Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija

koji su navedeni na listi deficitarnih struka i
KATEGORIJA1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO - Doktor medicine
1.godina studija ("brucoši")
Godina
Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Dekan.
Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik
studija na listi rok DM 1. razina 2. razina Nagrada Nagrada
studija

1 Ivana Ivica Starčević Medicinski fakultet, Rijeka 2016/1 c 21 1 Da Ne Ne Da
2 Josipa Stipe Ćubelić Medicinski fakultet, Split 2016/1 c 21 1 Ne Ne Da
3 Miro Ivica Vuković Medicinski fakultet, Split 2016/1 c 27 1 Ne Ne Da
4 Inoslav Dinko Jukić Medicinski fakultet, Rijeka 2016/1 c 30 1 Ne Ne Da
5 Ivor Bruno Pleić Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 46 1 Da Ne Ne Da
6 Nikolina Željko Lalić Medicinski fakultet, Split 2016/1 c 63 1 Ne Ne Da
7 Andrija Krešimir Matijević Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 69 1 Ne Ne Da
8 Gloria Vlado Rožmarić Medicinski fakultet, Rijeka 2016/1 c 70 1 Ne Ne Da
9 Emanuel Antun Brađašević Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 129 1 Ne Ne Ne
10 Martina Gojko Čuljak Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 242 1 Da Ne Ne Ne
11 Ema Zoran Milović Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 255 1 Da Ne Ne Ne
12 Luka Marijan Ćurić Medicinski fakultet, Zagreb 2016/1 c 295 1 Da Ne Ne Ne

više godine studija
Godina
Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Dekan.
Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik
studija na listi rok DM 1. razina 2. razina Nagrada Nagrada
studija

1 Filip Ivica Relković Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 5 Ne Da Da
2 Ana-Marija Darko Vezmar Medicinski fakultet, Osijek 2012/5 c 4,879 Da Ne Ne Da
3 Ema Damir Brumerček Medicinski fakultet, Zagreb 2014/3 c 4,777 Ne Da Da
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
4 Tin Marijana Prpić 2012/5 c 4,727 Da Ne Ne Da
u Osijeku
5 Petra Božana Smajić Medicinski fakultet, Osijek 2014/3 c 4,706 Ne Ne Da
6 Petra Jurica Ćaćić Medicinski fakultet, Zagreb 2011/6 c 4,655 Da Ne Da Da

1

Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija
koji su navedeni na listi deficitarnih struka i
KATEGORIJA1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

7 Jakov Ivan Pleše Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4,642 Ne Da Da
8 Klara Jozo Ćosić Medicinski fakultet, Osijek 2015/2 c 4,625 Ne Ne Da
9 Sabina Robert Lončarić Medicinski fakultet, Rijeka 2015/2 c 4,6 Ne Ne Da
10 Gabrijela Miroslav Pejkić Medicinski fakultet, Rijeka 2013/4 c 4,571 Da Ne Da Da
11 Barbara Vlado Dumančić Medicinski fakultet, Osijek 2011/6 c 4,545 Ne Ne Da
12 Iva Mate Vuletić Medicinski fakultet, Zagreb 2012/5 c 4,524 Ne Ne Da
13 Ema Sanja Alispahić Medicinski fakultet, Osijek 2011/6 c 4,523 Da Ne Ne Da
14 Ana Miro Grizelj Medicinski fakultet, Osijek 2013/4 c 4,522 Ne Ne Da
15 Barbara Ivan Medić Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4,5 Ne Ne Da
16 Iva Ivica Furač Medicinski fakultet, Rijeka 2015/2 c 4,5 Ne Ne Da
17 Lea Antun Ledinščak Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 4,5 Ne Ne Da
18 Branimir Krešimir Matijević Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 4,5 Ne Ne Da
19 Tea Joško Gaberc Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 4,482 Ne Ne Da
20 Branimir Antun Bogetić Medicinski fakultet, Osijek 2013/4 c 4,478 Da Ne Ne Da
21 Lidija Petar Pleš Medicinski fakultet, Rijeka 2013/4 c 4,457 Ne Ne Da
22 Ana Zdravko Čop Medicinski fakultet, Zagreb 2011/6 c 4,448 Da Ne Ne Da
23 Andrija Ivan Matetić Medicinski fakultet, Split 2011/6 c 4,441 Da Ne Da
24 Paula Vladimir Georgev Medicinski fakultet, Rijeka 2013/4 c 4,429 Ne Ne Da
25 Anđela Ratko Babić Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 4,411 Ne Ne Da
26 Marija Ante Livajić Medicinski fakultet, Rijeka 2011/6 c 4,371 Da Ne Ne Da
27 Jelena Stjepan Pažur Medicinski fakultet, Zagreb 2011/6 c 4,357 Ne Da Da
28 Jakov Stjepan Mićan Medicinski fakultet, Osijek 2014/3 c 4,353 Da Ne Ne Da
29 Ivan Nenad Mlinarić Medicinski fakultet, Zagreb 2012/5 c 4,333 Ne Ne Da
30 Ivana Ivan Blajić Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 4,304 Da Ne Ne Da
31 Eduard Josip Oštarijaš Medicinski fakultet, Rijeka 2013/4 c 4,286 Ne Ne Da
32 Ivan Milan Vukelić Medicinski fakultet, Zagreb 2014/3 c 4,222 Ne Ne Da
33 Ivana Neven Vukičević Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4,214 Ne Ne Da
34 Duje Zoran Apostolski Medicinski fakultet, Split 2012/5 c 4,199 Da Ne Ne Da
35 MARKO IVANKA GRAHOVAC Medicinski fakultet, Split 2013/4 c 4,174 Ne Ne Da
36 Matea Joško Boban Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 4,161 Ne Ne Da
37 Ivana Mladen Jakić Medicinski fakultet, Osijek 2013/4 c 4,13 Ne Ne Ne

2

Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija
koji su navedeni na listi deficitarnih struka i
KATEGORIJA1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

38 Tino Miroslav Rašić Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 4,107 Da Ne Ne Ne
39 Kristina Zlatko Kljaić Medicinski fakultet, Zagreb 2011/6 c 4,103 Ne Ne Ne
40 Suzana Ratko Babić Medicinski fakultet, Split 2012/5 c 4,054 Ne Ne Ne
41 Valentin Iko Kordić Medicinski fakultet, Osijek 2013/4 c 4,043 Ne Ne Ne
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
42 Ivana Ivan Cipar 2012/5 c 4,031 Da Ne Ne Ne
u Osijeku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
43 Dora Domagoj Savanović 2012/5 c 4,03 Ne Ne Ne
u Osijeku
44 Josip Zoran Tica Medicinski fakultet, Zagreb 2011/6 c 4 Ne Ne Ne
45 Antonio Mate Crnković Medicinski fakultet, Zagreb 2012/5 c 4 Ne Ne Ne
46 Luka Miroslav Davidović Davidović Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4 Ne Ne Ne
47 Sara Bilal i Branka Fares Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4 Ne Ne Ne
48 Mario Mara Špoljarić Medicinski fakultet, Zagreb 2013/4 c 4 Ne Ne Ne
49 Martina Martin Neferanović Medicinski fakultet, Osijek 2014/3 c 4 Ne Ne Ne
50 Eva Velimir Slobođanac Medicinski fakultet, Osijek 2015/2 c 4 Ne Ne Ne
51 Marta Sanjin Crnčić Medicinski fakultet, Rijeka 2014/3 c 3,917 Ne Ne Ne
52 Ružica Franjo Vuksanović Medicinski fakultet, Osijek 2013/4 c 3,909 Da Ne Ne Ne
53 Sara Damir Milin Medicinski fakultet, Split 2012/5 c 3,904 Ne Ne Ne
54 Katja Tatjana Strabić Medicinski fakultet, Zagreb 2012/5 c 3,904 Ne Ne Ne
55 Tomislav Antun Kottek Medicinski fakultet, Zagreb 2014/3 c 3,889 Ne Ne Ne
56 Dora Antun Beblje Medicinski fakultet, Osijek 2015/2 c 3,875 Ne Ne Ne
57 Ivan Miroslav Stanić Medicinski fakultet, Zagreb 2014/3 c 3,777 Ne Ne Ne
58 Paula Pavao Colosetti Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 3,75 Da Ne Ne Ne
59 Gorana Marcel Lekić Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 3,75 Da Ne Ne Ne
60 Barbara Stevo Goršeta Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 3,75 Ne Ne Ne
61 Ivan Ranko Kuran Kuran Medicinski fakultet, Zagreb 2015/2 c 3,75 Ne Ne Ne
62 Ana Mario Bego Medicinski fakultet, Split 2013/4 c 3,739 Ne Ne Ne
63 Filip Joško Garmaz Medicinski fakultet, Split 2014/3 c 3,733 Ne Ne Ne
64 Ivona Franjo Šandrk Medicinski fakultet, Zagreb 2012/5 c 3,714 Ne Ne Ne
65 Iva Josip Kedmenec Medicinski fakultet, Rijeka 2014/3 c 3,708 Ne Ne Ne
66 Ana Igor Mihaljević Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 3,679 Ne Ne Ne
67 Tea Siniša Radošević Medicinski fakultet, Split 2015/2 c 3,679 Ne Ne Ne

3

razina Nagrada Nagrada studija 1 Anamarija Dragomir Damir Bilić Kemijsko-tehnološki fakultet. Zagreb 2012/5 c 3.25 Da Ne Ne Ne 77 Valentina Siniša Juraga Medicinski fakultet.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.666 Ne Ne Ne 70 Klaudija Alen Hriberski Medicinski fakultet. Zagreb 2015/2 c 3. 7 Sara Miroslav Blažon 2016/1 c 68 1 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Split 2012/5 c 3. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Zagreb 2012/5 c 3. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.Farmacija 1. razina 2. Dekan. 5 Andrea Goran Matijević 2016/1 c 53 1 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 4 Antonela Roberto Tomašić 2016/1 c 26 1 Ne Ne Da Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Zagreb 2015/2 c 3. 6 Tina Mirela Šutalo 2016/1 c 59 1 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet.5 Ne Ne Ne 72 Lucija Marijan Kanižaj Medicinski fakultet.478 Ne Ne Ne 75 Ana Branko Mikulec Medicinski fakultet.444 Da Ne Ne Ne 76 Anamaria Marina Jurčević Medicinski fakultet.666 Ne Ne Ne 69 Dominik Perica Oroz Medicinski fakultet.5 Ne Ne Ne 73 Josip Marko Šutalo Medicinski fakultet. Split 2016/1 c 5 1 Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Zagreb 2015/2 c 3. Zagreb 2015/2 c 3.6 Ne Ne Ne 71 Anamaria Sanja Lubej Dukić Medicinski fakultet. 8 Leonarda Dario Jagodić 2016/1 c 111 1 Ne Ne Ne Zagreb 4 . Split 2016/1 c 23 1 Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 2 Anđela Zvonko Begonja 2016/1 c 23 1 Ne Ne Da Zagreb 3 Michaela Davor Bravar Kemijsko-tehnološki fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj 68 Iva Nives Hižar Medicinski fakultet.2 Da Ne Ne Ne BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO .5 Ne Ne Ne 74 Matea Ante Babić Medicinski fakultet. Zagreb 2014/3 c 3. Osijek 2015/2 c 3. Zagreb 2015/2 c 3.

Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.458 Da Ne Ne Da 9 Vlado Davor Božić Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2015/2 c 4. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.583 Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet.367 Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet.612 Ne Da Da 4 Robert Gjusti Jerinić Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2012/5 c 4. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Više godine studija Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Split 2013/4 c 4.25 Da Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet.526 Ne Ne Da Zagreb 7 Anica Ante Čajić Kemijsko-tehnološki fakultet.342 Ne Ne Da Zagreb 14 Katarina Željko Matičić Kemijsko-tehnološki fakultet. 6 Anamarija Leonard Hranjec 2012/5 c 4. Split 2013/4 c 4. 1 Luka Predrag Tomašić 2014/3 c 4.755 Da Da Da 3 Marija Antonieta Bućan Kemijsko-tehnološki fakultet.314 Da Ne Ne Da 15 Anaanđela Dušica Galiotović Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2012/5 c 4.457 Da Ne Ne Da 10 Marija Mirko Miškić Kemijsko-tehnološki fakultet.435 Ne Ne Da 11 Andrea Milena Perković Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2014/3 c 4. Split 2015/2 c 4. 13 Anita Jerko Drmić 2012/5 c 4. 17 Maja Ivica Vuković 2012/5 c 4. razina 2. Split 2013/4 c 4.237 Ne Ne Da Zagreb 5 .592 Da Da Da 5 Marina Zdenko Vujičević Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2012/5 c 4.765 Ne Ne Da Zagreb 2 Ante Nedjeljka Begonja Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2014/3 c 4. Split 2015/2 c 4.429 Ne Ne Da 12 Renata Ante Pauk Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2012/5 c 4. razina Nagrada Nagrada studija Farmaceutsko-biokemijski fakultet.478 Da Ne Ne Da 8 Ivana Ante Topić Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2012/5 c 4.286 Ne Ne Da 16 Ana Marijana Blažević Kemijsko-tehnološki fakultet. Dekan.

941 Da Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Split 2014/3 c 4. Split 2013/4 c 4.118 Ne Ne Da Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet.108 Ne Ne Da Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet.783 Ne Ne Ne Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 24 Goran Josip Poje 2013/4 c 4. 18 Antonela Jozo Bašić 2014/3 c 4. 38 Martina Višnjica Drvar 2012/5 c 3. Split 2014/3 c 4. 32 Karla Saša Škvorc-Stanko Stanko 2014/3 c 3.083 Da Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 31 Josipa Zvonko Korman 2013/4 c 4 Da Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 26 Ivan Stipo Suša 2012/5 c 4.919 Ne Ne Ne Zagreb 34 Martina Miro Stolica Medicinski fakultet.086 Ne Ne Ne Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 23 Ivan Mirko Novaković 2012/5 c 4.778 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet.824 Ne Ne Ne Zagreb 36 Petra Ivanka Jurić Kemijsko-tehnološki fakultet.174 Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet.235 Ne Ne Da Zagreb 19 Danijela Vlatko Kuveždić Kemijsko-tehnološki fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Farmaceutsko-biokemijski fakultet.057 Ne Ne Ne 30 Nikolina Željko Burić Kemijsko-tehnološki fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 37 Iva Slavko Radman 2015/2 c 3.222 Ne Ne Da Zagreb 21 Antonia Jakov Koštić Kemijsko-tehnološki fakultet. Split 2014/3 c 3. Split 2012/5 c 4.918 Ne Ne Ne Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 22 Valerija Stanko Šipek 2014/3 c 4.107 Ne Ne Da Zagreb 25 Gabriela Jasna Škorput Kemijsko-tehnološki fakultet. 20 Katarina Šimo Bernatović 2015/2 c 4. 33 Iva Božidar Globačnik 2012/5 c 3.224 Da Ne Ne Da Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Split 2012/5 c 3. 35 Rafaela Dijana Bilić 2014/3 c 3.061 Da Ne Ne Ne Zagreb 28 Miro Mladen Dragan Kemijsko-tehnološki fakultet.043 Da Ne Ne Ne Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Split 2012/5 c 4. 27 Anamarija Vinko Rogulj 2012/5 c 4.757 Ne Ne Ne Zagreb 6 . Split 2013/4 c 4.061 Ne Ne Ne 29 Ivana Stipan Milardović Kemijsko-tehnološki fakultet.

3 Magdalena Josip Strišković 2015/2 a 4. 44 Ana Maria Dario Jagodić 2015/2 c 3 Da Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 1 Marija Božidar Jozipović 2015/2 a 4. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. 2 . razina 2. 39 Anđela Božidar Dragaš 2015/2 c 3. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. razina Nagrada Nagrada studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.25 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 45 Katarina Stijepo Zvone 2015/2 c 3 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti .667 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.Logopedija 1.667 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Dekan.643 Ne Ne Da Zagreb 7 . Dekan. 1 Martina Miro Galić 2016/1 a 12 1 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.643 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.556 Ne Ne Ne Zagreb 41 Bernarda Damir Begić Kemijsko-tehnološki fakultet.Antea Gordana Gudelj 2015/2 a 4. 2 Roberta Nobert Šrajbek 2016/1 a 15 1 Ne Ne Da Zagreb više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. razina 2. 40 Lucija Valdo Šćur 2015/2 c 3. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 43 Andrea Žarko Matak 2012/5 c 3. 42 Maja Renata Brozović 2014/3 c 3.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.138 Ne Ne Ne Zagreb Farmaceutsko-biokemijski fakultet.551 Da Ne Ne Ne Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Split 2012/5 c 3.

9 Anđela Ivan Bučević 2015/2 b 3.463 Da Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.357 Da Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Dekan. 6 Ana Ruža Zorić 2014/3 a 4. 4 Mateja Željko Gabaj 2016/1 b 4.778 Ne Ne Ne Zagreb viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.192 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. razina 2.115 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 2 Dora Borislav Pribanić 2015/2 b 4. 7 Kristina Jozefina Spajić 2016/1 b 4.786 Da Ne Da Ne Zagreb 8 . 4 Anamarija Zdravko Žinić 2014/3 a 4.571 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 8 Ana Mato Faletar 2014/3 a 4.643 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.133 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 3 Nikolina Ante Runje 2015/2 b 4. 5 Matej Romana Hulina 2015/2 a 4. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. 9 Dora Ivan Kurtović Kurtović 2014/3 a 3.214 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.714 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.714 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 5 Nika Marinka Vukelić 2015/2 b 4. 1 Katarina Dragica Minarik 2015/2 b 4.581 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 7 Ana Krešimir Klemar 2015/2 a 4. 8 Marija Pero Aračić 2015/2 b 4.444 Da Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.548 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 6 Tamara Ivan Višaticki 2016/1 b 4.

72 Ne Ne Da Zagreb 9 . 3 Petra Sanja Merkaš 2014/3 a 4. 2 Amalija Stjepan Jalžabetić 2015/2 b 4.316 Da Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 4 Tamara Draga Božić-Žalac 2016/1 b 4. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti . razina 2.Rehabilitacija više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.667 Da Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 3 Ivana Dinko Blažinčič 2015/2 b 4.75 Da Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 1 Lucija Đuro Šarić 2015/2 a 4. Dekan. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 2 Danijela Slavko Gadža 2015/2 a 4.5 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 7 Matea Mate Juroš 2014/3 a 3.412 Da Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 5 Antonija Antun Malina 2016/1 b 4. 6 Jelena Zlatko Jerković 2014/3 a 4. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Dekan.968 Ne Ne Ne Zagreb viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 4 Ivona Bernarda Suban 2014/3 a 4.147 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. razina Nagrada Nagrada studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.769 Da Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 1 Ana Stipe Radoš 2016/1 b 4.725 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.92 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 5 Magdalena Suzana Batinić 2015/2 a 4. razina 2.722 Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

razina Nagrada Nagrada studija 1 Vedran Marinko Domjanović Filozofski fakultet. 9 Hana Ivica Lukavečki 2016/1 b 4. 6 Matea Vlado Gazilj 2016/1 b 4.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Dekan. Zagreb 2016/1 a 37 1 Da Ne Ne Ne 7 Mislav Željko/ Sanja Malević Filozofski fakultet.154 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Zagreb 2016/1 a 93 1 Da Ne Ne Ne 9 Lea Zoran Habenšus Filozofski fakultet.Anglistika 1. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Osijek 2016/1 a 5 1 Ne Ne Da 2 Iva Petar Gavran Filozofski fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 7 Kristina Dražen Štabec 2015/2 b 4.712 Da Ne Ne Da Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Zagreb 2016/1 a 7 1 Da Ne Ne Da 3 Mario Marica Gelešić Filozofski fakultet. 11 Ivana Jasminka Runje 2016/1 b 4.32 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 8 Iva Franjo Vuk 2016/1 b 4.137 Ne Ne Ne Zagreb HUMANISTIČKE ZNANOSTI .667 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.62 Ne Ne Ne Zagreb Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Zagreb 2016/1 a 111 1 Da Ne Ne Ne 10 . Osijek 2016/1 a 11 1 Da Ne Ne Da 4 Iva Ivan Kurtović Kurtović Filozofski fakultet. razina 2. 10 Lucija Mićo Tojčić 2015/2 b 4. Zagreb 2016/1 a 54 1 Da Ne Ne Ne 8 Lucija Stjepan Jalžabetić Filozofski fakultet. Zagreb 2016/1 a 17 1 Ne Ne Da 5 Doroteja Robert Dežđek Sveučilište u Zadru 2016/1 a 32 1 Da Ne Ne Ne 6 Maja Ivan Krolo Filozofski fakultet.

Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.6 Ne Ne Da 2 Marina Ivan Samardžija Filozofski fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Split 2015/2 a 3. Zagreb 2015/2 a 4. Split 2016/1 b 4. Dekan. Zagreb 2015/2 b 4. Zagreb 2014/3 a 4.2 Ne Ne Ne 7 Ema Marinka Sabo Filozofski fakultet. Zagreb 2016/1 b 4.945 Ne Ne Ne 9 Dragan Josip Njegovec Tehnički fakultet.542 Ne Ne Da 5 Martina Tihomir Brodar Filozofski fakultet. Zagreb 2016/1 b 4.57 Da Ne Ne Da 4 Marta Petar Bušelić Filozofski fakultet. Zagreb 2014/3 a 4. Rijeka 2014/3 a 3.533 Da Ne Ne Ne 10 Viktoria Verica Družijanić Filozofski fakultet.727 Da Ne Ne Da 3 Marijan Josip Brkić Filozofski fakultet. Osijek 2016/1 b 3. Osijek 2014/3 a 4.322 Da Ne Ne Da 4 Tea Ivica Rak Filozofski fakultet. Zagreb 2015/2 b 4.265 Da Ne Da 6 Ivana Ljuba Prša Filozofski fakultet.856 Ne Ne Ne 9 Andrej Duško Abramušić Filozofski fakultet. Zagreb 2014/3 a 5 Da Ne Ne Da 2 Klara Branko Kolar Filozofski fakultet. Zagreb 2016/1 b 4.583 Ne Ne Da 3 Ana Boris Ribičić Filozofski fakultet. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. razina 2.167 Ne Ne Ne 8 Krešimir Ana Ćurković Filozofski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija 1 Ena Vesna Hustnjak Filozofski fakultet. Zagreb 2016/1 b 4 Da Ne Ne Ne 8 Nikolina Snježana Radišić Filozofski fakultet.294 Ne Ne Da 5 Karla Mladen Rogožar Filozofski fakultet.882 Ne Ne Ne 10 Mia Snježana Dragun Filozofski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija 1 Anamarija Romeo Tkalec Filozofski fakultet. Zagreb 2014/3 a 4.424 Da Ne Ne Da 6 Ivana Dijana Jukić Filozofski fakultet. Zagreb 2015/2 b 3.5 Ne Ne Ne 11 Valentina Ilija Novoselac Filozofski fakultet.723 Ne Ne Ne viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.111 Ne Ne Da 7 Matea Vitomir Penava Filozofski fakultet. Zagreb 2014/3 a 4. Dekan. Zagreb 2016/1 b 3. Osijek 2016/1 b 3. razina 2.449 Ne Ne Ne 11 . Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Split 2014/3 a 3.

527 Ne Ne Ne 12 . Osijek 2016/1 b 3. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj HUMANISTIČKE ZNANOSTI . Dekan. razina 2. Zagreb 2015/2 b 4.6 Ne Ne Da 3 Lea Dražen Pintarić Filozofski fakultet. Zagreb 2015/2 a 4. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Zagreb 2016/1 a 16 1 Da Ne Ne Da 2 Franjo Zdravko Papec Filozofski fakultet. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Zagreb 2015/2 a 4. razina Nagrada Nagrada studija 1 Letizia Luigi Licchetta Filozofski fakultet.45 Ne Ne Ne 5 Julijana Zdenko Čikara Sveučilište u Zadru 2014/3 a 3. Zagreb 2015/2 b 4. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Zagreb 2015/2 b 4.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Zagreb 2016/1 a 23 1 Ne Ne Ne 4 Tamara Ivica Lukes Sveučilište u Zadru 2016/1 a 46 1 Da Ne Ne Ne više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Dekan. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.9 Ne Ne Da 2 Dora Višnja Lam Dolički Filozofski fakultet. razina 2.313 Ne Ne Ne 4 Iva Ljiljana Družijanić Filozofski fakultet. razina 2.Germanistika 1. Zagreb 2014/3 a 4. Zagreb 2016/1 a 21 1 Ne Ne Da 3 Anamarija Tihomir Katušić Filozofski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija 1 Terezija Miljenko Gerbus Filozofski fakultet.5 Da Ne Ne Da 4 Tena Željko Filetin Filozofski fakultet. Dekan.353 Ne Ne Da 3 Maja Borislav Mesec Filozofski fakultet.421 Da Ne Ne Da 2 Dorotea Ivan Kelčec Ključarić Filozofski fakultet. razina Nagrada Nagrada studija 1 Robert Sandra Matečić Filozofski fakultet.526 Ne Ne Ne viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Zagreb 2015/2 a 4.

3 Barbara Finka Keran 2014/3 c 4. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj PRIRODNE ZNANOSTI .944 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.Odjel za fiziku 2015/2 a 5 Ne Ne Da Prirodoslovno-matematički fakultet. 4 Veronika Ivica Pisačić 2016/1 c 23 1 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. razina Nagrada Nagrada studija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 1 Josipa Dražen Namestnik 2016/1 a 8 1 Ne Ne Da u Osijeku . 4 Marko Josip Brajković 2013/4 c 4. 5 Dino Damir Đudrić 2016/1 c 40 1 Ne Ne Ne Zagreb Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 6 Jelena FRANJO Matekalo 2016/1 a 43 1 Ne Ne Ne u Osijeku . Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 3 Filip Damir Matković 2016/1 c 12 1 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.Fizika 1. razina Nagrada Nagrada studija 1 Filip Drago Reščić Sveučilište u Rijeci . Dekan. Dekan. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. razina 2.Odjel za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 2 Marta Zdenka Rupčić 2016/1 a 11 1 Da Ne Ne Da u Osijeku . Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.944 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.926 Ne Ne Da Zagreb 13 . razina 2.Odjel za fiziku više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet. 2 Sebastian Drago Horvat 2014/3 c 4.

05 Ne Ne Ne Prirodoslovno-matematički fakultet.108 Ne Ne Da Zagreb 16 Fran Ivan Gordana Vrban Sveučilište u Rijeci .727 Ne Ne Ne u Osijeku . 17 Katarina Ivan i Dinka Todorić 2014/3 c 3. 11 Mateo Vilko Forjan 2013/4 c 4.296 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.182 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 10 Andreo Berislav Crnjac 2013/4 c 4.Odjel za fiziku 2014/3 a 4. 20 Josip Ratko Bajo 2014/3 c 3. 9 Vlatko Antun Gašparić 2012/5 c 4. 15 Danijel Dražen Buhin 2012/5 c 4. 5 Luka Hrvoje Bakrač 2015/2 c 4.Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet.474 Ne Ne Ne Zagreb 14 . 8 Eva Anita Kopić 2015/2 c 4. 13 Ana Darko Cipriš 2012/5 c 4. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 19 Dino Mladen Pongrac 2011/4 c 3.643 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.722 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.25 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.5 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.486 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 14 Tomislav Milan Smolčić 2013/4 c 4. 12 Filomena Marija Ivica Grgurin 2014/3 c 4.243 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.37 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.81 Da Ne Ne Ne Zagreb Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 18 Filip Domagoj Savanović 2015/2 a 3. 6 Marija Jozo Čuić 2014/3 c 4.875 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.579 Da Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Prirodoslovno-matematički fakultet. 7 Mateo Darko Kruljac 2013/4 c 4.

829 Da Ne Ne Da Split Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 11 Stjepan Zlatko Bošković 2016/1 b 3. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet. 12 Anđela pok.214 Da Ne Ne Da u Osijeku .067 Ne Ne Ne u Osijeku . 7 Gloria Marko Odak 2016/1 b 4. 10 Martina Davor Martinović 2016/1 b 3. Ante Crnčević 2016/1 b 3.429 Ne Ne Da u Osijeku Prirodoslovno-matematički fakultet.833 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet.Odjel za fiziku 2015/2 b 4.Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet. Dekan. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet. 9 Andrej Zvonimir Renata Tomić 2014/2 b 3.533 Da Ne Ne Da Split Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 3 Ivana Ante Knezović 2015/2 b 4. 2 Emil Frane Eterović 2015/2 b 4.318 Da Ne Ne Da u Osijeku .278 Ne Ne Ne Split Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 14 Ivan Damir Bertok 2015/2 b 3.371 Da Ne Ne Ne Split Prirodoslovno-matematički fakultet.314 Ne Ne Da Split Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 8 Iva Mirko Ivanišić 2015/2 b 4.333 Ne Da Da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 6 Arijan Zvonko Aleksić 2014/2 b 4.6 Da Ne Ne Da u Osijeku .533 Da Ne Ne Da u Osijeku . Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. razina 2.Odjel za fiziku 15 Franjo Tomislav Podobnik Sveučilište u Rijeci .385 Da Ne Ne Da Zagreb 5 Fran Ivo Bartolić Sveučilište u Rijeci .029 Ne Ne Ne 15 .Odjel za fiziku Prirodoslovno-matematički fakultet.Odjel za fiziku 2016/1 b 3. razina Nagrada Nagrada studija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 1 Ivana Vesna Alerić 2015/2 b 4. 4 Domagoj Luka Terzić 2015/2 b 4. 13 Tomislav Miroslav Mičić 2016/1 b 3.

Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. razina 2.25 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 4 Luka Sanja Valenta 2014/3 a 4.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.Odjel za 2 Petra Darko Talan 2016/1 a 11 1 Ne Ne Da matematiku Prirodoslovno-matematički fakultet.048 Ne Ne Da Split 16 . 6 Ana Marin Banović 2014/3 a 4. razina Nagrada Nagrada studija Prirodoslovno-matematički fakultet.2 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 2 Mihaela Jozo Botić 2014/3 a 4. 5 Ivana Marija Jerković 2014/3 a 4.Matematika 1.304 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Dekan. razina Nagrada Nagrada studija Prirodoslovno-matematički fakultet. 1 Zorana Ante Lubina 2014/3 a 4. 4 Eva Marko Odak 2016/1 a 18 1 Da Ne Ne Da Split Odjel za matematiku Sveučilišta u 5 Tea Ratko Crnobrnja 2016/1 a 20 1 Da Ne Ne Ne Osijeku Prirodoslovno-matematički fakultet. 6 Marija Nediljko Kaćunko 2016/1 a 39 1 Da Ne Ne Ne Split Prirodoslovno-matematički fakultet.136 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet. 3 Ante Dušan Čondić 2016/1 a 15 1 Da Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Dekan.5 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 3 Marija Ratko Babić 2015/2 a 4. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj PRIRODNE ZNANOSTI . 7 Matija Mario Kujundžić 2016/1 a 42 1 Da Ne Ne Ne Zagreb više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 1 Ana Ivan Giljanović 2016/1 a 1 1 Ne Ne Da Split Sveučilište u Rijeci . razina 2.

Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.24 Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 13 Lenka Branimir Meštrić 2014/3 a 3. 11 Ivan Pero Barić 2015/2 a 3.444 Ne Ne Ne Osijeku viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.19 Ne Ne Ne Zagreb Odjel za matematiku Sveučilišta u 16 Antonijo Silvija Sabljak 2013/4 c 3.692 Ne Ne Da Split Sveučilište u Rijeci .867 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 7 Tomislava Mario Mustapić 2014/3 a 4 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.8 Da Ne Ne Ne Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 19 Marija Vesna Katić 2014/3 a 2. 1 Marko Dražen Galenić 2016/1 b 4.Odjel za 3 Kristina Nevenko Marinković 2015/2 b 4. razina 2. Dekan.9 Ne Ne Da matematiku Prirodoslovno-matematički fakultet.615 Ne Ne Da matematiku 17 . zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Prirodoslovno-matematički fakultet. 8 Sara Dušan Sladović 2015/2 a 4 Ne Ne Da Split Odjel za matematiku Sveučilišta u 9 Marina Zoran Lacković 2014/3 c 3.524 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 15 Filip Vladimir Jurman 2014/3 a 3.87 Da Ne Ne Ne Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišta u 18 Martina Ratko Crnobrnja 2014/3 a 2.8 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet.625 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 14 Ines Mladen Smrk 2014/3 a 3.5 Da Ne Ne Ne u Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišta u 20 Kristijan Ivica Kalmar 2015/2 a 2.Odjel za 10 Rebeka Damir Gašparić 2015/2 a 3.06 Ne Ne Ne Osijeku Odjel za matematiku Sveučilišta u 17 Marta Mato Ivanišić 2012/5 c 2.9 Da Ne Ne Da Osijeku Sveučilište u Rijeci . 12 Josip Mario Rebić 2015/2 a 3. 2 Meri Stanka Mošić 2015/2 b 4. razina Nagrada Nagrada studija Prirodoslovno-matematički fakultet. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.

16 Marija Dušan Čondić 2015/2 b 3. 18 Jelena Renato Tutavac 2015/2 b 3.583 Da Ne Ne Ne Split Prirodoslovno-matematički fakultet. 4 Franjo Neven Palajsa 2015/2 b 4.55 Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.4 Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.121 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.412 Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 12 Toni Ivan Ruščić 2016/1 b 3.154 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet. 7 Karla Miljenko Mikec 2016/1 b 4. 20 Nikolina Nikola Pleić 2016/1 b 3.5 Da Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 22 Antonija Berti Kovačević 2015/2 b 3.867 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.286 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 5 Andrija Ivan Čutura 2015/2 b 4.583 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.879 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 19 Lucija Jadranko Drašinac 2016/1 b 3.917 Ne Ne Da Split Prirodoslovno-matematički fakultet.67 Da Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet.6 Da Ne Ne Ne Split Prirodoslovno-matematički fakultet. 21 Karolina Katica Ocvirek 2016/1 b 3.806 Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 11 Andrea Ivo Stanić 2016/1 b 3.083 Ne Ne Ne Zagreb 18 . 6 Antonija Nada Guberina 2015/2 b 4. 13 Nikolina Darko/ Dragica Ivanković 2016/1 b 3. 14 Dorotea Zlatan Crnjac 2016/1 b 3. 9 Toni Joško Boban 2015/2 b 3.538 Ne Ne Ne Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 15 Marta Marina Krvavica 2015/2 b 3. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Prirodoslovno-matematički fakultet.758 Da Ne Ne Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 10 Monika Josip Pintarić 2016/1 b 3. 8 Kristina Nikola Buljević 2015/2 b 4 Ne Da Da Zagreb Prirodoslovno-matematički fakultet. 17 Valentina Vlatko Plantak 2016/1 b 3.

Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.4 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva.667 Ne Ne Da brodogradnje. strojarstva i 11 Marija Smiljana Kovačić 2014/3 a 3. Rijeka 2014/3 a 3. strojarstva i 3 Marko Ante Škorić 2014/3 a 4. strojarstva i 7 Andrea Anto Kuliš 2015/2 a 4.2 Ne Ne Da Zagreb 9 Srećko Zoran Kokorović Tehnički fakultet. strojarstva i 12 Ivan Slavko Primorac 2014/3 a 3. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.808 Ne Ne Da brodogradnje.692 Ne Ne Da brodogradnje.81 Da Ne Ne Da 10 Valter Boris Butković Tehnički fakultet.Elektrotehnika više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj TEHNIČKE ZNANOSTI . Split Fakultet elektrotehnike. 5 Filip Srećko Hleb 2014/3 a 4.318 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.5 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 1 Mateo Goran Čuljak 2014/3 a 4. 8 Tin Mirna Raić 2015/2 a 4. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. Rijeka 2014/3 a 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. Split 19 . Dekan.81 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. razina 2. računarstva i 6 Anamarija Merilend Blavicki 2014/3 a 4. strojarstva i 13 Vinka Ante Mimica 2014/3 a 3. 2 Robert Renato Šag 2014/3 a 4. razina Nagrada Nagrada studija Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike. 4 Višeslav Pero Aračić 2015/2 a 4.525 Ne Ne Da brodogradnje.381 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike.25 Da Ne Ne Da brodogradnje.458 Da Ne Ne Da brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.

Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.591 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.639 Da Ne Ne Da brodogradnje. Rijeka 2015/2 a 3. strojarstva i 22 Delfa Ivan Krstanović 2015/2 a 3. računarstva i 15 Karolina Stjepan Kovač 2014/3 a 3.4 Ne Ne Ne brodogradnje.524 Ne Ne Ne 21 Benjamin Ilijas Bajrić Tehnički fakultet. 28 Marin Jure Parmać 2014/3 a 3.381 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. 23 Marko Nesko Kičin 2014/3 a 3. računarstva i 19 Valentina Marija Ćosić 2014/3 a 3. strojarstva i 17 Antonija Nikica Jurković 2014/3 a 3.286 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. 24 Josip Milan Gulan 2014/3 a 3.273 Da Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.556 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike.558 Ne Ne Da brodogradnje. Rijeka 2014/3 a 3.19 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. strojarstva i 30 Josip Ante Knez 2014/3 e 2. 18 Dino Dražan Šarić 2015/2 a 3. Osijek 20 Leo Lučano Benolić Tehnički fakultet. strojarstva i 14 Ivana Boris Ribičić 2014/3 a 3.238 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.255 Ne Ne Ne brodogradnje. Osijek Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 26 Ivan Jurica Govorko 2015/2 a 3. Split 20 .19 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.545 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. 29 Eugen Josip Peći 2014/3 a 3. računarstva i 25 Ivan Vlatko Marošević 2014/3 a 3.571 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. Osijek 16 Maja Damir Vlahović Tehnički fakultet.5 Da Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike. 27 Antonio Marijan Stanešić 2014/3 a 3. Rijeka 2014/3 a 3.991 Da Ne Ne Ne brodogradnje. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.

Split Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 7 Iva Tonka Radoš 2015/2 b 4. 32 Emanuel Goran Matijević 2015/2 a 2. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. računarstva i 31 Matija Dražen Hudek 2014/3 a 2.952 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.65 Ne Ne Da brodogradnje.657 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 4 Ivana Dragan Sivrić 2015/2 b 4.2 Ne Ne Ne studije.717 Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.583 Ne Ne Da 21 . razina 2.778 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Dekan. Rijeka 2015/2 b 5 Ne Da Da 2 Korino Marino Bogović Tehnički fakultet.75 Ne Ne Da brodogradnje. Split viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 6 Demijan Josip Jurić 2016/1 b 4. Osijek Fakultet elektrotehnike i računarstva. 34 Marijan Nevenko Zrno 2015/2 a 2.903 Ne Da Da Fakultet elektrotehnike.833 Ne Ne Da brodogradnje. Osijek Fakultet elektrotehnike i računarstva. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike.5 Da Ne Ne Ne Zagreb Sveučilišni studijski centar za stručne 35 Marta Mladen Mažurin 2015/2 e 2. Rijeka 2016/1 b 4. strojarstva i 5 Monika Petar Perutina 2015/2 b 4. strojarstva i 3 Ivan Franjo Grgić 2015/2 b 4. računarstva i 33 Antonio Milko Butković 2014/3 e 2.714 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Split 8 Dražen Božidar Šukec Tehničko veleučilište u Zagrebu 2015/2 f 4. razina Nagrada Nagrada studija 1 Nikola Davor Lopac Tehnički fakultet.

Split Sveučilišni studijski centar za stručne 25 Jure Nediljko Merćep 2015/2 f 3.067 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. strojarstva i 26 Antea Manda/ Ivan Čavčić 2015/2 b 3. Split 22 . 20 Tomislav Stjepan Vuletić 2015/2 b 4 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. 21 Nikola Ante Šale 2016/1 b 4 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. Rijeka 2016/1 b 3.917 Da Ne Ne Ne studije.3 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija. računarstva i 12 Zvonimir Ljubica Perko 2015/2 b 4.3 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike i računarstva. računarstva i 11 Josip Tončik Klinc 2015/2 b 4. Split 23 Emanuel Emil Čondrić Tehnički fakultet.983 Da Ne Ne Da brodogradnje. Split 15 Luka Emil Stipanelo Tehnički fakultet. Osijek Fakultet elektrotehnike.4 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike.44 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva.059 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. 9 Zvonimir Stijepo Zvone 2015/2 b 4. 10 Zvonimir Goran Groš 2015/2 b 4. strojarstva i 14 Mario Stanislav Kevo 2015/2 b 4. Split Fakultet elektrotehnike. 18 Helena Josip Peći 2016/1 b 4.883 Da Ne Ne Ne studije. strojarstva i 22 Anđela Žarko Petričušić 2015/2 b 3. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.267 Ne Ne Da brodogradnje.161 Ne Ne Da 16 Borna Antonela Juriša Tehnički fakultet.968 Ne Ne Da Sveučilišni studijski centar za stručne 24 Ante Ivan Majić 2015/2 f 3. Rijeka 2016/1 b 4. Osijek Fakultet elektrotehnike.233 Ne Ne Da brodogradnje. 17 Josip Valter Ivanov 2015/2 b 4. strojarstva i 13 Ines Boris Alebić 2015/2 b 4. Rijeka 2016/1 b 4. 19 Luka Ivica Đurđević 2015/2 b 4 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva.097 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike i računarstva.883 Ne Ne Ne brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike.

433 Da Ne Ne Ne brodogradnje. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike.75 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Split 39 Tomislav Vladimir Kuzmić Tehnički fakultet. 36 Maja Tihomir Ovčarik 2016/1 b 3.882 Da Ne Ne Ne brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. računarstva i 30 Josip Ljubica Čurić 2016/1 b 3. 29 Dajana Marko Ivkić 2016/1 b 3. Split Sveučilišni studijski centar za stručne 28 Nikola Ivica Mula 2015/2 f 3. Rijeka 2016/1 b 3.733 Ne Ne Ne Zagreb 33 Ana Drago Kalafadžić Tehnički fakultet.193 Da Ne Ne Ne brodogradnje.557 Da Ne Ne Ne brodogradnje. računarstva i 31 Zvonimir Antun Dmejhal 2016/1 b 3. računarstva i 34 Antun Ivica Barišić 2016/1 b 3. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. 41 Nikola Zlatko Jurgec 2016/1 b 3.594 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. strojarstva i 40 Marin Jedinko Katava 2016/1 b 3. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.794 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 27 Ivan Ivan Puljić 2015/2 b 3. 43 Marina Milivoj Brezak 2016/1 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike.088 Ne Ne Ne Zagreb 23 .867 Ne Ne Ne studije.75 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Osijek Fakultet elektrotehnike i računarstva. Rijeka 2016/1 b 3.176 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 37 Božo Ante Pauk 2016/1 b 3. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.226 Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 35 Marin Milan Džapo 2015/2 b 3.437 Ne Ne Ne brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike.679 Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 42 Stipan Josip Elez 2016/1 b 3.144 Ne Ne Ne brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. strojarstva i 38 Filip Tomislav Brnas 2015/2 b 3.471 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Osijek Fakultet elektrotehnike. 32 Boris Jozo Primorac 2015/2 b 3.

735 Ne Ne Ne Zagreb TEHNIČKE ZNANOSTI . strojarstva i 4 Lucija Miljenko Veić 2016/1 a 4 1 Da Ne Ne Da brodogradnje. strojarstva i 7 Andrej Žarko Radomiljac 2016/1 a 15 1 Ne Ne Da brodogradnje.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 45 Ivan Leona Curić 2016/1 b 2. 9 Tomislav Josip Novak 2016/1 e 22 1 Ne Ne Da Varaždin 24 . Split Fakultet elektrotehnike. razina Nagrada Nagrada studija Visoka škola za menadžment u 1 Mateja Tomislav Podravac 2016/1 e 1 1 Ne Ne Da turizmu i informatici u Virovitici 2 Jurica Ivan Tomljanović Tehnički fakultet. Dekan.006 Da Ne Ne Ne brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.Elektrotehnika i računarstvo 1. Split Fakultet organizacije i informatike. razina 2. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike. Osijek Fakultet elektrotehnike. Split 5 Toni Renato Bahčić Tehničko veleučilište u Zagrebu 2016/1 e 4 1 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. računarstva i 6 Robert Josip Liović 2016/1 e 7 1 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija. strojarstva i 8 Josip Tonći Petričević 2016/1 a 21 1 Da Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 44 Dujo Ante Sarić 2016/1 b 3. strojarstva i 3 Vedran Branko Burić 2016/1 e 3 1 Ne Ne Da brodogradnje. Rijeka 2016/1 e 1 1 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike.

Osijek Fakultet elektrotehnike. 22 Marko Franjo Šandrk 2016/1 a 394 1 Ne Ne Ne Zagreb 25 . računarstva i 12 Mateo Goran Dubinjak 2016/1 a 32 1 Da Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. Split Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike. 18 Nikša Zdenko Lozo 2016/1 a 110 1 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. strojarstva i 14 Jelena Stjepan Vuletić 2016/1 a 50 1 Ne Ne Ne brodogradnje. 19 Ante Marijan Ćurić 2016/1 a 173 1 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 20 Ante Valentina Bakota 2016/1 a 175 1 Ne Ne Ne brodogradnje. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike i računarstva. 21 Dario Klara Šimunović 2016/1 a 320 1 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. 17 Ivica Nenad Duspara 2016/1 a 106 1 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. strojarstva i 15 Josipa Mladenka Znaor 2016/1 a 73 1 Ne Ne Ne brodogradnje. strojarstva i 13 Sofija Renato Solje 2016/1 a 43 1 Ne Ne Ne brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 16 NIKOLA MILJENKO ĆALIŠ 2016/1 a 85 1 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. 10 Maja Zvonimir Begić 2016/1 a 24 1 Ne Ne Da Zagreb 11 Dominik Branko Sente Tehničko veleučilište u Zagrebu 2016/1 e 25 1 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike.

Split Fakultet elektrotehnike. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.825 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva.9 Ne Ne Da 14 Sandra Snježana Dobrić Tehnički fakultet.083 Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. strojarstva i 9 Antonia Antonio Senta 2014/3 a 4. razina 2.917 Da Ne Ne Da Varaždin Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 6 Ana Mate Burilović 2014/3 a 4. Rijeka 2014/3 a 3. računarstva i 8 Iva Renato Majić 2014/3 a 4. 1 Pero Ante Skoko 2014/3 a 4.192 Da Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 12 Tino Alen Melvan 2014/3 a 3.392 Ne Ne Da brodogradnje.9 Ne Ne Da brodogradnje. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.017 Ne Ne Da brodogradnje. Dekan. razina Nagrada Nagrada studija Fakultet elektrotehnike i računarstva. Split Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 10 Jakob IVICA Triva 2014/3 a 4 Da Ne Ne Da u Osijeku Fakultet organizacije i informatike.864 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. Osijek Fakultet elektrotehnike. 2 Sandra Damir Kuzmić 2015/2 a 4. 5 Domagoj Nenad Pluščec 2014/3 a 4. Split 13 Magdalena Ives Kačić-Barišić Sveučilište u Dubrovniku 2015/2 a 3. strojarstva i 7 Božo Željko Penović 2014/3 a 4. 11 Marina Ilija Bulić 2014/3 a 3.Računarstvo više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor.375 Ne Da Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj TEHNIČKE ZNANOSTI . 3 Dorian BORIS/GORDANA Ivanković 2015/2 a 4.045 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.81 Ne Ne Da 26 . strojarstva i 4 Katarina Slavko Kelam 2014/3 a 4.727 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike.

računarstva i 29 Nikolina Mladen Češić 2014/3 a 3. Osijek Fakultet elektrotehnike.727 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.683 Ne Ne Da brodogradnje.433 Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet elektrotehnike. računarstva i 18 Filip Zvonimir Begić 2014/3 a 3. računarstva i 19 Emil Dario Vartušek 2014/3 a 3. 27 Nikolina Branko Bukovec 2014/3 a 3. Split 27 .667 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.8 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike.375 Ne Ne Ne brodogradnje. strojarstva i 30 Petra Neven Barać 2014/3 a 3.591 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet organizacije i informatike. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj 15 Rok Branko Stjepanjek Tehničko veleučilište u Zagrebu 2014/3 e 3.583 Ne Ne Da Varaždin 25 Enzo Klaudio Grubiša Tehnički fakultet.6 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. Split Fakultet elektrotehnike. 24 David Darko Dolenec 2015/2 e 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.727 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. strojarstva i 28 Tomislav Ivan Ćalušić 2014/3 a 3. Split Fakultet organizacije i informatike. Osijek Fakultet elektrotehnike i računarstva.81 Ne Ne Da 16 Toni Zoran Matković Tehničko veleučilište u Zagrebu 2014/3 e 3.381 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.5 Ne Ne Da brodogradnje. 23 Mario Dragan Babić 2014/3 a 3.742 Ne Ne Da brodogradnje. strojarstva i 20 Rea Darijo Sunara 2015/2 a 3. računarstva i 21 Matej Sanjana Posavac 2015/2 a 3. strojarstva i 26 Katarina Nada Skorup 2015/2 a 3. Osijek Fakultet elektrotehnike.48 Ne Ne Da Varaždin Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 17 Ljubo Mate Mamić 2014/3 a 3.524 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. 22 Lucija Dragan Šošić 2015/2 a 3. Rijeka 2013/3 a 3.

6 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.864 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. 45 Pavao Mario Kujundžić 2015/2 a 2.8 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.077 Ne Ne Ne Varaždin Fakultet elektrotehnike.55 Da Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike i računarstva. Osijek 44 Luka Anto Šimović Strojarski fakultet.227 Da Ne Ne Ne Zagreb Veleučilište Velika Gorica s pravom 35 Mario Dubravka Kalisar 2015/2 a 3. strojarstva i 40 Ivan Petar Radoš 2014/3 a 2. računarstva i 42 Josip Zdenko Papež 2015/2 a 2.3 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Slavonski Brod 2014/3 a 2. Osijek Fakultet elektrotehnike.364 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike i računarstva. 41 Andrej Nenad Kovar 2014/3 a 2. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva. 34 Martina` Mario Kujundžić 2014/3 a 3.25 Ne Ne Ne brodogradnje. strojarstva i 36 Anastazija Mile Verović 2014/3 a 3.87 Ne Ne Ne brodogradnje. strojarstva i 38 Marin Ivan Miletić 2015/2 a 3 Ne Ne Ne brodogradnje. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike i računarstva. Osijek Fakultet elektrotehnike. Split 28 . Split Fakultet organizacije i informatike. računarstva i 43 Dominik Damir Kratofil 2014/3 a 2. 37 Emma Drago Uđbinac 2015/2 a 3. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.5 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 33 Tomas Sanja Pinjušić 2015/2 a 3. Split Fakultet elektrotehnike. Split Fakultet elektrotehnike i računarstva.214 Da Ne Ne Ne javnosti Fakultet elektrotehnike. računarstva i 39 Svetozar Daliborka Radić 2015/2 a 3 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.472 Ne Ne Ne brodogradnje. strojarstva i 46 Mario Darije Mileta 2015/2 a 2.088 Ne Ne Ne brodogradnje. 31 Ante Miroslav Miličević 2014/3 a 3. 32 Josip Ivan Mišević 2015/2 a 3.

Osijek Fakultet elektrotehnike. Osijek Fakultet elektrotehnike. razina Nagrada Nagrada studija Fakultet elektrotehnike. Osijek 29 .1 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike.471 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike.383 Ne Ne Da brodogradnje.844 Ne Ne Da informacijskih tehnologija.875 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija. Split 8 Matija Mile Miletić Tehnički fakultet. Osijek Fakultet elektrotehnike i računarstva. razina 2. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. strojarstva i 3 Marin Antun Skorsur 2016/1 b 4. računarstva i 10 Kristina Ivica Slović 2016/1 b 3.556 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija.313 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija.333 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. Dekan.903 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. računarstva i 9 Franjo Antun Jusup 2016/1 b 3. računarstva i 4 Domagoj Ivan Kovač 2015/2 b 4. Rijeka 2015/2 b 4. 2 Jasna Stjepan Janković 2016/1 b 4. računarstva i 1 Matea Darko Tisaj 2015/2 b 4.844 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. računarstva i 5 Iva Tomislav Pandurić 2016/1 b 4. Osijek 6 Moreno Dean Mušković Tehnički fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.893 Da Ne Ne Da informacijskih tehnologija. Osijek Prirodoslovno-matematički fakultet. Split Fakultet elektrotehnike. 11 Eduard Sanja Kalčićek 2016/1 b 3. strojarstva i 7 Nikolina Zoran Pečnjak 2016/1 b 4 Ne Ne Da brodogradnje.853 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. računarstva i 13 Tomislav Zdenko Šarčević 2016/1 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. Rijeka 2016/1 b 3. računarstva i 12 Tomislav Tomo Safundžić 2016/1 b 3.

računarstva i 19 Filip Mijo Vranješ 2016/1 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. strojarstva i 16 Anja Srećko Dragun 2015/2 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. računarstva i 21 Davor Borislav Buha 2016/1 b 3.906 Da Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.156 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.667 Ne Ne Da brodogradnje.188 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. Osijek Prirodoslovno-matematički fakultet. računarstva i 23 Ivan Željko Bartolin 2016/1 b 3.656 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. Split Fakultet elektrotehnike.063 Da Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.5 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. računarstva i 14 Marin Jasna Ištvanić 2014/2 b 3.719 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. računarstva i 22 Luka Dean Mašanović 2016/1 b 3. računarstva i 18 Bože Eugen Drago Marković 2016/1 b 3. strojarstva i 26 Matija Milan Džapo 2016/1 b 2. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj Fakultet elektrotehnike.321 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. računarstva i 17 Ivan Josip Benke 2016/1 b 3. Split Fakultet elektrotehnike. računarstva i 25 Domagoj Željko Mesić 2016/1 b 2.033 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Verica Kulić 2016/1 b 3.928 Da Ne Ne Ne brodogradnje. Osijek Fakultet elektrotehnike. Osijek 30 . Osijek Fakultet elektrotehnike. Osijek Fakultet elektrotehnike. 24 Tihana Damir Kovče 2016/1 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike.344 Ne Ne Ne informacijskih tehnologija. računarstva i 20 Michael Mijo Turković 2016/1 b 3. Osijek Fakultet elektrotehnike. računarstva i 27 Nikola Ljupko Barišić 2016/1 b 2. Osijek Fakultet elektrotehnike. računarstva i 15 Filip Miro. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.938 Da Ne Ne Ne informacijskih tehnologija.778 Ne Ne Da informacijskih tehnologija. Osijek Fakultet elektrotehnike.

Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj TEHNIČKE ZNANOSTI . Slavonski Brod 2016/1 a 60 1 Ne Ne Da 8 Sandra Nenad Bedžeti Tehnički fakultet.godina studija ("brucoši") Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 3 Ana Marija Josip Šegon 2016/1 a 16 1 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike. 11 Sanja Drago Jakopec 2016/1 a 140 1 Ne Ne Ne Zagreb 12 Matija Ivan Romić Strojarski fakultet. Rijeka 2016/1 a 63 1 Da Ne Ne Ne 9 Zvonimir Ivica Štraleger Strojarski fakultet. 16 Dominik Lucija Majstorović 2016/1 a 305 1 Ne Ne Ne Zagreb 31 .Strojarstvo 1. 14 Vlatko Zlatko Novak 2016/1 a 170 1 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. 2 Ita Zrinko Kajfeš 2016/1 a 10 1 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. 6 Ivan Ivica Leboš 2016/1 a 51 1 Ne Ne Da Zagreb 7 Dino Dujo Pilipović Strojarski fakultet. Dekan. strojarstva i 4 Tea Tihomir Budanko 2016/1 a 25 1 Da Ne Ne Da brodogradnje. 5 Petar Ivanka Harjaček 2016/1 a 40 1 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. razina Nagrada Nagrada studija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 1 Tomislav Ivica Štraleger 2016/1 a 4 1 Da Ne Ne Da u Osijeku Fakultet strojarstva i brodogradnje. 15 MARIN KSENIJA PINTARIĆ 2016/1 a 294 1 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. Slavonski Brod 2016/1 a 108 1 Da Ne Ne Ne 10 Tina Ljerka Guganović Strojarski fakultet. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Slavonski Brod 2016/1 a 152 1 Da Ne Ne Ne Fakultet strojarstva i brodogradnje. Split Fakultet strojarstva i brodogradnje. Slavonski Brod 2016/1 a 146 1 Ne Ne Ne 13 Dinko Danijel Galinović Strojarski fakultet. razina 2. Slavonski Brod 2016/1 a 140 1 Ne Ne Ne Fakultet strojarstva i brodogradnje.

344 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. Split 11 Igor Goran Nišević Strojarski fakultet.238 Da Ne Ne Da Fakultet strojarstva i brodogradnje. 12 Dunja Mirjana Konosić 2015/2 a 3. Slavonski Brod 2015/2 a 3. Dekan.706 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje.618 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. razina Nagrada Nagrada studija Fakultet elektrotehnike.142 Ne Ne Da brodogradnje. Split Fakultet strojarstva i brodogradnje.6 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. 14 Matija Ivan Pečet 2013/4 a 3.33 Ne Ne Da Zagreb 5 Tena Antun Babić Strojarski fakultet.136 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. 3 Tin Dražen Pušić 2013/4 a 4. Slavonski Brod 2014/3 a 4. 2 Adriana Dragica Čorić 2013/4 a 4. 16 Dario Tomo Hojsak 2013/4 a 3. strojarstva i 10 Ivan Nedjeljko Bilonić 2014/3 a 4. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1.211 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. 6 Viktor Vjekoslav Dilber 2014/3 a 4. Rijeka 2014/3 a 4.909 Ne Ne Da Fakultet strojarstva i brodogradnje.092 Ne Ne Da brodogradnje. Split 9 Ivan Dominik Božidar Horvat Tehnički fakultet. 15 Filip Neven Vukičević 2015/2 a 3. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj više godine niža razina Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. 4 Dora Dušan Suličić 2014/3 a 4.594 Da Ne Ne Da Zagreb 32 . razina 2. strojarstva i 8 Duje Matija Radičić 2014/3 a 4.8 Da Ne Ne Da Zagreb 13 Ivan Damir Pentek Tehnički fakultet. 7 Luka Petar Nekić 2013/4 a 4. strojarstva i 1 Domagoj Berislav Šanić 2014/3 a 5 Da Ne Da Da brodogradnje.182 Ne Ne Da Zagreb Fakultet elektrotehnike.773 Ne Ne Da Fakultet strojarstva i brodogradnje. Rijeka 2014/3 e 3.

strojarstva i 24 Marko Zoran Franjić 2015/2 a 3.5 Ne Ne Ne Sveučilišni studijski centar za stručne 32 Josip Srđan Smoljo 2015/2 e 2.45 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje.2 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike.47 Ne Ne Da brodogradnje. Slavonski Brod 2014/3 a 2.65 Ne Ne Ne 30 Dominik Željka Cipar Veleučilište u Slavonskom Brodu 2014/3 e 2.375 Ne Ne Ne Zagreb Fakultet elektrotehnike. Split 33 . 20 Vladimir Mile Vidović 2013/4 a 3. 19 Dražen Željko Fišter 2014/3 a 3. Slavonski Brod 2014/3 a 3 Ne Ne Ne 28 Patrik Mijo Turković Strojarski fakultet.1 Ne Ne Ne Zagreb 26 Dominik Željko Čavčić Veleučilište u Slavonskom Brodu 2014/3 e 3.117 Ne Ne Ne brodogradnje.22 Ne Ne Ne studije. Split 22 Marin Zlatko Cerovečki Tehničko veleučilište u Zagrebu 2015/2 e 3. Slavonski Brod 2015/2 a 2.083 Da Ne Ne Ne 27 Almir Ismet Rebronja Strojarski fakultet. strojarstva i 18 Dino Zdravko Kalaš 2014/3 a 3. Split Fakultet strojarstva i brodogradnje.667 Ne Ne Ne 29 Anika Branko Jugovac Tehnički fakultet. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj 17 Matej Mirko Bogdan Sveučilište Sjever 2014/3 e 3.25 Ne Ne Ne Fakultet strojarstva i brodogradnje. 23 Petar Stella Gregurić 2013/4 a 3. strojarstva i 21 Katarina Jozo Džaja 2014/3 a 3. Split Fakultet strojarstva i brodogradnje. 25 Šimun Ljubo Jurišić 2014/3 a 3.538 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.6 Da Ne Ne Ne 31 Matej Zoran Lucić Strojarski fakultet. Rijeka 2014/3 e 2.375 Ne Ne Ne brodogradnje.

Ime Ime oca/majke Prezime Visoko učilište upisa PPDS Dobitnik studija na listi rok DM 1. strojarstva i 7 Roko Ante Mamić 2016/1 b 4.667 Ne Ne Da Zagreb 10 Ivan Rajko Dujlović Tehnički fakultet. razina Nagrada Nagrada studija Fakultet strojarstva i brodogradnje. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj viša razina (diplomski) Godina Vrsta Mjesto Upisni Uspjeh Ocjena Ocjena Rektor. razina 2. 9 Mario Dušanka Pandža 2015/2 b 4.333 Ne Ne Da brodogradnje. Rijeka 2016/1 b 4. 1 Petar Drago Filipović 2015/2 b 5 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. strojarstva i 8 Josip Dinko Mamić 2016/1 b 4.857 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje.75 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. Rijeka 2016/1 b 4. Split Fakultet strojarstva i brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1. 4 Marko Branko Platužić 2015/2 b 4. 2 Mirko Marijan Ivačić 2016/2 b 5 Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. Dekan. Split Fakultet elektrotehnike. Slavonski Brod 2015/2 b 4.333 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike.188 Ne Ne Da Zagreb 34 .333 Ne Ne Da brodogradnje. Slavonski Brod 2015/2 b 4. strojarstva i 13 Ivana Inga Dumanić 2015/2 b 4.685 Ne Ne Da brodogradnje.68 Ne Ne Da brodogradnje. Split 14 Tomislav Zdravko Sandak Strojarski fakultet. strojarstva i 15 Toni Sanja Šantić 2015/2 b 4.3 Da Ne Ne Da Fakultet strojarstva i brodogradnje. Rijeka 2015/2 b 4.4 Ne Ne Da Fakultet elektrotehnike. 17 Nikola Branko Horvat 2015/2 b 4. 5 Andrija Marijan Belošević 2015/2 b 4. 3 Ivica Stjepan Jovan 2015/2 b 4. Split 16 Antonio Željko Zubčić Tehnički fakultet.833 Da Ne Ne Da Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje.6 Ne Ne Da 11 Lorena Damir Jakovac Tehnički fakultet. Rijeka 2015/2 b 4.545 Ne Da Da 12 Tomislav Tomo Vidović Tehnički fakultet.8 Ne Ne Da Zagreb 6 Denis Borivoj Kudlač Strojarski fakultet.

strojarstva i 26 Marin Ivica Čavar 2015/2 b 3. strojarstva i 27 Matej Ante Mimica 2016/1 b 3. Split Fakultet elektrotehnike. Split 35 .171 Da Ne Ne Da 19 David Josip Liović Strojarski fakultet. Slavonski Brod 2016/1 b 4. zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj 18 Sandro Jelka Tomurina Tehnički fakultet. strojarstva i 31 Ivan Valentina Bakota 2016/1 b 3.75 Ne Ne Ne brodogradnje. 20 Luka Davor Mirić 2015/2 b 4.111 Da Ne Ne Ne Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje. strojarstva i 24 Kristina Stanislav Banić 2016/1 b 3. Slavonski Brod 2015/2 b 3. Split 25 Antonio Ivica Karlović Strojarski fakultet. Split Fakultet elektrotehnike. Split 28 Marko Ivan Vreš Veleučilište u Karlovcu 2016/1 f 3. Slavonski Brod 2015/2 b 3. Rijeka 2015/2 b 4 Ne Ne Ne 23 Domagoj Dubravko Martinović Strojarski fakultet.517 Ne Ne Ne brodogradnje. Rang lista redovitih studenata sveučilišnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i KATEGORIJA1.901 Da Ne Ne Ne brodogradnje.506 Ne Ne Ne brodogradnje. 21 Danijel Tomislav Janković 2016/1 b 4. strojarstva i 32 Antonio Ivo Beram 2016/1 b 2. Rijeka 2016/1 b 4.917 Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike.172 Ne Ne Ne brodogradnje.833 Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike.1 Ne Ne Ne Zagreb 22 Tin Branka Pugar Tehnički fakultet.51 Da Ne Da Ne Fakultet elektrotehnike. Split 30 Ana Stipo Gavranović Tehnički fakultet.674 Ne Ne Ne brodogradnje.371 Ne Ne Ne Fakultet elektrotehnike. Rijeka 2016/1 b 3.152 Da Ne Ne Da Fakultet strojarstva i brodogradnje. strojarstva i 29 Josipa Jozo Živaljić 2016/1 b 3.