You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI

AMAN
34300 BAGAN SERAI, PERAK

CURRICULUM VITAE
Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI AMAN
Daerah : KERIAN
Negeri : PERAK

1.

BUTIR PERIBADI

1.1

Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan :

1.2

Nombor Kad Pengenalan : (a) Lama :________________

1.3

Tarikh Lahir :

1.4

Taraf Perkahwinan :

1.5

Nama Waris Terdekat :

1.6

Alamat Rumah / Tetap :

1.7

No. Telefon : (R) _______________

1.8

Emel :

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPS :

2.2

Skim Perkhidmatan : SISWAZAH

2.3

Tarikh Lantikan Pertama : 16 OGOS 2010

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama : 21 OKTOBER 2011

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : 16 OGOS 2010

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 21 OKTOBER 2011

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : _____________

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : ______________

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang : PPP DG41

2.10

Tarikh Bersara : 23 OGOS 2044

3.

KELULUSAN AKADEMIK
Bil.
1
2
3

b) Baru :

Jantina (L/P) :

(Hubungan)

H/P)

Gred Hakiki : DG41

Kelulusan Akademik
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN
DIPLOMA KEJURUTERAAN KECEMASAN DAN KESELAMATAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Tahun
2009
2005
2001

1

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi (Bandar atau Luar Bandar) Tempoh (Dari– Hingga) Jawatan SILA TANDAKAN (√) PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KOMPUTER Perkara Tidak Tahu Tahu Sedikit Tahu Sederhana Pemprosesan Perkataan (Word Processing) Pangkalan Data (Data Base) Lembaran Kerja (Spread Sheet) Persembahan Menggunakan Komputer (Power Point) Aplikasi Internet 7. 1 5. 1 Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan KESATUAN GURU-GURU MELAYU MALAYSIA BARAT (KGGMMB) Tugas & Peringkat AHLI Tahun 2011 – SEKARANG 2 . Tahun 2009 PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Bil.4. 6. Kelulusan Ikhtisas IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN Mahir / / / / / NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI Bil. KELULUSAN IKHTISAS Bil.