-15/13 Livno.  04-R-10/13 Udruga građana ''Tribić''  UG ''TRIBIĆ“ 26. 04-R-16/13 Livno. predsjednica i Zdravko Erceg. Branka 204. Diana Knežević. Udruga ''Snaga žene''  206.12. 207.06. dopred.  04-R-28/13    06. Podhum b.  04-R-17/13 'SŽL“ 15. pred.2013. Kneza Mutimira b.09. dopred.  04-R-23/13 mladih Župe Podhum iz  SEUMPŽP 27. dopred.b.b. predsjednik. 208. predsjednik. 04-R-28/13 Mehmed Milak.2013. dopred. i Ivan 202. 04-R-23/13 Livno.2013. tajnik i Jozo Novokmet. centar ''Školarac''  Kaić. Dražen 203.  04-R-16/13 SSK „LIVNO 19.2013. i branitelji''  8/A Boško Šeremet. Bože Livna  Šimunac.. tajnik    Hana Milak.b. dopred    Draško Vrdoljak. Tribić b. Skupštine    Sportsko ekološka udruga  Mirko Bulić. 209. 04-R-17/13 Livno. 04-R-11/13 Livno.b. Splitska b.  04-R-15/13 'ŠKOLARAC“ 06.  04-R-27/13 Udruga građana ''Most''  'MOST“ 20. predsjednik.07. Vrdoljak. pred. Podvornice b. Amela Pekić.2013. Ivica Novokmet. 04-R-27/13 Livno.b. Udruga ''Zaboravljeni  Livno.

30 predsjednik i Tomislav Križan tajnik    Tino Ivanković.10. Župana Želimira b. Ćosanlije  Milanović. Donji Rujani b.b.2014.b predsjednik i Josip proizvođača ''Stolisnik''  Salapić.b. tajnik    Mladen Karaula. Danijel 217. Trg Kralja Mario Konta.  04-R-9/14 Udruga građana ''Rustva''  RUSTVA 10.b. prvi dopred. potpred i Antonio Ćubela. 04-R-4/15 Livno.  04-R-8/14 Stolnoteniski klub Dinara STK DINARA 25.2014. Udruga proizvođača  predsjednik.  04-R-33/14    29.2014. 04-R-13/14 multimedijalnu  Tomislava b. Dražen 210. i Viktor Milanović.03.b.2015. predsjednik.10. 04-R-8/14 Livno.  04-R-2/14    16. i Ibrahim Velić. 212. tajnik    Tomislav Vidović. Slavko Franjičević. 211. Čelebić b. 04-R-9/14 Livno.b.  04-R-4/15 23. odličja HVO Herceg‐ FBIH'' U predsjednik.  04-R-30/14 08. 04-R-12/14 Livno.2014.. potpred. Ekološko društvo  predsjednik. tajnik    'Udruga nositelja ratnih  'UNRO HVO HB Dragan Konta. Brina b.04. i Boško Brčić. Stjepana Radića b. i Hercegbosanskoj''  OJ ŽUPANIJI Boško Dalić. Mirko 218. 215.02.2014. Ivan Jukić.  04-R-13/14 UNIMP „LIvideo“ 04. 1918''  1918“ predsjednik    Katica Đuran. Ivan Barun. drugi    . Livno  Duvnjak. 213.04.  04-R-31/14    09. 04-R-31/14 Livno. tajnik    Božo Perić. 04-R-2/14 Livno.01. član    Udruga za neovisno  informiranje i  Livno. Priluka br.10.b. Moto klub ''Biker boys''  predsjednik.  04-R-12/14 UDRUGA ''ČEŠANJ 01.2014.2014.01. Udruga poljoprivrednih  216. predsjednik 214.b. dopred promociju ''LIvideo''     Nogometni klub ''Troglav  NK ''TROGLAV Borislav Kovač.2014. Ćosanlije b. potpred. Bosne FBiH u Županiji  HERCEGBOSANSK Baćak. Donji Rujani b. 04-R-30/14 Livno. češnjaka ''Češanj''  tajnik i Anđa Ivanković. 04-R-33/14 Livno.

  04-R-5/15 Udruga ''Fashion''     06.II.b.  04-R-9/15 13. Perica 220. predsjednik.  04-R-8/15 Udruga građana ''Kruzi''  UG ''KRUZI“ 16. dopred.O. Splitska br.b. članovi U. okoliš  224. S. izvršna 219.2015.  04-R-17/15 podrijetla Livanjskog sira  'LIVANJSKI SIR'' 30.2015.2015. 04-R-8/15 b.02. Brina b. Livno. 04-R-7/15 Livno. predsjednica    Livna  Udruga za zaštitu  Željko Marijan.06. predsjednik    Čuvari starina iz Livna  Udruga za prirodu. dopred. 04-R-9/15 Livno.  04-R-13/15 ČUVARI STARINA 17.2015. Domobranska br.    predsjednik iz Livna  Udruga građana auto  Slobodan Ćubela. 04-R-5/15 Livno.05. Dolić. Livno  Krišto i Josip Vrdoljak. Kotromanića predsjednik. 3. Blagajnik . 72 direktorica    Ivo Maglica. Tinka Anić.2015. 04-R-19/15 Livno. predsjednik.  04-R-15/15 i održivi razvoj Duga iz  UDRUGA DUGA 29. Olgica Đikić.b. Milošnik bb Almir Alić.    Mišić. tajnik i Mato Livno  Budulušić.06. Nikica 226.06. Tribić b. Mladen 221. I Zdenko Pavić.09.  04-R-7/15 TK ''PLAVI TEREN“ 12. tajnik    Lovačko društvo ''Sveti  LD „SVETI Anđelko Šarić. 222. Vukovarska b. 225.b. Hubert'' Tribić  HUBERT“ TRIBIĆ predsjednik    Udruženje građana  223. Begovača b. 04-R-13/15 Livno.b.2015.03.  04-R-19/15 moto ''Old timer club''  'OTC'' LIVNO 09. 04-R-17/15 Livno.04.2015. 04-R-15/15 Livno. Teniski klub ''Plavi teren''  Ivo Semren.    Zdravko Mihaljević.2015.

  04-R-3/16 17. U. općine Tomislavgrad  Bagić.  R-01/98 osnovnom školstvu     05. 04-R-5/16    mozga i kičmene  Tomislava b.09.b.1998. Kongora b. predsjednik i Zvonko    ''Mrkodol''   Meštrović. R-08/97 Tomislavgrad. i Dragan Inić.1998.. Ilija    ''Kongora 925''  925'' Sliško.b.  R-08/97 23. Malog 232. voditelj i 227.07. Tomislavgrad. Šuica b.  R-01/97 MNK ''MRKODOL'' 23.b. Džankić. R-02/98 Josip Stanić.b. Udruženje Edukacijski  Božo Perić. Jozo Nogometni klub  NK ''KONGORA 230. Zajednica udruga  Ivan Mamić. 228. dopred. predsjednik.  R-02/98 'UGOS'' 30. Mrkodol b..  04-R-5/16 17.01. Sindikat zaposlenika u  Milica Skočibušić. R-03/98 Tomislavgrad. dopredsjednik Udruga građana  Tomislavgrad.  R-03/98 30. R-01/97 Tomislavgrad.O. tajnik Slavko Jolić. povrede  Livno. Stjepana 231. 04-R-3/16 Livno.1998. Malonogometni klub  229.2016.b. R-01/98 predsjednik i Branko    Radića b.2016. 2    razvojni park ''Ho‐ruk''   Josip Perkovć tajnik Udruga oboljelih od  poliomyelitisa. predsjednik hrvatskih vojnih invalida  ZU HVIDR-a HBŽ 233. predsjednik    oštećenog sluha HBŽ  Marijana b. Trg Kralja Dejan Miloloža.1997.1997. predsjednik moždine     Općina Tomislavgrad  Podaci o  Redni  prestanku  broj  Broj u  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  udruge  Darko Meštrović.01.02.01. Dinarina br. tajnik i Marko Tokić pred.02.    Domovinskog rata  ŠUICA dopredsjednik Hercegbosanske županije  .b.

tajnica Kinološko društvo  Tomislavgrad. 235.1998. predsjednik domovinske vojske 1941‐ Tomislavgrad. predsjednik i 238.05. R-17/98 predsjednik i Marta    Tomića b. tajnik Mišo Renić.12.1998. Jurčević.  R-16/98 05. R-19/98    Tomislavgrad  Tomića b.1998. Jozo Matić-Trenić. Skupštine. Auto klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. Športsko društvo ''Buško  ŠD ''BUŠKO Tomislavgrad.b. R-04/99 Tomislavgrad i Zdravko Radoš. predsjednik 241.1998.b. i Jakov Gale.05.  R-04/98 Nogometni klub ''Rog''  NK ''ROG'' 11. tajnik Ljiljana Rašo. predsjednik Udruga gospodarstvenika  242.1998.O. Tomislavgrad. tajnik Emil Pranjić.b. 237. predsjednik. pred. dopred.    i poslodavaca  dopredsjednik . Roško Polje 234. R-02/99 Tomislavgrad.    Tomislavgrad  i Anka Petrović.1998.  R-02/99 CRVENI KRIŽ 20.  R-25/98 'ŽENA ŽENAMA'' 30. Mijata 236.b. Pijačna b. predsjednik. Stjepan Krajina. Kazaginac Marko-Ivan Blažević.b.  R-20/98 KD ''TOMISLAV'' 18. R-25/98 predsjednik i Ljilja    ženama'' Tomislavgrad  b. Zajednica udruga  Drago Stanić.  R-17/98 Domovinskog rata     13. Mijata 240. R-20/98    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomića b. dopredsjednik Udruga Hrvatske  UHDV 1941-1945 Jakov Šarac. R-35/98 i Jozo Bagarić.01.05. TOMISLVGRAD dopredsjednik Tomislavgrad  Crveni Križ Općine  Adela Škaro. Mijata Mijo Mašić.06.02.b. Tomislavgrad  Galir.1998.  R-04/99    02. Stipanjići 239.    b.b.1999.b.  R-35/98 PODRUŽNICA 28. Zora Ćurić. član N. Mijata Ivan Tabak. Udruga žena ''Žena  Tomislavgrad.1999.    1945 podružnica  Tomića b.05. R-04/98 predsjednik i Ivan Radoš.02. Tomislavgrad.  R-19/98 AK ''TOMISLAV'' 18. R-16/98    blato''  BLATO'' b.

b.12.  R-19/99 ''Orlova stina''     11.b. i Marijana županije ‐ podružnica  Kutleša. R-20/99 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  Tomića b. nestalih u Domovinskom  predsjednik. dopred. tajnik Tomislavgrad  Udruga udovica hrvatskih  branitelja poginulih i  Stefanija Krišto. Lovačka udruga ''Vran''  Tomislavgrad. Mamić. Mijata 245.b. Mirko Papić. i Lidija ratu ‐ podružnica  Zrno.    Tomislavgrad  Zvonimira b. tajnik Marijo Sušilović.1999.2000. Tomislavgrad  Ante Vukadin.1999. i    ''Zavelim'' Roško polje  ROŠKO POLJE b. Mijata 246. R-01/2000 Tomislavgrad    ratu Hercegbosanske  Šteko.b.  R-08/99 14. dopred.b.04. predsjednik.10.  R-05/99 RK TOMISLAV 16. Ruža 248. R-21/99 i Tomislav Vučemil. Božana 249.    Tomića b.11. Radoš. R-08/99 Kelava. dopred.1999. R-05/99 Mašić i Filip Perković.10.02. Radovan Serdarušić. predsjednik    Tomića b. R-27/99    Tomića b.1999. Bože Lovačka udruga  LU ''ZAVELIM'' Tomislavgrad.01. Kralja 243. predsjednik Tomislavgrad. tajnik Tomislavgrad  . 1941‐1945 HBŽ  tajnik Udruga obitelji hrvatskih  branitelja poginulih i  Ivan Ćulanić. Mijata 247.  R-21/99 regularne hrvatske vojske  DBVRHV 1941-1945 02. tajnik Planinarsko društvo  Tomislavgrad.1999. članovi Predsjedništva i Marijo Sabljić.1999. dopredsjednik Društvo bivših vojnika  Pile Mamić.  R-27/99 nestalih u Domovinskom     02.  R-20/99    26. Marijo Ragbi klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. R-19/99 Jozo Gudelj. Mijata predsjednik. Tomislavgrad.  R-01/2000    11. Roško Polje 244.b. predsjednik.

pred. KLA Tomislavgrad. predsjednik    TOMISLAVGRAD Tomića b.2000. TOMISLAVGRAD Ivica Pivić.01.  R-05/2000 03.2000. predsjednik zaštitu i proširenje  Tomislavgrad. I.2010.  R-12/2000 31. Pašalić i Stanko Čamber. predsjednik Tomislavgrad. Tomislavgrad  Marinko Gogić i Anđa Budimir. dopred. predsjednik Registra  Tomislavgrad 04. Kralja 254. Madunić.b.O.02.04.b.  DRUŠTVO Ivan Ćulanić.b.  R-08/2000 žena ''Duvanjke'' 15.02. R-06/2000    ribolovaca ''Šaran''  Tomića b. Tomislavgrad. tajnik i    TOMISLAVGRAD b. rata Tomislavgrad  Udruga lovaca ''Ošljar''  'OŠLJAR'' Tomislavgrad. R-10/2000 Ivan Drmić.03. R-02/2000 Ivan Mamić.05.  R-02/2000 invalida Domovinskog  28.2000.Ž. predsjednik. dopred. tajnik Tomislavgrad  Dražen Jurčević. Udruga hrvatskih vojnih  UDRUGA HVIDR-a Tomislavgrad.b. Stipe Čirko. brisana iz  253. R-24/2000 Ivan Ančić.b. članovi .b.  R-17/2000 Pro vita HB  PRO VITA HB 26. Slobodan 252. Tae kwondo klub ''Koryo''  TKD ''KORYO'' Tomislavgrad. Mate Radoš. tajnik Mijo Tokić.2000.2000. Mijata 256.  R-06/2000 UŠRŠ TG 18. Udruga športskih  Tomislavgrad. dopred.03. Tabašnica 257. R-17/2000 Skupštine i Ivan    Tomića b. dopred. Marko Miškić. članovi Udruga  Građansko udruženje G. R-12/2000    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. Jozo Radoš. R-08/2000 ''DUVANJKE'' Tomića b. i    groblja ''Karaula''  Zvonimira b.  R-10/2000 ''KARAULA'' 22. predsjednik i 251.03.b.  Društvo za očuvanje.2000. i Ivan Šapina. 255. Mijata Semka Dizdar.06.b.2000. Mijata predsjednik.2000. Mijata predsjednik. R-05/2000    Kazaginac  KAZAGINAC b.  R-24/2000 alkoholičara  14. Mijata 250.U. Kazaginac Stipe Purić. Klub liječenih  Stipe Šimunović.

01. R-05/2001 Ivica Tavra.K. ''Nada'' Tomislavgrad  Marinčić.  R-29/2000 ''Mijatovi dvori''     06. Mijata predsjednik i Sanja 258.  R-27/2000 Udruga žena ''Iskrice''     05. Jurica Musić.01. Brišnik b. predsjednik    Tomića b. Tomislavgrad  Šumanović. Mijata 261. dopredsjednik Hrvatski košarkaški klub  Tomislavgrad. Kraljević i Adela Škaro. 260.2001. R-27/2000    Tomića b. predsjednik Udruga umirovljenika  Tomislavgrad. Tomislavgrad.b.  R-33/2000 umjetničko društvo ''Fra  ČUIĆ'' 09. direktor Miše Ćavar.12. predsjednik Udruga roditelja djece s  Jozo Jurčević.b.09. Tomislavgrad. i Marijan Meštrović.01. R-04/2001 Tomislavgrad    ''Županjac'' Tomislavgrad  Krišto.2001. tajnik . R-01/2001 i Ibrahim Balić. Mijata 264.b.b. Kuglački klub ''Tomislav''  Tomislavgrad. R-29/2000 predsjednik i Miro    Tomića b.2001. dopred. ''TOMISLAV'' 23.  R-03/2001 posebnim potrebama  UDRUGA ''NADA'' 18. R-32/2000 Tomislavgrad.  R-01/2001    09.2000. Ljiljana Kovačević.2001.2001. Kralja Damir Baković. Mijata 262.b. predsjednik Ekološko društvo ''Eko‐ Skupštine. Društva i Predrag Ćurčić.01. Mijo Čuić'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Jozo Tomić. dopred. 263. i    Tomislavgrad  Marijana b. Frano Jurčević.    ba''  pred.  R-04/2001    18. Mijata 259. R-02/2001    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Zvonimira b. tajnik Hrvatsko kulturno  HKUD ''FRA MIJO Tomislavgrad.11.01. tajnik Drago Zrinušić. R-33/2000 Toma Ćurić. Hrvoje 265. Tomislavgrad.    Tomislavgrad  Tomića b. predsjednik.b.b.2001.2000.  R-05/2001 K..  R-32/2000    13. Malog 266.  R-02/2001 HKK ''TOMISLAV'' 10. Ženski košarkaški klub  predsjednik. R-03/2001 predsjednik i Magdalena    Tomića b.01.b.2000. tajnik Jozo Šarac. dopredsjednik Speleološko društvo  Josip Marković.

  R-20/2001 dobrotvorno društvo     17. Mijata 272.  R-12/2002 11.04. Brišnik b.  R-07/2002 AMK ''BMW'' 07.2001.03.b.  R-26/2001    10. predsjednik. R-12/2001 Tomislavgrad. predsjednik ''Merhamet''   Udruženje korisnika  Cvitan šola. R-12/2002    nestalih u Domovinskom  Radića b.    ''Mijat'' Brišnik  BRIŠNIK Bagarić.01. AMK ''TG Tomislavgrad. dopredsjednik Muslimansko  Tomislavgrad.  R-14/2001 OO ''KRUG'' 29.  R-02/2002 moto klub ''Tg  23. Ćulanić i Zdravka Pačar. ratu Tomislavgrad  dopredsjednik . Hrvatski nogometni klub  HNK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad. R-02/2002 predsjednik i Miodrag    MOTORSPORT'' b.b. Tomislav Dukić. predsjednik. Stjepana Božana Šteko.2001. R-06/2001 Ilija Bagarić.b. Motorsport'' Kongora  Krajina. Bože 268.    dopredsjednik i Branko Dobrijevac  Šarić.07.05.    Tomislavgrad  Radića b. R-14/2001 i Sanita Dizdar. Ante Ćurić.. predsjednik    ''Tomislav'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. dopredsjednik Udruga obitelji hrvatskih  Marta Galir. tajnik Admin Isak.b. branitelja poginulih i  Tomislavgrad.2001.2002.  R-12/2001 09.2002. harambaša    Tomića'' Tomislavgrad  Tomića b. Malonogometni klub  MNK ''MIJAT'' predsjednik.2001.05.b.  R-06/2001 24. Mijata 269. Prisoje b. Maka Melća Numić. predsjednik i Auto‐moto klub ''BMW''  Tomislavgrad.    ''Krug'' Tomislavgrad  Tomića b. Kongora 273.01.07.2002. Kralja 267.b. predsjednik.11.b. 271. 270. predsjednik i 'Hajdučka družina Mijata  Tomislavgrad.b. R-22/2001 Tomislavgrad. R-07/2002 Ana Ćosić.2001. dopredsjednik i Tomislav Čuić. Stjepana 274. Ivan 275.b.2001. R-20/2001    Dizdara b. Omladinska organizacija  Tomislavgrad. tajnik Ivan Ćosić. tajnik Mijo Tokić. družine Udruženje građana auto‐ Tomislav Majić.  R-22/2001 vodovoda Kranovac‐    26. R-26/2001 Branko Matić.

Ivica Mioč. R-31/03 Kolo bb. predsjedn. predsjed. R-01/03    Tomislavgrad Tomislavgrad Mandušić.D. Tomislavgrad Marko Đerek. predsjednik.  R-20/03 i okoliša ''Ostrožac''  ''Ostrožac'' 16.  R-15/02 Aero klub ''Tomislavgrad''     21. R-20/03 Podgaj.U. 281.2002.2002. Tomislavgrad    početak'' Tomislavgrad  dopredsjed. Ledušić. 278.  R-31/03 UGNP.03.  R-22/02 društvo ''Duvanjski  ''DUVANJSKI 02. i Dragan    bb. Ale Korić.  R-10/03 ribolovaca ''Stržanj''    9.12/03 Kongora. Jozo Radoš. R.2003.2003. tajnica i Goran Šola. Skijaški klub ''Striž'' Mijata Tomića bb.i političkih zatvorenika  Mijata Tomića bb. Udruga športskih predsjednik.2003.2003. Tomislavgrad    Dopred. bb.i Tomislav Madunić.2002. 279. predsjed. tajnik.  R. R-25/02    TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil. Šujica tajnik i Anto Barišić član Mate Buntić.07.04.2002. Bože Kovačević Tomislavgrad. . dopredsjednik Kulturno umjetničko  K.  R-25/02 političkih zatvorenika  16.4.    Hercegovina u  Tomislavgrad HBŽ dopredsjednik Tomislavgradu  Tomislav Zrno. tajnik Tomislavgrad  Hrvatsko društvo  HDPZ Jozo Radoš. R-10/03 Šujica. Tomislavgrad Mahira Šehić.  R-01/03 SKI KLUB ''STRIŽ'' 26. Obilaznica bb.07.    Tomislavgrad  Tomislavgrad dopredsjednik Mijo Jolić.    kuk'' Tomislavgrad Tomislavgrad dopredsjedsjednik Udruga za zaštitu prirode  Eko udruga Željko Jurić. Christine 280. blagajnica    Biseri''  BISERI'' i Larisa Buljugić. predsjed.12/03 17. Željko Fišić. 277. Lovačka udruga ''Orlov 'Orlov kuk'' 282. Branimirova 276.. predsjed. i 283.09..08. predsjednik.10. Udruga građana ''Novi  Grgo Kelava.06. tajnica Hrvatsko društvo  HDPZ. član Martin Zrno. R-22/02 Kovačka bb.Tomislavgrad 25.2003. R-15/02 predsjed. 284. Tomislavgrad Ante Šarić.. R-27/02 Mirko Milić.  R-27/02 HERCEGOVINA U 03.

Prisoje b. R-33/03    ''Tomislav'' Tomislavgrad  Tomislavgrad športski direktor i Vinko Pecić.09.1 predsjednik Udruga za promicanje  Tomislavgrad. tajnik i    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomislavgrad Kažimir Vučemil.  R-33/03 STK ''Tomislav'' 06.    «Bužan» Prisoje tajnik Ivica Križanac. Marko Bagarić.2004. 06-R-5/04    komunalnog poduzeća  br.b. predsjednik. Mirko Šarić. Ante Bagarić. 06-R-07/05 Tomislavgrad. 06-R-9/04 Šujica.2005.2004. udruženja .    ''Vedašić'' Tomislavgrad  Papić.03.  06-R-13/04 30. Sindikalna udruga  SINDIKALNA zaposlenika javnog  Tomislavgrad.o. predsjednik 287. 06-R-29/04 Tomislavgrad.2004.  06-R-9/04 Nogometni klub ''Šujica''  N. dopred.03. Mijata Tomića bb.o. 288. Nogometni klub 291.2004.H.2004. 285. Športsko udruženje  Ivica Ćurić.  06-R-26/04 NK ''Bužan'' Prisoje 07. Kulina bana Dražan Milić. Fra Mije fra Jozo Radoš-Đoka. predsjednik 293. Kulina bana Vinko Petrović.b. Malonogometni klub  predsjednik i Jurica 292.5.    jezero''  pred.  06-R-20/04 KAP LJUBAVI 25.2003.  06-R-07/05 ribolovaca ''Buško  ŠUR ''Buško jezero'' 18. poslovni tajnik Duhovno humanitarna  Tomislavgrad. 06-R-20/04    udruga ''Kap ljubavi''  Čuića br. 286. pred. Matica Hrvatska  M.03.08.  06-R-23/04 Integritas 05. dopredsjednik Kluba. Tomislavgrad  Frano Mioč. 289.  06-R-29/04 MNK ''Vedašić'' 21.    Skupštine Mate Kelava. Stolnoteniski klub  Kralja Zvonimira bb. Vedašić. ''ŠUJICA'' 15.K. 06-R-26/04 Tomislavgrad. predsjed.b. tajnik. 06-R-23/04    hrvatskog integriteta  12 Upravnog odbora Jerko Kutleša. Branko Zrno.1.10.2004.2004. 06-R-13/04 Stojan Vučemil. Skupštine i Željko Tirić..  06-R-5/04 UDRUGA JKP 26. član 290.9. Prisoje b. Dila b. 12 predsjednik TOMISLAVGRAD d.

06-R-11/05 Tomislavgrad.2005.  04-R-12/06 ''Delminium''  23. Tomislav''  dopredsjednik Udruga mladih ''Mi mladi  Tomislavgrad.2005.11. 04-R-18/06 Luka Ljubičić. Tomislavgrad Mijata Tomo Vukadin.  04-R-18/06 'ŠKT'' 08. b. dopredsjednik Ekološka udruga za  Ante Letica.2005. Seferović. predsjednik i Šahovski klub ''Tomislav''  Tomislavgrad.10.2006. 04-R-03/06    Tomića. 06-R-12/05 i Ivan Matić.  06-R-08/05 Nogometni klub crvenice  NK Crvenice 24. predsjednik. Buljan. Mijata 296. predsjednik 295.2006.    Tomislavgrad  Tomića b.b. 04-R-12/06 Tomislavgrad. 06-R-08/05    b.b. Husnija 301.2005.  06-R-22/05 MIM TG 26. tajnik Hrvatsko kulturno‐ HKUD ''SITAN Zlatko Mršo.02. Ekološko udruga  Tomislavgrad. 06-R-22/05    Tomislavgrada''  Tomića b.09.06.2006.  06-R-11/05 umjetničko društvo  01. 299. dopredsjednik . 06-R-24/05 Tomislav Karačić.    TANAC'' i Tihomir Mioč. tajnik Malonogometni klub  Miše Ćavar. Ljuban Gudelj. dopredsjednik i Ivan razvoj ''Eko‐Tg''  Madunić.  06-R-24/05 EKO ''Studena'' 09. Udruga ''Delma''  Tomislavgrad. okoliš i održivi  'Eko-Tg'' 16. Tomislavgrad.    TOMISLAV'' Tomića b.b. Kralja predsjednik. dopredsjednik i Irena Budimir. 04-R-14/06    Tomislavgrad  Zvonimira b.  04-R-14/06    20. Crvenice 298.b.  04-R-03/06 prirodu. predsjednik Petar Radoš. Mijata 302.06.2006. Crvenice predsjednik. Ul. Mijata Luka Krstanović. predsjednik MNK 300. predsjednik. tajnik ''Sitan tanac''  Hrvatsko kulturno‐ Ljuba Radoš. tajnik Ilija Sliško. 297.b.    ''Studena''  b. i Mario Sušilović    ''DELMINIUM'' Tomislavgrad  dopredsjednik Zdravko Pranjić. Šimun 294. Šujica b.b.b.  06-R-12/05 umjetničko društvo ''Kralj  01.5. predsjednik HKUD ''KRALJ Tomislavgrad.b.03.07. dopredsjednik i Ivan Filipović.2005.

Kralja 304. AMK ''VRAN- Auto moto klub ''Vran‐ Tomislavgrad.09. 11.09.O. Kraljice Ante Radoš. 308.. predsjednik i 306. Blažuj b.  04-R-19/06 20. 04-R-26/06    Blidinje'' Tomislavgrad  vrleti b.  Tomislavgrad. predsjednik 309. 303.2006.  04-R-21/06 29. Zoran Žilić predsjednik    GOLUBICA'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Vinko Vukoja. 04-R-02/07 Tomislavgrad. Jozo Džankić tajnik BARTULIĆA Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Humanitarna udruga  HU ''MISIJA POMOĆI 307. Kralja predsjednik.b.2006. Ivan Vukoja TOMISLAVGRAD dopredsjednik Skupštine Nogometni klub ''Croatia‐ N. Ante Bilić.  04-R-02/07 PD ''PRISOJE'' 09.  04-R-30/06 04. 04-R-21/06    ''Tomislav''Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. dopred.. i Leon Kutleša.2006.10. tajnik Ivan Banović. Skupšine.2006.09.b.K. Marija Kovačević direktorica Udruga hrvatskih  UDRUGA PUKOVNIKA branitelja Kongore Puk.2007.b. b. i Frano Mašić. Maja Milić 305. tajnik Mirko Boščić. 04-R-20/06 Mršo.2006.Ante Ljubičić. pred. 04-R-19/06    ''Ratar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića.  04-R-25/06 ''Misija pomoći Golubica''  13.  04-R-20/06 20. predsjednik.2006. Brajko član Upravnog odbora Ivan Bagarić. Prisoje b.01. Kongora Frano Ivić.  04-R-22/06 ANDRIJE 04.b.12. dopredsjednik i .''CROATIA-TG'' Tomislavgrad.2006. 04-R-25/06 Tomislavgrad.11. Ženski košarkaški klub  ŽKK ''TOMISLAV'' Tomislavgrad. Mario    ''Prisoje''  Sablić. Zlatko Malonogometni klub  MNK ''PETAR'' Tomislavgrad. predsjednik.b.b. Hajdučke predsjednik Skupštine. Planinarsko društvo  310. tajnik i Robert    ''Petar'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Zvonimira b. 04-R-30/06    Tg'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Teute b.  04-R-26/06 BLIDINJE'' 13. 04-R-22/06    Andrija Bartulić  b. predsjednik Braniteljska udruga  'RATAR'' Tomislavgrad Mijata U.b.b.

Mjata Skupštine. član Sportsko društvo  Jakov Tabak. Ante Sladoja predsjednik 313.    Upravnog Odbora i Ivan ''Sarajlije''  Papić tajnik Mate Kelava. Tomislavgrad  . 04-R-13/07    ''Duvanjka'' Tomislavgrad  Tomića b.03. Škola nogometa ''Pepe''  'ŠN PEPE'' Tomislavgrad.2007. SD ''EMINOVO Tomislavgrad. Radoš. Ivan Ćurić tajnik Dražan Petričušić. tajnik Hrvatsko kulturno  Jozo Mašić. dopredsjednik Ekološka udruga  Mario Marinčić.  04-R-04/07 'MK KONJANICI'' 01. Moto klub ''Konjanici''  predsjednik i Goran 311. Mijata predsjednik. 04-R-3/08 Drago Zrinušić.b. 02. Tomislavgrad  Krišto.02.    Tomislavgrad  Krstanović dopredsjednik Bože Kovačević. Sarajlije b.  04-R-27/07 13. Nevistić.U.  04-R-3/08 ''Duvanjska visoravan''  UDUV 29. Karaula b.2007. 04-R-24/07 predsjednik i Stojan    SEGET'' Tomića b.b. Klapa ''Delminium''  Tomislavgrad.2007.  04-R-21/07 ''Eminovo selo''  13.2007. Mate 312. 02.2007. Bukovica 317.  04-R-24/07 ''Kologaj‐Seget''  19. predsjednik.b.  04-R-11/07 umjetničko društvo  HKUD ''SARAJLIJE'' 15.07.  04-R-09/07 'DELMINUM'' 23. E. predsjednik Ženski nogometni klub  Tomislavgrad. Vlatko    SELO'' selo b.b. Mijata 316.b.2007. 04-R-21/07 predsjednik.b. 04-R-09/07    Tomislavgrad  Tomića b. dopredsjednik Udruga za zaštitu okoliša  Tomislavgrad. Mijata 318.04. 04-R-11/07 Tomislavgrad.09. 04-R-27/07 predsjednik i Ante    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD b. Eminovo 315. Kelava. Tomislavgrad. dopredsjednik i Ivan Radoš.06. tajnik i Iva Krajina.b. 04-R-04/07 Tomislavgrad. ''KOLOGAJ. Željko 314.b. Tomislavgrad  Vučemil dopredsjednik Marko Bagarić.2007.2008.  04-R-13/07 ŽNK ''DUVANJKA'' 20. tajnik    Tomića b.

04.03. tajnik Bože Kovačević. 04-R-07/09    b. Kolodvor Dane Petrović. Kralja 323.  04-R-07/09 umjetničko društvo  HKUD ''CRVENICE'' 24. 326. predsjednik Kluba Hrvatsko kulturno  HKUD ''JABUKA Ante Petrović.2008. Hrvoje 322.  04-R-06/09 umjetničko društvo  24.03. 04-R-21/08    ''Šujica'' Tomislavgrad  Centar b. Ante Baković-Bili blagajnik Eko‐udruga ''Sarajlije''  Mato Pašalić član 328.2009. N.2008. Tomislavgrad  dopredsjednik i Ilija Bagarić. Roško Polje 320.b. 04-R-9/08    b.b.2009. Mokronoge 327.04.12.  04-R-21/08 03. Jozo Križić'' Roško Polje  Udruga građana  'BUKOVICA Tomislavgrad. 324.12. dopredsjednik i Tihomir Mioč.b. predsjednik Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Ante Klišanin.    Zvonimira b.K.    Tomislavgrad  Upravnog odbora .K. predsjednik.  04-R-7/08 umjetničko društvo ''Fra  13.b. Sarajlije b.2008. predsjednica    KRIŽIĆ'' b. 04-R-13/09 Ante Baković tajnik i    ''Stari mlin'' Tomislavgrad  MLIN'' b.. ''DELMINIUM'' 05. Petar Tomislavgrad. Jurič.b.  04-R-04/09 Konjički klub ''Quarter''   K.2009.03. Ul.  04-R-22/08 ''Delminium''  RK ''DELMINIUM'' 03.. Crvenice Kristina Šarić. 04-R-16/09 Tomislavgrad.2008. tajnik Tomislavgrad. Stipan Baković dopred. 321.    LIVADA'' predsjednik ''Jabuka livada'' Brišnik  Hrvatsko kulturno  Tomislavgrad.b. Rukometni klub  predsjednik. Šujica. Brišnik b.b. 319.2008. 325.  04-R-4/08 K.  04-R-16/09 30. 04-R-4/08    Tomislavgrad  b.03. Udruga za zaštitu prirode  UDRUGA ''STARI Tomislavgrad. Karate klub ''Delminium''  Tomislavgrad.b. 04-R-04/09    Dozani b. predsjednik ''Crvenice'' Crvenice  Marijan Baković pred.  04-R-9/08 ''Bukovica Podine''  PODINE'' 14. 04-R-22/08 Skočibušić.04. Tae kwon‐do klub  Tomislavgrad. Dragan Kovač. 04-R-7/08 Iva Krajina. Mokronoge Edin Jašarević.03. 04-R-06/09 Tomislavgrad. ''QUARTER'' 05.2009.  04-R-13/09 23.b.2009.b. predsjednik Hrvatsko kulturno  HUKUD ''FRA JOZO  Tomislavgrad. Zaljuti.

Matko Perković poslovni tajnik Udruga građana ''Prisoje''  Jozo Ivančić predsjednik 333.11.2009. Petar 330.b. ''PRISOJE''  02.  04-R-15/10 'Ekološka udruga ‐ Buga''  10. 2009. Skupštine Josip Kovačević predsjednik U. Skočibušić direktor i Tomislavgrad  Salih Birdahić tajnik 'Športski savez Općine  Dražen Jurčević Tomislavgrad. Kralja predsjednik. Prisoje b. Mate Stolnoteniski klub ''Boško  Tomislavgrad.Cajo. Skupštine i    Papić'' Tomislavgrad  Zvonimira b.b.b.2010.  04-R-19/09 pogrebna udruga  14.    Tomislavgrad  i Kaja Šarić tajnik Kulturno umjetničko  Jozo Ivančić predsjednik 334.  04-R-03/10 društvo ''Bužan'' Prisoje  K.12. 2010. Jerko Mioč član Udruge    ''KOLAKOVO'' ''Kolakovo'' Šujica  Ženski rukometni klub  Bože Kovačević Tomislavgrad. Kralja 332.b.04-R-32/09 Kelava pred. UO i ''Lug‐Poljica''  Jerko Stanić Ivan Beljan. Kralja predsjednik Skupštine i 331. Grabovica 336. i Mate Gadža. Tomislavgrad. zaštitu kulturnih i  predsjednik.04-R-09/10 Tomislavgrad.b.2010.04-R-24/09    Zvonimira b. predsjednik.  04-R-09/10 'LUG-POLJICA'' 09..b.O. tajnik . 04-R-19/09 Tomislavgrad. dopredsjednik    b. 2010.    tradicijskih vrijednosti  Križanac pred.02. 04-R-15/10 Pere Šola. 2009.04-R-30/09    Zvonimira b. Mate 335.  04-R-32/09 SK BP 11. Tomislav Batarilo Tomislavgrad  dopred.04‐R‐02/10  Tomislavgrad. Lug b. 2009.03.G.06.b.  04-R-02/10 U.    i Kaja Šarić tajnik Tomislavgrad  Udruga za promicanje i  Jozo Stanić .U. Prisoje b.02.04-R-03/10 Tomislavgrad.D.05. Hrvatska katolička  HKPU 329.  04-R-30/09 Tomislavgrad''  'ŠSTG'' 09. Šujica b.b.09. ''BUŽAN'' 02.  04-R-24/09 ''Delminium''  ŽRK ''DELMINIUM'' 14.

07. 04-R-19/10 Amina Isak i Ivana    žena ''Duvanjke''  Tomića b.    ''Rujnica' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b. Buhovo b. Građansko udruženje  Tomislavgrad. EKO UDRUGA Tomislavgrad. predsjednik    Eko udruga za zaštitu  Stipan Perić. asistentice Slavko Mihaljević. Kulturna udruga mladih  Ilija Sliško.2010. Odraz‐Udruga za održivi  338.    Kongora  Kristijan Bartulić.06.2011..  04-R-15/11 tekućih i podzemnih voda  26. dopred.b. 337.b.b. 04-R-15/11 Ivan Dilber. 04-R-20/11 Stipe Mamić.O.  04-R-12/11 'Buhovo'' Tomislavgrad  'BUHOVO'' 05. 04-R-5/11 Bože Serdarušić. predsjednik Polje  344.2011.  04-R-16/10 MLADI KONGORA 18.  04-R-18/10 UDRUGA ODRAZ 29.b.09. pred. Ilija Sliško. predsjednik.2010. i 341. tajnik Grgo Radoš. 04-R-18/10 Tomislavgrad. tajnik Ženski košarkaški klub  ŽKK ''BUŠKO Tomislavgrad. . tajnik Jurica Lončar.10. predsjednik.09.06. i Ivan Papić. Marjanović. Božo Čulo.2010. Gljivarska udruga  'GUR'' Tomislavgrad.2010. Udruga građana ''Dobri  Tomislavgrad. Mijata 339.  04-R-11/11 društvo ''Zavelim'' Roško  PED ''ZAVELIM'' 01.2010. Roško Polje Božo Serdarušić. 04-R-12/11 Tomislavgrad. tajnik Planinarsko ekološko  Tomislavgrad.12.2011.2011. Kongora b. i    ''DIVOJKA'' Selo b. Mijata 342.  04-R-5/11 30.10. 04-R-28/10 predsjednik.b. predsjednik    ''Buško blato''  BLATO'' b.09.2011. Bukova Ante Čulo. 04-R-32/10    Gora b. Eminovo 345. Đikić. dopred. Lipa b.b. predsjednik. U. Tomislav Mihael Kovač.b. predsjednik. e. 04-R-16/10 Tomislavgrad.b. predsjednik. Davor    ljudi''  Tomića b. Ivica Ćosić.b.    razvoj  tajnik Ismeta Šišić.03. Mijata 340. 04-R-11/11    b.  04-R-19/10 GUŽ ''DUVANJKE'' 01. Kazaginac 346.b.  04-R-20/11 25. selo ''Divojka''  Ante Perić. 343. pred. Tomislavgrad.  04-R-32/10 Udruga ''Bukova gora''  07. dopred.  04-R-28/10 UG ''DOBRI LJUDI'' 18.

Mijata Jozo Radoš. Blidinje b. 04-R-05/12 Tomislavgrad. Mijata 352. predsjednik i 350.01. Malog 347. 04-R-04/12 Tomislavgrad. 348.01.2012. Tomislavgrad  Renić.01. 04-R-06/12    Tomića b.  04-R-10/12 PODRUŽNICA 30.2012.b    Tomislavgrad  predsjednik 'Herceg Proteam''  'HERCEG Marija Vukoja.  04-R-12/12 ''Buško jezero'' Prisoje  09.  04-R-05/12 20.02. Tomislavgrad  dopredsjednik Vijeće mladih općine  Luka Krstanović.2012.    Blidinje Tomislavgrad  PROTEAM'' predsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad. predsjednik i 351. TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  Sportsko rekreativni klub  Ljiljana Ćurković.01. 349. tajnik .b. tajnik zajednica podružnica u  TOMISLAVGRAD Županiji HBŽ‐podružnica  Tomislavgrad  Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Tomislavgrad.01.    Marijana b.b.b. 04-R-09/12    HBŽ Tomića b. Samostalni sindikat  Ante Beljan.b. predsjednik    Hrvatskog vijeća obrane  Tomića b.  04-R-02/12 tvornice kabela  SSTKT 10. Mijata Ilija Sliško. 04-R-02/12 i Ivan Dilber.2012.  04-R-09/12 obrane Herceg Bosne  23. Grabovica 353. 04-R-12/12 predsjednik i Ivanka    JEZERO'' b. Letka b.  04-R-06/12 obrane Herceg Bosne  PODRUŽNICA 23.01.2012. predsjednik Tomislavgrad.2012. Stipe Šumanović . 04-R-10/12 Jozo Brajko.2012.b.b. SRK ''BUŠKO Tomislavgrad. Stipe Šumanović.  04-R-04/12 VMTG 18. tajnik zajednica podružnica u  Županiji HBŽ  Tomislavgrad  Udruga branitelja  UBDR HVO Domovniskog rata  Tomislavgrad.

  04-R-44/12 12.12. 04-R-16/12 predsjednik i Ilija Bešlić. 04-R-43/12    95 b. predsjednik i 360.2012. dopred.  04-R-43/12 porodica žrtava rata  07.02. predsjednik 358.12.2012.04. 04-R-15/12 predsjednik i Ante    ''TOMISLAVGRAD'' br.2012.b. predsjednik. Skupštine . Šujica b.2012. 04-R-21/12    skleroze ''Aura''  Tomića b. Mijata Jela Knezović. predsjednik    sport''  Udruga oboljelih od  epilepsije i multipla  Tomislavgrad. UŠŠ Tomislavgrad. Centar za hagioterapiju  CHT Tomislavgrad. Tomislavgrad.b. tajnik Športsko društvo ''Šujica‐ 356.2012. Tihomir Baković.2012. tajnik ''Sveti Jeronim'' Šujica  Udruga plesni klub  Tomislavgrad. 4 Tomislavgrad  Jurčević.b. dopredsjednik Mokronoge 92‐95  Športski klub ''Minigolf''  'MGK BUŠKO Ante Udovičić. Tabašnica 354.b. Esad Tiro. Kraljice 355.2012.04. 361.2013. Udruga bošnjačkih  MOKRONOGE 92.b. 04-R-19/12 Tomislavgrad.    Buško jezero  JEZERO'' predsjednik Udruga za očuvanje i  Ante Ćurić. 04-R-45/12 Zvonko Martić. Vjekoslav Bagarić.b. UDRUGA Tomislavgrad. 04-R-03/13    Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Tomića b.2012.  04-R-21/12 07.  04-R-42/12 PK ''PIRUETA'' 29. dopred. Rašeljke b. Univerzalna športska  Mate Baković. Mijata Stojka Pivić.  04-R-15/12 škola ''Tomislavgrad''  27.02. 04-R-41/12 Tomislavgrad.  04-R-45/12 promicanje tradicijske  12.b. i    ''STEĆAK'' b. 04-R-44/12 Tomislavgrad. kulture u BiH ''Stećak''  Marijana Ćurić. Donji 359.b.  04-R-41/12 umjetničko društvo  23. predsjednik    ''Pirueta''  Brišnik b. 357. 'Rural‐Tg'' Ruralni  Tomislavgrad. Šujica b.12. predsjednik Tomislavgrad  Hrvatsko kulturno  HKUD ''SVETI Ante Brajko. dopred.05. Božo Stipić. 04-R-42/12 Ivana Šarac.  04-R-16/12 'RURAL-TG'' 10.  04-R-19/12 'ŠUJICA-SPORT'' 12.11.    razvojni centar  Jelene b. tajnik Jozo Ćavar. Grabovica 362. i 363. predsjednik.  04-R-03/13 18. pred.b. Mokronoge Emin Tiro.2012.11.    JERONIM'' i Dražena Pašalić.

b.b. 04-R-21/13 Tomislavgrad. 33 Body fitness klub  Tomislavgrad. 1 predsjednik Hrvatsko kulturno  HKUD MIJATA Ante Musić.  04-R-20/13 SOCIJALNIH 26. 369.    predsjednik Ivan Ančić''  Udruga poljoprivrednika  Dragan Majdončić.    ''Buško jezero''  Zdravko Berić. Kralja Dalibor Musić.b.01.  04-R-21/13 Domovinskog rata  UBDRBJ 02. 04-R-20/13 Ilija Krišto. 372.  04-R-13/13 'BFKA'' 03.b. Kralja Josip Kovačević. 04-R-07/13 Ljuba Đikić.    ''Rašćani''  predsjednik .  04-R-14/14 'UPR'' 07. predsjednik    ''Tomislav''  Kopčića br. predsjednik Duhovno‐karitativna  Tomislavgrad.    TOMIĆA i Marija Ćurčić. tajnik Udruga organskih  370. tajnica Mijata Tomića  Hrvatsko kulturno  Tadija Gašpar. Brigada predsjednik. Prisoje b. predsjednik    Hercegbosanske županije  Zvonimira b. 04-R-14/13    07'' Zvonimira b. 366.2013. 373. 04-R-14/14 Tomislavgrad. dopred. 04-R-06/13    obrane u Federaciji BiH‐ Kralja Tomislava b.  04-R-5/14 umjetničko društvo  24. Brišnik b.11.2014. predsjednik Boksački klub ''Kralj  'KRALJ TOMISLAV Tomislavgrad. 'UNRO HVO U odličja Hrvatskog vijeća  Tomislavgrad.  04-R-14/13 Tomislav 07''  06.b.02.b.05.b.b.B. 04-R-4/14    udruga ''Kraljica mira''  Čuića br.2013.  04-R-06/13 FBIH'' – podružnica 25. Udruga nositelja ratnih  Drago Zrinušić.    proizvođača ''Organika''  06. 371. 04-R-13/13    ''Adonis''  Zvonimira b.  04-R-25/13 poljoprivrednih  Tomislavgrad. 367. Šimića Ilija Smiljanić. RADNIKA HBŽ'' Udruga branitelja  Ivan Drmić.  04-R-7/14 umjetničko društvo ''Fra  24.2013. Bega 365.2014.2013.04. i Marko Baćak članovi TOMISLAVGRAD podružnica Tomislavgrad  pred. 374. predsjednik Tomislavgrad  'UDRUGA Udruga socijalnih radnika  Tomislavgrad. Filip Andrić 364. A.02.  04-R-07/13 UG ''TOMISLAV'' 27. Fra Mije Fra Josip Mioč. predsjednik.2.b.09.2013.2013. Rašćani b. Kralja 368. 04-R-25/13 b. 04-R-7/14 Tomislavgrad. 04-R-5/14 Tomislavgrad.01. Udruga građana  Tomislavgrad.2014.  04-R-4/14 'KRALJICA MIRA'' 21. predsjednik. Kongora b.08. Mladen Pervan.04.2014.2013..

10.09. 04-R-17/14    materijala ostalih  POLIMERNIH b.b.  04-R-28/14 šećerne bolesti ''Novi  ŽIVOT'' 24. Kristijan 379.b.2015. član 'Udruga poljoprivrednih  Tomislavgrad. Vedašić b. Andrijice predsjednik. predsjednik. Eco udruga za  'ECO UDRUGA ZA prikupljanje polimernih  PRIKUPLJANJE Tomislavgrad.01. obiteljskog nasilja  Šteko. Tomislavgrad. Josipa brisana iz 378. 40 život'' Tomislavgrad  TOMISLAVGRAD Kajtaz.2015. Petar Smiljanić. zamjenik predsjednika    Općina Drvar  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  .  04-R-2/15 Atletski klub ''Plus''  AK ''PULS'' 13. Tomislavgrad. tajnik Udruga oboljelih od  UOŠB ''NOVI Đula Kozarić.2014.b. Domagojeva predsjednik. 04-R-18/15    Tomislavgrada  bb Sušilović. Kralja Stipan Perić.2014.06. Kazaginac Frano Tomas.  04-R-17/14 22. 380. 375.2015.i Josip Škorić.07. Udruga građana Pržine iz  Tomislavgrad. Udruga obitelji i žrtava  predsjednik. 04-R-32/14 Tomislavgrad.04. tajnik Mato Knežević. potpred i Marina Registra ''Hrabro srce''  Gudelj. 04-R-28/14 predsjednik i Snježana    br.    i okoliša Kongora  KONGORA'' Ante Sliško. 04-R-18/14 Tomislavgrad. Krešimir Sliško.  04-R-18/14 28.b. 04-R-2/15    Šimića b. 04-R-14/15    proizvođača Agroduvis''  Tomislava b.02.  04-R-14/15 'UPP Agroduvis'' 17.b. asistencija Udruga jednoroditeljskih  Marija Papić.04.2014. predsjednik i 376. Kulina Bana 377.2015.  04-R-32/14 17. tajnik 26.  04-R-18/15 09.2014. predsjednik sekundarnih sirovina  SIROVINA'' Udruga za zaštitu prirode  'ZAŠTITA PRIRODE Ivan Malić. Davor 381. Kongora b. Jurič. dopred.

Gordana    Miljević. dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  Stipo Lučić. tajnik Hrvoje Krivošić.09.b    Drvar  predsjednik Udruga Dražan Milić.1998.1997. Udruženje obrtnika  Drvar.b.O. tajnik .b.1997. R-12/97 predsjednik i Veljko    Gardiskih brigada b. Kralja Tomislava br.b. tajnik Nataša Vekić.  R-29/98 UG ''ŽENA 47“ 10. Hrvatskih 384. Lovačka udruga ''Sveti  L. ''SV. Hrvatski nogometni klub  HNK ''BUŠIĆI“ Drvar. Pčelarska udruga ''Gorski  Drvar.U. Kralja Tomislava br. Šahovski klub ''Drvar''  Radoslav Karanović. R-08/98 predsjednik i Branko    Hubert'' Drvar  DRVAR 26 Kalfić. predsjednik. dopred.  R-15/97 Crveni Krst opštine Drvar     08.  R-12/97 Judo klub ''Drvar''     30. 385.10.1998.D. R-11/97 predsjednik i Ivica ''Bušići'' Drvar  DRVAR 14 Registra Čobanac. Kralja Tomislava predsjednik. Kralja Tomislava br.03.b. Herceg Bosne‐podružnica  dopredsjednik Livno  Dragan Petković. dopredsjednik Luka Augustinović. Kralja Tomislava 387.b. Dobroslav 388. Krneta.1997.03. Drvar.10. Marinić. brisana iz 383. Milan Balaban. R-18/98    općine Drvar  b. i Marjan Nikolić. 386. HUBERT“ Drvar.10.11.05. tajnik Ivanka –Ivka Markota. R‐09/98  i Vladimir Topić.  R-08/98 11. R-15/97 Drvar.    b. R-02/97 Drvar. predsjednik Drvar.O.  R-02/97 ŠK ''DRVAR“ 31.1998. Raić.1998. 15. Udruženje građana ''Žena  Drvar.  R-11/97 29.  R-09/98 Rata  Hrvatske Republike     16.07. tajnik 25. 389. Titova b. R-32/98 predsjednik i Damjan    vrijesak'' Drvar  b.1999. 382. Kralja Tomislava b. Kralja Tomislava 390.1997. R-29/98 predsjednik i Vesna    47'' Drvar  23 Milanović.  R-32/98 GORSKI VRIJESAK 05.1998.12. Ul.  R-18/98 U.

tajnik Udruga obitelji poginulih  Marko Dragun.2008. Kralja Tomislava br. R-12/99    društvo ''Drvar'' Drvar  DRVAR 48 Malbašić. Hrvatski odbojkaški klub  HOK ''DRVAR“ Drvar.O.1999. Hrvatskih gardijskih brisana iz 397.07. Kralja Tomislava predsjednik i Petar 395. .1 rata Drvar  Adžajić. Kralja Tomislava br. UDRUGA HVIDR-a Drvar. dopredsjednik Udruga Slavko Petričević.1999. 393. pred.01.12. Sindikat zaposlenika u  Borislav Lekić. dopredsjednik 13.  R-28/99 i nestalih ‐ podružnica  UO PIN DRVAR 30. i Stanislav Likić.03.  R-10/99 21.  07.  R-06/99 08. R-01/99    5 Malbašić.  R-03/2000 invalida Domovinskog  28.b. R-10/99 Drvar. 40 predsjednik i Slobodanka    Udruženje/Udruga  Grubor. Ante Brune Bušića 396. predsjednik.1999. dopredsjednik penzionera/umirovljenika  Drvar  Borislav Koroušić. R-06/99 predsjednik i Vlado    ''Drvar'' Drvar  DRVAR br 2 Jurčević. dopredsjednik Udruženje penzionera  Drvar                       *promjena imena udruge  Jovo Pećanac. Drvar.1999.  R-12/99 02. U.01.2000. Drvar. Ante Brune Bušića 392.b. Deanović i Saniela Drvar  Lovrić. pred. Registra Kartić. predsjednik i Drago 391. školstvu Drvar  Skupštine Gordan Ćorić.05.02. R-28/99    b.03. Dobrovoljno vatrogasno  DVO ''DRVAR“ Drvar.2015.1999.2000. Savez športova općine  Drvar. R-03/2000 predsjednik i Branislav    DRVAR br. Borivoj 394.  R-11/2000    28.  R-01/99 osnovnom i srednjem  SINDIKAT 13.06. R-11/2000 predsjednik i Ratko Drvar  brigada b. članovi Udruga Hrvatskih vojnih  Blaženko Bartolović. Titova br.

Drvar. Slavko Udruženje mladih  403. Drvaru  Rajković. Kralja Tomislava br.    brigada br. Frano Matić.  R-04/2002 Karate klub ''Drvar'' Drvar     29. Društvo sportskih  398.  R-26/2000 prognanih Hrvata u     26. Glamočka br.  R-16/2001 civilnog društva ''Demos''  „DEMOS“ DRVAR 11.2001. R-03/2002 predsjednik i Uglješa    Drvar  107 Rodić. R-04/2002 i Miroslav Franjkić.2000. predsjednik Drvar. R-07/2001 Mijana Rajković.2001.07. predsjednik. R-13/2000 Drvar. predsjednik i Udruga žena ''Otvorimo  'OTVORIMO SRCA  Drvar.    srca djeci''  DJECI''  3 dopredsjednik Božidar Branković.2000. Kralja Tomislava br. Kralja Tomislava 400.S. Drvar. R-26/2000 predsjednik i Krešimir    b.2002.2002.b.01. pred. 404. član Dajana Filipović.06. Vukovarska br. članovi Međuopćinska udruga  Drvar. 1 dopred.04. dopredsjednik Ilija Komšo. osoba Drvar  Udruga raseljenih i  Ranko-Zoran Katana. Hrvatskih gardijskih 402. ''DRVAR'' 04.R. R-16/2001 Velimir Kunić. 84 Drvar  udruženja i Stojan Dronjak. menager Nebojša Tubin . Kralja Tomislava 399. predsjednik    b. dopredsjednik i    ''Inside'' Drvar  Ognjen Krivošić.    1 tajnik . 401.01. 16 Radoš.  R-03/2002    24. Ljubo Šipić.01.  R-07/2001 25.01. dopredsjednik Mira Marić. R-23/2000 Mijo Dusper.2000.  R-01/2002    21. 405.06. Udruženje za razvoj  predsjednik Skupštine. Kralja Tomislava br. Košarkaški klub ''Drvar''  Drvar.b. predsjednik.  R-23/2000 slijepih i slabovidnih     13. R-01/2002 Drvar.2002. i Dominik    ribolovaca ''Drvar'' Drvar  Mijatović i Frano Košak.  R-13/2000 .

02. Drvar Mićo Sabljić.b. i Borislav Mačkić. Dragan Maksić. Mladen 407. Generalni 410. tajnik Žarko Pećanac.  06-R-21/04 08.07.06.2003. 414. predsjed. Milorad Trninić. 408. 06-R-42/03    umjetnika Drvar  1 Predrag Štrbac. dopredsjed.  06-R-34/04 'Granit'' 10... Zoran Materić.. član Nadzornog odbora VIJEĆE MLADIH Drvar. 06-R-17/05    b.2004. U.O. R-16/03 Braće Radića bb. pred.  R-16/03 Auto‐moto klub Drvar  AMK ''Drvar'' 03.09. predsjed.11. Ljubica Bosnić.2004. Kralja Tomislava br. R-04/03 UL. tajnik Dušan Bačkonja. Hrvatskih branitelja Sanja Galić. 06.  06-R-8/04 Vijeće mladih Drvar  24.b. 1    drenjina''  predsjednik Drvar Aleja Slavka Rodića. Nadzornog općine Drvar  odbora i Milorad Rodić.2003. 06-R-21/04 Drvar. Kralja Tomislava br.  R-04/03 privrednika ''Progres''  28. SGV-PR-općine Drvar.Titova br. Udruženje samostalnih  406. tajnik i 409. R-24/03    Drvar 1 predsjed.04.2003.D. tajnik    centar Drvar‐Forum  FORUM NVO“ NVO''  Božidarka Grubor.Š. Jole Marića br.2004. predsjednik . predsjednik    Drvar  Borislav Kelečević.2005.  R-24/03 Pokret za ravnopravnost  31. Buhaćki put b.2003.12. Braće Radića bb. Drvar    Kukrić.03. dopredsjednica Udruženje ''Drvarska  Zoran Pećanac. 48. predsjednica i Slavica    ''Granit'' Drvar  Jović. Organizacija žena  412.  06-R-42/03 ULUD 30. 06-R-34/04 Drvar. 06-R-8/04    DRVAR bb tajnik Savez nevladinih  organizacija ''Resursni  'RC DRVAR- 411. Srpsko građansko vijeće‐ Rajko Šipka. Udruženje likovnih  Drvar. 06-R-10/05 Drvar.06. predsjed..  06-R-17/05 Futbalska škola ''Drvar''  F.  06-R-10/05    19.2005. 413.

77 predsjednik Upravnog    DEŠIĆ'' DRVAR Drvar  odbora Zoran Materić- Športski savez Općine  Drvar.09.2006.  04-R-31/06 udruženje ''Slavko Dešić''  14. Aleja Slavka Rodića Miroslava Galić 424. 40 predsjednik i Steven    narodnooslobodilačkog  Vještica dopredsjednik rata 1941‐1945  Udruženje građana  TENISKI KLUB Drvar.  04-R-06/06 P D ''Zlatna pčela'' 13. „GRIZZLI“ Raca Jovica.K.2008.2010.02. Aleja Slavka Rodića Dragan Bauk.2006. 04-R-13/06 Drvar. 04-R-06/10    pećina'' Drvar  PEĆINA'' S 24 predsjednica UO . 415. Ramljak dopredsjednik Planinarsko skijaško  Mladen Željković. Marita Bursać.b.b.2008. 13 maj br.07. 416. Titova br. 2    DRVAR Upravnog odbora Udruženje roditelja djece  s posebnim potrebama i  'PRUŽITE NAM Radmila Balaž 423. predsjednik Udruženje antifašista i  Nikola Bosnić. boraca  417. Aleja Slavka Rodića 420. Prekomorskih Mira Materić. zamjenica predsjed.  04-R-06/10 18.03. 04-R-06/06    pčela'' Drvar  b.2009. predsjednik Skupštine. Pčelarsko društvo ''Zlatna  Drvar.  04-R-09/06 UG ''Proljetni Vjetar'' 04.07. Ul. 04-R-16/08 Drvar. predsjednik Udruženje građana Drvar. Ul. 04-R-6/08 Upravnog odbora i    1972'' Drvar  b. Ul. Ul. PSU''SLAVKO 419.  04-R-1/08 SSO DRVAR 20. Titova b. Dušica Runić.03. Aleja Slavka Marko Miljević .2008. 04-R-09/06    ''Proljetni Vjetar'' Drvar brigada b.2006. predsjednik 422.b. Upravnog odbora M.  04-R-13/06 ABNOR DRVAR 14.  04-R-6/08 K. Aleja Slavka Rodića 421.2006. 04-R-16/06    Teniski klub ''Drvar''  ''DRVAR'' Rodića b.05.02.2006.  04-R-16/06 05. Titova br.  04-R-16/08 Moto klub ''Grizzli'' Drvar  31.b. predsjednica Košarkaški klub ''Borac  Drvar. Rodić dopredsjednik    Udruženje žena ''Titova  UŽ ''TITOVA Drvar. 04-R-25/09 Drvar.12.06.  04-R-25/09 samohranih roditelja  RUKU'' predsjednik i Jelena ''Pružite nam ruku'' Drvar  28. Josip 418. „BORAC 1972“ 13.b. 04-R-31/06 Drvar. odbora Miloš Bajić.b.K. 04-R-1/08 predsjednik Upravnog    Drvar  b.

04-R-26/13 Drvar. Marija 429. 04-R-24/13 predsjednik. Vicuke Bodrože b. 04-R-33/10 Drvar.04. tajnica Udruženje  Mirjana Pećanac. 04-R-03/12    zaštitu životne sredine  brigade br.2010. ''JABUČILO'' 13. 'DRVARSKI 428. Put Nikole Bokana Milica Pećanac.07. ruralni  Drvar. Titova b. Nikica Rodić. Banijski put br.  04-R-10/11    04.  04-R-33/10 Udruženje ovčara Drvar  UO DRVAR 28.  04-R-08/13 ''Drvarski odred kulture''  12. Drvar. 38 predsjednik ''Gavez'' Drvar  Kulturno udruženje  Nikola Štrbac. zamjenica i Slavica Trninić.    predsjednik Udruženje za  poljoprivredu.2013. 04-R-08/13 Drvar.b. PETKA 22. tajnik Tatjana Srdić.11. Sarajevska br. tajnik Udruženje za stvaranje  kulture čuvanja i zaštite  EKO-UNAC“ 432.K.  04-R-18/13 UŽ SV. 04-R-10/11    razvoj i zaštitu okoliša  br.2014.2 predsjednik.2011.12. 426.2013. tajnik Stevica Morača.08. ruralni razvoj i  Drvar. Božana    br.    Rokvić. Branka 431.  04-R-26/13 Konjički klub ''Jabučilo''  K.2013. 427.  04-R-16/14 15.10. 04-R-16/14 Drvar. 1 Pero Bosnić. izvršna Udruženje žena ''Sveta  direktorica. 425.b. 27 Drvar  Šobot. i Mladen    ODRED KULTURE'' Drvar  Popović. potpred.2013. II.b.    Petka'' Drvar  Markanović.03.01. 33 Podbrina predsjednik ''Viktorija''  Udruženje za ljekovito  bilje. predsjednik    životne sredine ''Eko‐ DRVAR Unac'' Drvar  . Proleterske Veljko Krneta. predsjednik. Grahovski put b.2012. 04-R-18/13 Drvar. Put Nikole Bokana 430.  04-R-03/12 'GAVEZ'' 11. i Duško Karanović.  04-R-24/13 poljoprivrednika opštine  UPOD 23.

  04-R-35/14 UG ''PN'' 01. 04-R-25/14 Drvar. tajnik Drvar. 04-R-21/14 Drvar. 442.05. Šipovljani br.07.  04-R-25/14 e.  04-R-27/14 mladih ''Fit‐life olimp''  17. 435.2014. potpredsjednik Dragan Dronjak.02. Titova b.2014.2014. Skupštine Mario Kovrlija. . tajnik i    ''Plavo nebo''  Miroslav Đumić.10. 04-R-10/15    S-24 predsjednik.2014.06.  04-R-6/15 Ragbi klub ''Warriors''   RK ''WARRIORS'' 10. 2 Proleterska br.05. pred.09. predsjednik SUM ''FIT-LIFE 438. predsjednik i Igor    ''Soko'' Ivanović. Kinološko udruženje  439.2014. 7 Kecman. predsjednik Udruženje građana ''Eko  436. 12    predsjednik Marko Bajić. 21 predsjednik i Dejan    ''Mladost'' Bjeljac.2014. tajnik Uglješa Rodić.Gudaja 03.2015. 37    predsjednik mesa ''Feniks'' Drvar  Sportsko udruženje  Milan Javor. pred.  04-R-29/14    02. Borimir Štrbac.. 04‐R‐19/14  Drvar. 437. potpred Jovanka Sabljić. i    Zoran Šobot. 34 Neđo Ždrnja.b. Titova br.  04-R-22/14 Udruženje mladih ''Fama'' UM ''MLADOST'' 23.  04-R-26/14 proizvođača mlijeka i  US-PMM ''FENIKS'' 17. Udruženje balotaša 433.2014. Gudaja''  potpredsjednik Udruženje stočara‐ Zoran Grubor. predsjednik .06. 1 i Bojan Javor. Aleja Slavka Rodića Marko Zarač.  04-R-10/15 Skijaški klub ''Klekovača''  SK ''KLEKOVAČA'' 19. 04-R-27/14 Drvar. potpred. 04-R-6/15 Drvar.. 04-R-26/14 Drvar. Bastasi br.2015. Duško Udruženje građana  440. 441.    OLIMP'' Drvar  potpredsjednik Nikola Dodig. Marije Bursać br.07.  04-R-21/14 UM ''FAMA'' 18.2014.  04-R-19/14 UB ''SOKO'' 27. Titova bb predsjednik i Đuran    ''Drvar''  Sabljić.12. 04-R-22/14 Drvar. 04-R-29/14 Drvar. Titova br. 105 i Nevenka Bajić. Grahovska br. Udruženje mladih 434. 04-R-35/14 Drvar.

b. R-07/97 Glamoč. Damjanović. 29 novembar br. Glamoč  GLAMOČ dopredsjednik Hrvatsko kulturno‐ Ivan Jaman. Kralja Tomislava 450. predsjednik Hrvatski nogometni klub  Glamoč.04. dopredsjednici Maja Marjanović. O Jozefina Bjekić. Titova br.09. 'HRVATSKI Ivo Kalfić. 04-R-1/16 Drvar.1997. U.2015. tajnik .05. 04-R-12/15 Drvar. R-10/97 Ante Visković. Dalmatinskih 449.    brigada b.10.42    ''Fitnes''  predsjednik    Općina Glamoč  Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Šefik Kačar.2016. Udruženje građana  Drvar. Vicuke Bodrože br. pred.09.  04-R-12/15 PLETER IZ 27.1997.  04-R-2/16 UBB ''FITNES'' 21. Udruga prognanih i  UDRUGA predsjednik i Kata- 448. R-05/97 Skupštine i Dragan    ''Šator'' Glamoč  b. predsjednik i Glamoč. predsjednik i Udruga ''Hrvatski pleter  443. 3 Marijan Nikolić i Blaško    iz Drvara''  DRVARA'' Roša. 04-R-2/16 Drvar.1998.01.2015. Stjepana Radića 447. 14 Jadranka Čališić.  R-05/97 HNK ''ŠATOR'' 01. R-11/98 predsjednik i Dragan    Crvenog križa Glamoč  GLAMOČ b.b. Tomić. 04-R-16/15 predsjednica i Mirko    ''Nika'' iz Drvara  97 Bobić.  04-R-1/16 za ruralni razvoj i  UŽ ''CRRP'' 12. Općinska organizacija  'CRVENI KRIŽ'' Glamoč. Marije Bursać bb    predsjednica Udruženja poljoprivredu''  Udruženje Body‐building  Nebojša Tubin .2016. 444.06. Glamoč  dopredsjednik Đurđica Vinković.b. 446. 445.  R-10/97 umjetničko društvo  HKUD „GLAMOČ“ 22.02.  R-07/97 izbjeglih građana općine  GRAĐANA 19. Matoša br.  04-R-16/15 UG ''NIKA'' 29.G. dopredsjednik Udruženje žena ''Centar  Jovanka Runić.1997.  R-11/98 08. A.

1999. predsjednik    sutra''  Kelave b. dopredsjednik Udruženje  Milorad Srebro. R-19/2000 Ana Gvero. R-11/99 Glamoč. poljoprivrednih  predsjednik.G. 456. Matoš br.  R-10/2002 udruženje žena ''Art''  07. predsjednik Udruženje građana ''Bolji  457.08. Luke b. 14    umirovljenika Glamoč  odbora i Stjepan GLAMOČ Perković.02. Dalmatinska b.b. Trg dr.07. Anto Milošević.  R-22/2000 24.2002. Skupštine Udruženje žena ''Bolje  Glamoč.  R-19/2001 21.    ''Busija'' Glamoč  predsjednik Beba Džiho.2001. R-25/2001 Glamoč.  R-11/99 UMIROVLJENIKA 24. predsjednik    Glamoč  .  R-19/2000 UŽ ''BOLJE SUTRA'' 19. Jovan Čičković. R-21/2001 Glamoč. tajnik Ivo Čosić. Luke b. dopred.03.07. R-25/2000 Glamoč    proizvođača ''Brazda''  Jovičić. pred.b.  R-21/2001 24. Alojzija 452. R-10/2002 Glamoč.2001. predsjednik i Udruga prognanih Hrvata  455.  R-25/2001 20.    ''Srce mladih'' Glamoč  MLADIH'' predsjednik Nevladina organizacija  459.b. Vojin 454.06. Udruženje povratnika  Glamoč.b. UDRUGA Udruženje penzionera‐ predsjednik Izvršnog 451. Luke b.05.i Glamoč  Marinko Mioč. R-22/2000 predsjednik i Milan    ''Glamočko kolo'' Glamoč  b. 458. i Duška Erceg. R-09/2001 Glamoč. Škrbić.b.    Glamoč  dopredsjednik Udruženje građana  Sabina Horman. Goran Radanović.2000.2001. 4 Željka Zubić.    život'' Glamoč  dopredsjednik Nevladina organizacija  NVO ''SRCE Arif Kovačević.  R-25/2000 04. Vukovarska br.05.2001. Kralja Tomislava 453.5.2000. R-19/2001 Glamoč. A.b.  R-09/2001 21.2000.

08. 06-R-15/04 Glamoč. R-32/03 Alojza Stepinca bb. Glamoč  Kulturno umjetničko  KUD Boris Lukajić pred. Glamoč Udruge.2004. i Pero ''Glamoč'' Registra  osoba ''Glamoč'' Ćurković.1. LIKOVNA predsjednik.b. 06-R-19/04    edukativni klub ''Dom''  Kelave b.2004.2004.2003.b    ''Malkočevci'' Glamoč  predsjednik Udruženje  Stana Likokur. predsjed. 462. -podružnica Glamoč predsjednik podružnica Glamoč Udruga  Regionalni odbor Saveza Nikola Ninković. Glavice b. predsjednica .03. 468.05.  R-15/2003 12.07.  06-R-16/04 poljoprivrednika  17. Regionalni odbor brisana iz  463.    predsjednik ''Medena selišta'' Glamoč  Udruga informativno  Glamoč.  Srpsko građansko vijeće‐ Vojin Jovičić.10. Trg. Alojzije Stepinca 460.  06-R-7/04 društvo ''Budućnost''  «BUDUĆNOST» 24. Skupštine Udruženje povratnika  Zećir Isaković. Alojzija Nurka Bašić. Željka Vrakela.05. Ekološko udruženje 461. 467.05.10. tajnik 15.2002. dopredsjednik    ''Dr Alojzije‐Lojzo Kelava''  br. i 464.2003. tajnik. 19 KELAVA GLAMOČ i Martina Janja Katović. R-27/03 Kralja Tomislava 19 predsjed.2003.b.2013. R-11/2002 Višatincki. Dr. Glamoč    Jovan Perduh. R-15/03 Krajiška br.  R-21/2003 16.    ''Zeleni val'' član upravnog tijela Udruženje građana Hrvatsko kulturno UG HKD ''Napredak'' Antun Zolota. Glamoč. 06-R-7/04 Skupštine. R-21/03 Glamoč društvo ''Napredak'' . 466. Janko Ivetić    brigada bb Glamoč  Glamoč dopred.02. Malkočevci b.  R-27/2003 izbjeglica i raseljenih 20. Glamoč  tajnik Marija Vrakela.05. don Adolf i slikara‐likovna kolonija  Glamoč. Dalmatinskih 465.2003. Udruga umjetnika‐kipara  Branko Ivanković.  R-11/2002 KOLONIJA DR 07. predsjed.  06-R-19/04    24. 06-R-16/04 Glamoč.  06-R-15/04    17.  R-32/2003 Pokret za ravnopravnost  SGV-PR-Glamoč 06.2004.

  06-R-30/04    04. 478. 06-R-26/05    roditelja ''Poljo-eko'' Glamoč b. Udruženje boraca  obrambeno‐ Nedžad Kovačević. Mirsad 472.09.  04-R-05/07 'TETRIJEB 1991'' 09. 06-R-30/04    ''Busija'' Glamoč  b. 470.  06-R-05/05 kulturno‐povijesne  03.09.. Nikole Vojin Dokić. Stjepana Radića Drago Popović.09.O. 474. Alojza Stepinca. Planinarsko društvo  Glamoč. 475.10. 'UBOOR 1992-1995 oslobodilačkog rata  Glamoč.b. Krajiških brigada Siniša Šolak.  06-R-31/04 poljoprivrednika ''Otik''     04. predsjednik GLAMOČ'' demobilisanih boraca  Skupštine općine Glamoč  Kulturno umjetničko  Sead Šanjta. 06-R-31/04 Glamoč.2005.  06-R-19/05 Kud ''Glamoč'' 29.03.2007.2004.b.2004. učenika i Udruga ''Poljo-eko'' Glamoč. 06-R-15/05    1992‐1995 Organizacija  Kelava b. Trg dr. Čukure b.    društvo ''Glamoč''  U. Dalmatinska b.b.O. predsjednik 473.P.b Džiho. 04-R-28/07    ''Lupa'' Glamoč  brigada b.2007.2005. Alojzija predsjednik U. predsjednik i Slavko    baštine ''Sv.b. Upravnog odbora Udruženje  Mirko Stojisavljević. Dalmatinskih Nikolina Šavija.08. 477.b. Udruga učitelja.  06-R-26/05 11.2005. 06-R-19/05 Glamoč.  04-R-28/07 'LUPA'' GLAMOČ 13.b. 06-R-05/05 Glamoč. 06-R-27/05    Glamoč b. Kovačevci b. dopredsjednik.10.2005. predsjednik Srpsko prosvjetno i SPKD ''Prosvjeta'' Glamoč.02. predsjednik ''Prosvjeta'' Glamoč Udruženje pčelara ''Roj''  Dževad Duganhodžić.    predsjednik Glamoč  Udruga za zaštitu  Marko Crnjak.  04-R-17/06 U. predsjednik . Krajiških brigada Siniša Šolak.  06-R-27/05 kulturno društvo 23. 04-R-17/06 Glamoč..2006.11.  06-R-15/05 ODB OPĆINE 25. Ul.b. Ilija prorok''   Deljak.2005. Ul.    Glamoč  predsjednik Udruženje lovaca  Glamoč.11. 04-R-05/07    ''Tetrijeb 199'' Glamoč  Bojinovića b. 476. 471. predsjednik 469.b. ''ROJ'' 04. predsjednik Skupštine Udruženje građana  Glamoč.

predsjednik U.  04-R-11/09 15.b.b. dopred Centar za lokalni razvoj  Haris Bašić .  04-R-17/09 CLR 11. 04-R-20/10    proizvođača u Glamoču  U GLAMOČU 1 predsjednik .    predsjednik Udruge razvoj ''Eko‐život''  ŽIVOT“ Humanitarno društvo  Glamoč.2009. 04-R-11/08    ''Glamoč'' Glamoč GLAMOČ br. Ul.2008.03. Ive Lole Ribara br.2008.b. 480. 19.  04-R-03/09 prirodu.  04-R-12/08 18. Dalmatinskih Zorica Babić.  04-R-30/07 boraca NOR‐a 1941‐1945  07.2009.04. 488. 6    ''Tetrijeb''  predsjednik Udruga za zaštitu. 04-R-30/08 predsjednik Izvršnog    Ribara b. Zoran Ravančić.  04-R-20/10 12. 04-R-12/10 Glamoč. Amel Saltaga. 04-R-12/09 predsjednik i Jakov Gale.05. Udruženje antifašista i  Marko Jovičić.07. Dalmatinska b.b. Ive Lole Ribara predsjednik Skupštine.  04-R-12/09 SUŠ 17. 04-R-11/09    ''Korak naprijed'' Glamoč  brigada b. 483.11. 04-R-17/09 Glamoč.  spašavanje i zbrinjavanje  Jasenka Jarebica. Ante Starčevića 484.    Glamoč  direktor Centra Lovačko društvo  Andreas Josef Lučić. 486.2009. Dušana Ćubića 481.02.  04-R-11/10 10.b.1 Muharem Hadžić.04. okoliš i održivi  UDRUGA“EKO.04. Glamoč  odbora Himzo Zlatarević.b. Ive Lole 479. Tina Ujevića br.    životinja Hercegbosanske  predsjednica Udruge županije ''O''  Asocijacija organskih  AOP /ORGANSKO Glamoč. izvršni 485. 04-R-03/09 Glamoč. 04-R-12/08 predsjednik Skupštine i    Glamoč  GLAMOČ b. tajnik Ekološka udruga za  EKOLOŠKA Pavo Cvitković.05.2010.  04-R-11/08 18. Futbalski klub ''Busija''  FK ''BUSIJA'' Glamoč.    šumarstva Glamoč  b.2010.b. Udruženje logoraša UL „GLAMOČ“ Glamoč. Duško Tomić.2010. Dalmatinska b.O.2009. Sindikat uposlenika  Glamoč. Glamoč. član Upravnog odbora Radovan Ćulum.  04-R-12/10 Udruga ''O'' 30. 487.04.2007. 482. 04-R-11/10 Glamoč. Dalmatinska b.

2012. dopred. Glamoč.b. 04-R-24/11    ''Iskrice''  b.10.2012.  04-R-08/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23.09. 04-R-35/12 Selvedina Ganić. Željko Lučić.2012. Opštinska boračka  Glamoč. Dalmatinska b. i Karolina Popović.b.  04-R-24/11 MAŽORETKINJA 07. predsjednik i Vesna    ''Naša djeca''  Damjanović.  04-R-25/11 OCG  09.05. predsjednik Glamoča   Udruga roditelja djece sa  Damir Kotromanović.  04-R-30/12 proizvođača ''Dessire'' iz  UPP ''DESSIRE'' 17.  04-R-40/12 OBO GLAMOČ 07. UDRUGA Udruga mažoretkinja  Glamoč.  04-R-22/12 u šumarstvu HBŽ iz  24.b. 494. ''ISKRICE'' tajnik Omladinski centar  Glamoč. pred.b.2012. predsjednik. 493. Ive Lole Ribara 491. Dalmatinskih predsjednik i Slavo 496. 04-R-08/12 predsjednik i Andreas    b.2012. 04-R-40/12    organizacija Glamoč  brigada b.11. predsjednik    Glamoča  Udruga poljoprivrednih  Glamoč.b Glamoč  dopredsjednik Krstan Knežević. Zajednica podružnica u  GLAMOČ Lučić. Dalmatinskih Ana-Marija Đukić. 04-R-31/12 Glamoč. Trg Žrtava Zdravko Lučić. dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Glamoč  Udruga izvođača radova  492.2012.  04-R-31/12 smetnjama u razvoju  'NAŠA DJECA'' 18.2011. 490. Vera Ikić.b. Ive Lole Ribara Iva Damjanović.b. izvršna direktorica Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Branko Grubešić. Čulić.  04-R-35/12 ''Razvojne inicijative''  UG/RI GLAMOČ 10.01. predsjedništva Org . 04-R-30/12    fašističkog terora b. 489.    mornarice b.2011. Jugoslovenske 495. 04-R-22/12 Glamoč.12.12.09. tajnik Udruženje građana  Safet Vojić. Barice b.b. predsjednik i Glamoč. 04-R-25/11    Glamoč  Brigada b.

predsjednik i Goran    ''Osmijeh''  Lukajić. Biličić b. 04-R-22/13 Glamoč. 04-R-34/14    ''Suza''  br. 04-R-19/13 Glamoč. Udruga sportskih  500. 04-R-24/14 Glamoč. Crni vrh b. ''ODRŽIVI Sanela Smajić.    predsjednik proizvođača ''Podšatorje''  Dejan Duvnjak.2014.07.Ž.b. 1 predsjednik Skupštine Duška Vuleta.04. Udruženje građana  506. potpredsjednik Goran Lukajić.  04-R-34/14 'SUZA'' 18.G.09.  04-R-22/13 USP ''HRAST'' 23.2013. 04-R-12/13 Glamoč.2014. 498. predsjednik i Neven    „402m“ Paštar. 501.11. tajnik Udruženje povratnika  Glamoč. Pavo ribolovaca ''Hrast''  Cvitković. Hasići b. Dalmatinska b. predsjednik. Glamoč. Elvedina Erceg.2013. Udruženje žena U. tajnik    Općina Kupres  . Dalmatinska b.03. potpredsjednik Udruženje građana U. Dalmatinska b.b.2013.07. potpredajednik Ekološko udruženje  Glamoč. Ul. 04-R-6/14    ''Spektar''  b.09.  04-R-19/13 26.    proizvođača ''Kenebek'' predsjednica Berislav Rako.  04-R-23/14 UG ''OSMIJEH'' 01.  04-R-12/13 03. predsjednik i Bojana    ''Tragovi''  Bikić Vuleta. Vlado Radanović. 04-R-11/14 Glamoč.  04-R-1/15 08. Junuza Duruta dr.2015.b.2014. predsjednik Udruga stočara i  Dmitar Srdić.b. Krajiških brigada Đurađ Kopanja.b.2014.2014.02.b.  04-R-01/13 23.  04-R-24/14 UG ''402m'' 01. ul. i Senadeta    ''Glamočanke'' ''GLAMOČANKE''' brigada br. Udruženje građana  503. 499.b. 49 Vojić.    ''Održivi povratak'' POVRATAK'' predsjednik Udruga poljoprivrednih Mira Paripović. Udruženje građana 504.01. Krajiških 497. 04-R-23/14 Glamoč.01. 505.  04-R-6/14 UG ''SPEKTAR'' 12.b. Junuza Duruta b. 04-R-01/13 predsjednik.  04-R-11/14 poljoprivrednih  26. 502. 04-R-1/15 Glamoč.2013.

Vukovarska b. Centar b. R-14/98 Kupres. R-15/98 Kupres.1998. predsjednik Skupštine i    Kupres  Slaven Malikanović. tajnik Zdravko Mioč. R-12/98 Kupres    Kupres  dopredsjednik i Marko Batinić tajnik Boris Kuna.  R-13/98 HŠK ''KUPRES'' 21. Dumančić.1998. predsjednik i Pero Vila. tajnik Udruga građana za  Mato Čičak. Andrija Ivković. Općinska organizacija  CRVENI KRIŽ 511. i Kupres  Ivica Grgić.06. R-07/98 Kupres. Udruga obrtnika i  predsjednik.  R-03/97 08.1998.02. Vilim Žulj.1998.  R-07/98 društvo ''Napredak''  HKD ''NAPREDAK'' 26. 509.04. 508. tajnik .1998. 'ZAŠTITA VODA“ predsjednik. i Marko Jurić.08.b. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Udruga bivših vojnika  regularne hrvatske vojske  UBVRHV- u II svjetskom ratu  MOSTAR.1997. predsjednik. Splitska b.b. Hrvatski šahovski klub  510.    Kupres  dopredsjednik.  R-12/98 SK ''STOŽER'' 21. Zagrebačka b.04. tajnik Mate Mihaljević.  R-23/98 zaštitu voda ''Stožer''  23. Podružnica Kupres  dopredsjednik Borislav Zrno.1998.04. R-23/98 Kupres    KUPRES Bagarić.  R-14/98 27. R-03/97 Kupres    (organizacija za BiH)  PODRUŽNICA Nediljko Zrno.05.b.b. Zdravko 512. Ivan Hrnjak. predsjednik i Mara Vila    Crvenog križa Kupres  KUPRES Vuković. Skijaški klub ''Stožer''  predsjednik. Zoran 513..  R-15/98 poduzetnika Općine  04. tajnik Mostar‐podružnica  KUPRES Kupres  Hrvatsko kulturno  don Dominik Stojanović. dopredsjednik. R-13/98 Kupres. predsjednik i 507.

2000.    Vila. R-04/2000 Kupres dopredsjednik Marko    KUPRES rata Kupres  Lovrić i Niko Mioč. predsjednik    GORŠTAK'' Kupres  Udruga obitelji hrvatskih  UOHBPIN U DR. Vlatko Čolić. predsjednik.b. R-09/2000 Kupres. predsjednik 521.  R-34/98 konjički klub HZ Herceg  27. Prvi hrvatski športski  Žarko Tole. predsjednik. Mile Jurič. Splitska b. 06-R-14/04    ''Kupres'' b.2001.  R-04/2000 invalida Domovinskog  03. R-15/2001 Kupres.07. Kupres predsjedsjednik i Mirjana    nestalih u Domovinskom  KUPRES Franjkić.b.1998.2004. 06-R-10/04 Kupres.2000.b.03. branitelja poginulih i  519.02.b. dopredsjednik Mate Rebrina. R-34/98 Kupres. KONJIČKI KLUB Ante Smoljo-Žuro. dopredsjednik i Branka Kuna.  R-28/2000 Aero-klub ''Kupres'' 19.  R-09/2000 20. R-18/03 Kralja Tvrtka br.2000. Udruga hrvatskih vojnih  predsjednik. Skupštine . 514.  06-R-14/04 HNK ''KUPRES'' 21. Zagrebačka 3 predsjednica i Blanka    kulturnog naslijeđa  VISORAVAN'' Magaš.  R-15/2001 ''Kupreški gorštak''  05.2003.b. Mate Bobana b. članovi Marko Radić. 7.  06-R-10/04 prirodnog.    ''ATILA'' KUPRES dopredsjednik i Franjo Bosne ''Atila'' Kupres  Smoljo. R-28/2000 Kupres.2004. UDRUGA HVIDR-a 515. tajnica ''Kupreška visoravan''  Hrvatski nogometni klub Kupres. Udruga umirovljenika  516. tajnik ratu‐podružnica Kupres  Društvo za promidžbu  Kupresa i zaštitu  DRUŠTVO Ružica Živković. tajnik Omladinska organizacija  OO ''KUPREŠKI 518. povijesnog i  ''KUPREŠKA 16.  R-18/03 PODRUŽNICA 01. Gradski stadion Ilija Svalina. Slavko 517. predsjednik i Berislav    Kupres  Mioč.11. Zagrebačka b.04.05. Ivica Lovrić. 520.10.03. Splitska b. tajnik Mario Bagarić.

11.  06-R-28/05 SNBK ''Jaram'' 23. Mate Bobana 7/18 predsjednik.07. Roberet Kupres Džalto.02.2004. 06-R-32/04 Kupres. Dušan Mišković.G. 04-R-05/06 Kupres.2004.02. UDRUGA Kupres. 06-R-28/05 Kupres. pred.b. 06-R-35/04 Kupres. Borislav Zrno.11.2005. poljoprivrednih U. ''RAVANJSKO predsjednik i Dušan 523. Ljerka Pavlović.  06-R-37/04 DPH-KUPRES 14.    Kupres  Ravančić Hrvatsko kulturno  Darko Mihaljević. i Mato Zrno. Skijaški savez HBŽ 522.b.b. 525.b.    Kupres  tajnik 04-R – Hrvatski konjički klub  Mate Rebrina.    Hajduka‐Kupres''  tajnik Udruga roditelja djece s  Markica Ledić. Trg Hrvatskih predsjednik Skupštine.  06-R-35/04 29.  06-R-23/05    28.09.O.  22/07    03. HKUD ''Zlosela. 06-R.  32/04 08.    ''Konjanik'' Kupres  predsjednik .  04-R-02/06 umjetničko društvo  14. ''Zlosela‐Kupres''  Ivić.2004.  05/06 ribolovaca ''Pastrva''  UŠRP KUPRES 22. Željko Šikić. 06-R-18/05    ''KRIJESNICA'' Vitezova b. 'Društvo prijatelja  524.2007.10. Zvonimir Bagarić Udruženje Jovica Pavlica. 06-R-23/05 Kupres. tajnik Snowboard klub ''Jaram''  Tomislav Santro i Dražen 527. 06-R-37/04 DPH-KUPRES predsjednik i Niko Mioč.b. 04-R-02/06 predsjednik i Tomislav    Kupres'' Osmanlije b. 04-R – 529. Kupres. Suho Polje 528.2006.b. 530. tajnik Udruga športskih  Valentin Mioč.    proizvođača ''Ravanjsko POLJE'' Kumović. Ivica Jazvo.  06-R-18/05 posebnim potrebama  07. Vukovsko b. Čevići b.11.. Mišković predsjednik    ''Vukovljak'' Kupres  Udruge.12.2005.2005. 04-R-22/07 Kupres. Dragan Udruženje povratnika  526. predsjednik Skupštine. Čajuša b.2006.b. ''Krijesnica''  predsjednica U. tajnik polje'' Kupres Udruženja Ivica Turalija. Ravno b. Otinovci b.

02.2010. 04-R-10/10 Kupres. 04-R-34/07 Kupres. ul. tajnik i Predrag Trivunović. br. 535. Đorđe Trivunović.2010. predsjednik i Marko    udruga ''Stožer'' Kupres  KUPRES Mršo. 04-R-08/10 Kupres.  04-R-10/10 Udruga građana ''Čajuša'' 24. 04-R-25/10 Kupres.  04-R-25/10 Kupreška udruga mladih  ''KUM'' 16.b dopredsjednik.  04-R-08/10 UPL KUPRES 25.  34/07 14. predsjednik i 04-R – demobiliziranih branitelja  U. tajnik Bruno Marić pred. Rastičevo b.    dopredsjednik i Ivan Gašpar. 04-R-14/10 Kupres.11. Udruženje povratnika  534. 04-R-13/08 Kupres. Dražen Mihaljević    POTOK tradicijskog načina življenja Kupres Ivan Ravančić.2007.b. predsjednik. Paragliding klub ''Stožer''  Kupres. Planinarsko‐ekološka  PEU ''STOŽER'' 532.2010. Bili Potok b.D.HVO-A 531. glasnogovornik .  04-R-14/10 očuvanje i unapređenje 28. Osmanlije b.B.06.05. Ana Šarić.b.b.  04-R-13/08 02.06. predsjednik Skupštine i    Grgo Knezović pred. Ul. 04-R-21/09    Kupres  1994.03. Splitska b.. Ivo Lozančić. 10 dopredsjednik i Damir Zrno tajnik Njegovan Marić.2009. Studeni Nediljko Vila 533.2008.predsjednik Skupštine Miroslav Čorić. predsjednik. Čajuša b. UO 'Eko udruga Bili Potok'' iz Bilog potoka za EKO UDRUGA BILI 536.U. 537. Voislav    Lasta Kupres  Marić. 3.  04-R-21/09 PK ''STOŽER'' 29. Udruga umirovljenika i  Jozo Čolić.2010.09.    Hrvatskog vijeća obrane  OPĆINE KUPRES dopredsjednik općine Kupres  Božo Lozančić.b.

Kraljice Katarine 538.    Zajednica podružnica u  KUPRES dopredsjednik Županiji HBŽ‐podružnica  Kupres  Dobrovoljno vatrogasno  Ivan Turalija. tajnik Dario Hrnjkaš. 544. predsjednik. Splitska b. dopredsjednik Tae kwon‐do klub  'KUPREŠKI Ivica Vukadin.  04-R-21/11 PODRUŽNICA 11. Mate Bobana br. dopredsjednik i Franjo Franjkić. i Miroslav Maleš.2012. 04-R-07/12 Kupres. 04-R-2/11 Mihaljević.10. Radovan 545.b.2012.  04-R-19/11 13. 04-R-4/11 Kupres. 04-R-18/12 Kupres. 539. Zvonimir Baković. Vukovarska b. 04-R-13/12 Kupres.  04-R-23/11 06.2011. 541.04. 540.12.    Rilić‐Zanaglina''   Maleš. pred. Zagrebačka br. Ivan Kupres.  04-R-2/11 Off road club extreme  15.    društvo ''Kupres''  predsjednik Vojislav Marić. 04-R-23/11 Kupres.2011.  04-R-13/12 DVD ''KUPRES'' 09. predsjednik Športsko‐kulturno  542.    ekološko društvo ''Milač''  dopredsjednik Udruga dragovoljaca i  veterana Domovinskog  rata Hrvatskog vijeća  UDVDR HVO HB Ivo Turalija. i Miro Dumančić. Vukovarska br.  04-R-18/12 12. 'Zavičajno udruženje  predsjednik. 37    ''Kupreški vitezovi''  VITEZOVI'' predsjednik Udruga branitelja UBDR HVO- Domovinskog rata Marijan Rebrina. i Filip Zrno. 04-R-19/11 Kupres.O.b.    b.2012.2011. 15    Hrvatskog vijeća obrane . predsjednik 543.2011.b. 2 predsjednik i Matko    Ćurković.  04-R-4/11 Omladinski klub ''Kupres''  22. predsjednik KUPRES podružnica Kupres Damir Šimić.  04-R-07/12 obrane Herceg‐Bosne  PODRUŽNICA 23.03.b.11.02. Rilić b.01.02. U. tajnik .2011. 04-R-21/11 Kupres.

Skupšine i Marko ''Eko‐farmer''  Mihaljević.b. Zagrebačka br. 552. Katica UPPS ''EKO. 04-R11/15 Kupres.05.01. Put ljekovitog bilja Pašalić. tajnik Udruga za održiv  UDRUGA Ivo Lozančić. Slavica 546. Udruženje  Jovo Dražić. predsjednik 547.04. Kralja Tvrtka br. 7 ''Merhamet'' Kupres  Franjo Smoljo. predsjednik. Blajburških žrtava Ivan Keškić. Kralja Tomislava 550. 04-R-36/14 Kupres. Suzana Lozančić. 11    povratak ''Plamen''  ''PLAMEN'' predsjednik. Kudilja b. 04-R-01/14 Kupres.  04-R-37/12 proizvođača. 04-R-3/15 Kupres. 3 Pašalić.09.  04-R-3/15 20. predsjednik. tajnik    Općina Bosansko Grahovo  .10. dopredsjednik i    Ivana Mršo. Ivica Keškić.7 predsjednik i Tomislav    ''Tetrijeb'' Kupres  Bagarić.G.  04-R-03/14 'UMSZ“ 21. tajnik Muslimansko  'MERHAMET'' Kupres. stočara  15.12.b.2012. Zvirnjača b. Udruga mještana sela  Kupres.    građana''Vukovsko''  i Stanko Janjić.  04-R-15/14 dobrotvorno društvo  11. Udruga poljoprivrednih  predsjednik.  04-R-01/14 PD ''ZVIRNJAČA'' 15. Lovačko društvo  551.01. Kupres. glasnogovornica Marinko Mijoč. predsjednik Nadzornog odbora Planinarsko društvo  548.b.2014.  04-R-11/15 25.  04-R-32/12 Udruga žena ''Kupreške''  UŽ ''KUPREŠKE'' 21.2012. Matoša br.01. 549.2015. 04-R-32/12 Kupres.  04-R-36/14    05. predsjednik.2014. predsjednik 553.2015. 04-R-15/14 Safet Pilić. 19 potpredsjednik i Ante Gašpar.    KUPRES br.2014.2014. 04-R-37/12    FARMER'' b. A. predsjednik    ''Zvirnjača''  Ivan Gašpar. 04-R-03/14    Zvirnjača  br.

''USKOK'' BOS. Grahovo  Radujko. tajnik Udruženje mladih  Krešimir Sarić. Podaci o  Redni  Broj u  prestanku  broj  registru  Naziv Udruge  Skraćeni naziv  Datum i broj rješenja  Adresa udruge  Ovlaštene osobe  rada udruge  Lovačko društvo  Dragomir Lončar. 555. 563. 12. Grahovo.  R-27/2001 ''Glasnici nade'' Bosansko     06. 560.  R-34/03 07. R. 15 Bosansko Grahovo  Gazibarić. Arežinski 556. 12.  R-07/99 Nogometni klub ''Uskok''  22. Kralja 558.2003.09. Tita br.  R-25/03 crvenog križa Bosansko  C. Bos.  R-33/98 05. Milan Arežina. R-34/03    Bosansko Grahovo  Grahovo Grahovo predsjednik . Kninski put Bogdan Bilčar. Grahovo    predsjednik Općinska organizacija  Vojko Prpa.2003. Bos.    GRAHOVO Brijeg b. predsjednik i M.03. predsjednik Udruga raseljenih osoba  Tomo Kokalović.12.    Grahovo Grahovo  tajnik Udruženje pčelarsko  M.12. 12 Bos.2003.09.1997.04. Grahovo. R-25/03 Dragana Damjanović. Trg don Slavko Galiot.  R-06/03 Omladinski klub ''Šator''  OK ''Šator'' 01. R-27/2001 predsjednik i Sanja    Branimira b. Tita br.1998. R-06/97 Bos. 562.11.b.b predsjednik Gospodnetić''  Nikica Ćurak. „UDRUGA ZA Bos. Kneza 559.    predsjednik Grahovo  Udruga za očuvanje  povijesne i kulturne  Bosansko Grahovo.K.b. Tita br.2003.30/03    Grahovo predsjednik Bosansko Grahovo  Izviđačko društvo ''Sova''  ID ''Sova'' Bos. M. dopredsjednik Miloš Vujatović. R-15/2000 predsjednik i Niko    OSTANAK Tvrtka br.2001. Bos. R-06/03 M.b. R-30/99    Bosansko Grahovo  b.1999. Bos.  R-06/97 ''Risovac'' Bosansko  LD ''RISOVAC'' 10. N. Grahovo.10. 557. Grahovo.  R-15/2000 za ostanak u općini  19. tajnik Udruga umirovljenika  Bos.30/03 društvo ''Grahovo''  10. Bos. 554.07.K.  R-30/99    30. Miloš Vujatović.  R. Tita br. R-07/99 predsjednik i Josip Zelić.1999. 561.04. Bos. 12. Grahovo 31. R-33/98 baštine ''Don Juraj  Juraj Gospodnetić b.2000. Grahovo.

predsjednik Bosansko Grahovo  Skupštine . tajnik R-35/03 Grahovo Žarko Šormaz.12. 2007. dopredsjednik Ekološko udruženje  E.2006. 06-R-04/05 Bosansko Grahovo. predsjednik    BOSANSKO Grahovo  GRAHOVO Planinarsko ekološko  Miodrag Galiot - Bosansko Grahovo. ''Grahovo'' Bos. Maršala Tita predsjednik i Milovan 567. Bos.02. 04-R-8/08    BOS. Trivan.D. 06-R-39/03 pred. vojnih invalida i porodica  Bosansko Grahovo. E.02.  04-R-2/08 društvo ''Veliki bat''  PED „VELIKI BAT“ 11.    Principa br. pred. Bosansko Grahovo  Siniša Arežina i Siniša Bilbija. Uništa 569. Upravnog odbora. ''PREODAC'' Bos.  04-R-26/07 ''Capadocya'' Bosansko  27.03. Udruženje povratnika  Skupštine. 04-R –26/07 Bosansko Grahovo.03.  04-R-8/08 društvo ''Preodac''  25.P. 16 Višekruna. Lovačko društvo L. Grahovo.2008. 04-R-2/08 predsjednik Upravnog b. Obljaj    Pokret za ravnopravnost   predsjednik Borislav Mičić. Gavrila 565.BIH 22.2008. Slaviša 570. 1. GRAHOVO Tita br.b. zamjenici Srpsko građansko vijeće‐ Dragoljub Đurić.2003.  06-R-39/03 ''Mala privreda''  22. 04-R-01/06    Bosansko Grahovo  br. 04-R-09/09    poginulih boraca  Maršala Tita b. Bos. Grahovo. i Milan 571. Grahovo    Grahovo Prša.b.  04-R-01/06 ŠKG 05.O. 21 Stevančević.2005. Željka 564. dopredsjednik Bosansko Grahovo  i Danica Nenadić.  06-R-04/05 SGV – PR . Pero Jakšić.  04-R-09/09 UBRVIPPB 31. ratnih  Borislav Mičić. Tita bb. tajnica Udruženje boraca.02.2003. Bosansko Grahovo  odbora Planinarsko ekološko  Vojka Benić. Mile Trivan.07. R-35/03 M. Šahovski klub ''Grahovo''  Bos.  ''Grahovo'' Bosansko 10.Ul. Uroš Jojić pred. Maršala predsjednica. predsjednik U.10.D. 566.2009.U «CAPADOCYA» 568. Grahovo.

2013. predsjednik    ''Runolist''  b.08.2014. dopredsjednica Igor Baroš. Marinkovci 575.11.    ''Ždralovac'' Bastasi  dopredsjednik i Zdenko BASTASI Zrno.  04-R-15/09 ''Uilica'' Bosansko  DRUŠTVO 27.03.b Borislav Gligić.b. Sarajevska Dragan Salić. 04-R-28/12    br.  04-R-28/12 Futbalski klub ''Grahovo''  FK „GRAHOVO“ 29.M.    b.2012.    Žarko Bikić tajnik Grahovo  ''UILICA'' Udruženje za održivi  Bosansko Grahovo. Sarajevska Rodoljub Radinović.  04-R-8/11 12. 04-R-34/12    društvo ''Grahovo''  br. Grahovo.K.2010.  04-R-34/12 KUD ''GRAHOVO'' 02. 04-R-29/12 Bos. 1 predsjednik Božo Džaja. Bastasi b.2013. 04-R-8/11 predsjednik i Gordana    mljekara ''Marinkovci''  ''MARINKOVCI'' b.  04-R-29/12 ''ŽDRALOVAC'' 31. Peći b. 04-R-14/11    br. Grahovo.V.R.  04-R-13/10 Udruženje ''Salvia'' 07.b.08. i 572.2011. 580. Lovačka udruga  Tvrtko Krivić. 1 predsjednik resursa  Bos. N. Lovačko udruženje  LOVAČKO Mirko Milijević pred. 04-R-13/10    razvoj ''Salvia''   bajića br.U.  04-R-27/13 Udruga žena ''Calendula''  U Ž ''CALENDULA'' 26.b. dopredsjednik Centar za razvoj i  Bos. Sarajevska Dragan Salić. 04-R-23/10 Lazar Galić. potpredsjednik . 576. Ćalić.b. 577. Maršala 581.2009. 15. Đure Pucara Radomir Šljivar. 04-R-02/13    ''Jadovnik''  br. predsjednik i Bos.05. 9 predsjednik Višnjica Bašić. Sime Bajića 582.2011. Grahovo.07. Grahovo.  04-R-10/14 Karate klub ''Grahovo''  KK „GRAHOVO“ 12.  04-R-14/11 ekonomiku prirodnih     19. Udruženje  U. Grahovo. 579.2012.10.09. predsjednik. Grahovo. Grahovo. tajnik Kulturno umjetničko  Bos. L. 04-R-10/14 Duško Kuprešanin .O. Grahovo.b.05. Grahovo.  04-R-02/13 COR ''JADOVNIK'' 07.02. Maršala Tita 574. 04-R-15/09 Bos.2010. predsjednica 573.  04-R-23/10 O. Bos. 1 predsjednik Centar za održivi razvoj  Bos. 3 Skupštine Omladinski kluba  Bos.2012. 578. Braće Jasna Benić. 04-R-27/13 predsjednica i Sanja    Tita b.04. Bosansko Grahovo. Gligić.

06. Maršala Siniša Bilbija.02.  04-R-20/14 URK ''GRAHOVO'' 18. 583.b. Udruženje za razvoj  Bosansko Grahovo.    . predsjednik Skupštine Stanje na dan 20.2016.2014. 04-R-20/14    kulture ''Grahovo''  Tita b.