You are on page 1of 6

BORANG DAFTAR ACARA 2016 (KALI KE DUA

)
SEKOLAH MENENGAH
NAMA SEKOLAH
NAMA PK KOKURIKULUM
NO TELEFON
ZON
SEKOLAH KETUA ZON

NOTA : TANDAKAN "1" PADA RUANG DISEDIAKAN
A. BAHASA MELAYU SM
ACARA INDIVIDU
PDT

SYA

INDIVIDU

SAJ

ACARA PASUKAN

(Minim. 2)

BHS

PNT

BIC

FOR

0

B. BAHASA INGGERIS SM
PILIHAN ACARA
PUB

CHO

ACARA

BHS

(Minim. 2)
0

C. SAINS DAN TEKNOLOGI SM
PILIHAN ACARA
ROK

KER

BOT

PCM :
PERTANDINGAN PERBARI
PANCARAGAM
: SEMUA SEKOLAH MEMILIKI
PASUKAN PANCARAGAM
DIWAJIBKAN MASUK
-Pertandingan tidak sama d
Perbarisan Hari Merdeka

DIGALAKKAN
DAP

PENYERTAAN
0

D. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
ACARA PILIHAN
PCM

PUISI

TAR

DIGALAKKAN

KOI

KPG

PENYERTAAN

0
E. PBB - PERTANDINGAN KAWAD KAKI
ACARA PILIHAN
PBB KRS

L

P

PBB GO

L

DIGALAKKAN
PBB NGO

P

L

PENYERTAAN

P
0

PBB-PERTANDINGAN KAW
PESERTA MAKSIMUM
- TERMASUK SIMPANAN DAN
KETUA PLATUN

F. PERTANDINGAN KHAS
ACARA PILIHAN
MAS

BHS 6

PID 6

DIGALAKKAN

MAS

PENYERTAAN

BHS 6

0

PID 6

: PERTAND. MEMASAK (Ting. 1/2/3)
: BAHAS BM TINGKATAN 6
: PIDATO BM TINGATAN 6

PERINGATAN PENTING :
1. TARIKH AKHIR PENGHANTARAN BORANG ADALAH JUMAAT 11/2/2016
2. SILA EMEL SOFTCOPY BORANG KE ALAMAT BERIKUT
koakademikku@gmail.com
3. CATATKAN TAJUK PADA EMEL, CONTOH:

ZON 4 / SMK PUSING / PILIH ACARA .

2) 0 ANDINGAN PERBARISAN UA SEKOLAH MEMILIKI KAN PANCARAGAM JIBKAN MASUK ndingan tidak sama dengan risan Hari Merdeka ERTANDINGAN KAWAD KAKI TA MAKSIMUM 20 ORANG ASUK SIMPANAN DAN UA PLATUN ing.RUANG DISEDIAKAN KAN PASUKAN DRA (Minim. 1/2/3) .

.

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN BORANG ADALAH JUMAAT 11/2/2016 2. CATATKAN TAJUK PADA EMEL. PBB . BAHASA MELAYU SR INDIVIDU CT1 CT2 PDT PILIHAN SYA (SJKT/SJKT) (Minim.TERMASUK SIMPANAN DAN KETUA PLATUN PERINGATAN PENTING : 1. BAHASA INGGERIS SR ACARA ACT PUB PILIHAN CHO STO (Minim.BORANG DAFTAR ACARA 2016 (KALI KE DUA) SEKOLAH RENDAH NAMA SEKOLAH NAMA PK KOKURIKULUM NO TELEFON KELOMPOK SEKOLAH KETUA KELOMPOK NOTA : TANDAKAN "1" PADA RUANG DISEDIAKAN A.PERTANDINGAN KAWAD KAKI ACARA PILIHAN DIGALAKKAN PBB SR PENYERTAAN L P Err:522 PBB-PERTANDINGAN KAWAD KAKI PESERTA MAKSIMUM 20 ORANG .com 3. CONTOH: KELOMPOK 4 / SK RAJA CHULAN / PILIH ACARA . SILA EMEL SOFTCOPY BORANG KE ALAMAT BERIKUT koakademikku2014@gmail. 2) 0 C. 2) PASUKAN IRM PNT 0 B. SENI DAN SAINS SR ACARA SENI KOI KPG REK TAR DIGALAKKKAN ACARA SAINS DIGALAKKKAN PENYERTAAN BERCERITA SAINS TAHUN 3 PENYERTAAN 0 0 E.

DUA) RUANG DISEDIAKAN PILIHAN (Minim. 1) 0 DIGALAKKKAN PENYERTAAN 0 NGAN KAWAD KAKI MUM 20 ORANG MPANAN DAN .