You are on page 1of 40

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016

SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHAN HUI YING
970629-10-6628
PEREMPUAN
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHAN KAM SEONG
960519-08-5433
LELAKI
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHEAH MAN HIN
971106-38-5589
LELAKI
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHEN SIEW LING
970124-08-5008
PEREMPUAN
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHIN YEE LIM
970724-38-5100
PEREMPUAN
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHONG KAH HOONG
970920-56-5037
LELAKI
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHONG SEOW KUAN
970217-38-5480
PEREMPUAN
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016
SMK MENGLEMBU, MENGLEMBU

NAMA
NOMBOR KP
JANTINA
KAUM
MATAPELAJARAN

:
:
:
:
:

CHONG SIEW HIN
970731-38-5133
LELAKI
CINA
NAMA MATA
KOD
PELAJARAN
900
PENGAJIAN AM
944
EKONOMI
PENGAJIAN
946
PERNIAGAAN
948
PERAKAUNAN

STPM/PP

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 3

900/1
944/1

900/2, 900/4
944/2

900/3
944/3, 944/4

946/1

946/2

946/3, 946/4

948/1

948/2

948/3, 948/4

Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.

............................................
TANDATANGAN
TARIKH : 06/07/2015
Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.
Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.
Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00

...... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat....... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.......... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. 900/4 944/2 900/3 944/3.. 946/4 948/1 948/2 948/3.... .... 944/4 946/1 946/2 946/3.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU..... 946/4 948/1 948/2 948/3..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat...00 ............ MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHONG YOON KIT 970309-08-5047 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC......... . 944/4 946/1 946/2 946/3.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHONG WAI YAN 980101-38-5330 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 900/4 944/2 900/3 944/3.....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU......... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.

Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC...00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..... 900/4 944/2 900/3 944/3.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC............... .......... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.00 ........... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.. 946/4 948/1 948/2 948/3. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHOONG CHI YENG 971215-08-5462 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2........ 900/4 944/2 900/3 944/3........ 946/4 948/1 948/2 948/3.......... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHOOI MEI SIM 970404-08-5790 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. 944/4 946/1 946/2 946/3.... 944/4 946/1 946/2 946/3......... . TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.

MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHRISTINE LIU SZE JIA 971217-13-5486 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat............. ... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50............ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........ 900/4 944/2 900/3 944/3.... 944/4 946/1 946/2 946/3..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 900/4 944/2 900/3 944/3.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan............... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..........00 ..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHUN HOW YIN 971229-38-5167 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...... 944/4 946/1 946/2 946/3. 946/4 948/1 948/2 948/3.... 946/4 948/1 948/2 948/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. ....

. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. ..... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... 946/4 948/1 948/2 948/3...... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50....... 944/4 946/1 946/2 946/3................00 ..... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : GOH BEE KUAN 970912-08-5420 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..... 946/4 948/1 948/2 948/3. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..............SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHUNG HAO YUNG 971229-38-5300 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 900/4 944/2 900/3 944/3. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat............ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan................. 944/4 946/1 946/2 946/3. 900/4 944/2 900/3 944/3... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. .

944/4 946/1 946/2 946/3.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan......SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........... ... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : HEW PEI SHI 970320-08-5080 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2....... 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.00 ... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : HO SIN YEE 970228-08-5010 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... ....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul...... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU....... 944/4 946/1 946/2 946/3.. 900/4 944/2 900/3 944/3.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 946/4 948/1 948/2 948/3. 946/4 948/1 948/2 948/3. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC................. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50........

... ... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : KONG YU HENG 961026-08-5157 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 900/4 944/2 900/3 944/3....... ..00 . 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat........... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... 946/4 948/1 948/2 948/3............ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC......... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan...... 944/4 946/1 946/2 946/3.......SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. 944/4 946/1 946/2 946/3......... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. 946/4 948/1 948/2 948/3. 900/4 944/2 900/3 944/3... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : HOOI SIU SIN 970714-08-5112 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.......

.... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... 946/4 948/1 948/2 948/3.. 900/4 944/2 900/3 944/3..... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : KOO KIT YAN 970907-08-5274 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..... .. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..00 ....... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : KOO KOK FEI 961114-08-5587 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... 944/4 946/1 946/2 946/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. 944/4 946/1 946/2 946/3...... 900/4 944/2 900/3 944/3........... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. 946/4 948/1 948/2 948/3....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU................ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... . Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....

.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.............. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LAM HUI SHAN 970725-08-5118 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul......... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.....00 ........... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 900/4 944/2 900/3 944/3..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 900/4 944/2 900/3 944/3. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LEE QIAD YIN 970415-08-6094 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 946/4 948/1 948/2 948/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 946/4 948/1 948/2 948/3...00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........... 944/4 946/1 946/2 946/3. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. ... 944/4 946/1 946/2 946/3...SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... ... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........

946/4 948/1 948/2 948/3... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.00 ... 944/4 946/1 946/2 946/3. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50...................... . MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LEONG CHEE WEI 970510-08-5460 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 946/4 948/1 948/2 948/3.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LEONG HEW WAI 971231-08-5518 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC...... .. 944/4 946/1 946/2 946/3. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. 900/4 944/2 900/3 944/3.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50...................SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan........ 900/4 944/2 900/3 944/3.......... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.......

MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LIM WAI LEONG 971204-08-5109 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 900/4 944/2 900/3 944/3.. ... 946/4 948/1 948/2 948/3......... 944/4 946/1 946/2 946/3. ..00 ...... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50............ 900/4 944/2 900/3 944/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.......... 946/4 948/1 948/2 948/3....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50....... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LEW YEN JUEN 970427-38-5120 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 944/4 946/1 946/2 946/3.............

.... 946/4 948/1 948/2 948/3...... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul............. 944/4 946/1 946/2 946/3.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LOKE HUI TENG 970220-08-5120 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2....... 944/4 946/1 946/2 946/3....... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LOH WAI YAN 970905-08-5852 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.00 ..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat...SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....... . .... 946/4 948/1 948/2 948/3......... 900/4 944/2 900/3 944/3..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........

.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul..............00 . Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... 944/4 946/1 946/2 946/3........... .. 944/4 946/3. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........ 900/4 944 EKONOMI 944/1 944/2 PENGAJIAN 946 946/1 946/2 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN 948/1 948/2 STPM/PP PENGGAL 3 900/3 944/3.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : PHOON HOE YEN 971003-38-5367 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NUR EMYLIA ASSYURA BINTI MOHAMAD KHAIR JOHARI 971211-08-5844 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PENGGAL 2 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 900/2..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU......... . TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat....... 900/4 944/2 900/3 944/3.. 946/4 948/1 948/2 948/3.... 946/4 948/3.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC........00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU...

Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50....... 944/4 946/1 946/2 946/3..00 . Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : SAM JIA WEN 970513-08-6004 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....... ... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : TAN BRENDA 970301-08-5982 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 946/4 948/1 948/2 948/3........ 900/4 944/2 900/3 944/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat............. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... 944/4 946/1 946/2 946/3. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul............ ......... 946/4 948/1 948/2 948/3............

........ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : WONG KER QI 970123-08-5110 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 944/4 946/1 946/2 946/3.00 ...... .. 944/4 946/1 946/2 946/3.......... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : TAN CHEE CHING 970906-38-5072 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 946/4 948/1 948/2 948/3.......... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.... 900/4 944/2 900/3 944/3... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU...... 946/4 948/1 948/2 948/3... ........

..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU............ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. . 946/4 948/1 948/2 948/3...... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan................ 900/4 944/2 900/3 944/3..... 944/4 946/1 946/2 946/3....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.00 . Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..... ... 944/4 946/1 946/2 946/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC............ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 946/4 948/1 948/2 948/3............. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : YAP KAR WEI 970518-08-5078 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : YONG JIN LIN 970426-08-5978 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... 900/4 944/2 900/3 944/3..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat...

.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50........ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.......... 900/4 944/2 900/3 944/3...... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 944/4 946/1 946/2 946/3...SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : AW PUI LENG 971114-38-5044 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2................. ......... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHAN YAN YEE 970707-38-5352 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2........ .00 ....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..... 944/4 946/1 946/2 946/3.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. 900/4 944/2 900/3 944/3... 946/4 948/1 948/2 948/3... 946/4 948/1 948/2 948/3........

...00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........... 900/4 944/2 900/3 944/3....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat................... 946/4 948/1 948/2 948/3....STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. .. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 944/4 946/1 946/2 946/3..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50...... 900/4 944/2 900/3 944/3...... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHANG KIN LI 970831-08-5269 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. ........ Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat...... 944/4 946/1 946/2 946/3...00 . MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHEE JING YIN 960430-08-5971 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.

. .... 946/4 948/1 970/1 948/2 970/2 948/3.. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.. 944/4 946/1 946/2 946/3...00 .. 944/4 946/1 946/2 946/3.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... .. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.................. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHEONG SIEW WEI 970405-08-5944 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2........ 900/4 944/2 900/3 944/3....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHONG POH YEE 970213-08-5894 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN 970 SENI VISUAL STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... 900/4 944/2 900/3 944/3................... 948/4 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat........... 946/4 948/1 948/2 948/3.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat....... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.

........ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. .. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul...00 ........... 944/4 946/1 946/2 946/3. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC............... 900/4 944/2 900/3 944/3. 946/4 948/1 948/2 948/3.... 900/4 944/2 900/3 944/3.. 944/4 946/1 946/2 946/3...... ....... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHONG PUI FUN 971006-08-5060 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. 946/4 948/1 948/2 948/3....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHONG WEN JUN 970611-08-5013 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.......... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50...........

.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........ ... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan........ 900/4 944/2 900/3 944/3. 946/4 948/1 948/2 948/3. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC...... 944/4 946/1 946/2 946/3.... ....... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul...... 900/4 944/2 900/3 944/3............. 946/4 948/1 948/2 948/3. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : CHOW JEE KANG 970612-38-5229 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...00 .....SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.............. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : FONG WAI KIT 970203-38-5033 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 944/4 946/1 946/2 946/3..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.....

. 944/4 946/1 946/2 946/3.... 944/4 946/1 946/2 946/3.. . .. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC......... 900/4 944/2 900/3 944/3....... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat...... 900/4 944/2 900/3 944/3.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 946/4 948/1 948/2 948/3...00 ............ MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : HO CHEN YEE 970508-08-6122 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : FOONG WEI LING 971112-08-5136 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. 946/4 948/1 948/2 948/3................ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan............. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.

.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : JOIEN TAN 971003-38-5498 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. 946/4 948/1 948/2 948/3.. 946/4 948/1 948/2 948/3..... 900/4 944/2 900/3 944/3...... 944/4 946/1 946/2 946/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU...... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat........ Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.. ............. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : HO YOU HUAN 970612-08-6114 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan................. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 944/4 946/1 946/2 946/3..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.............00 . Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... 900/4 944/2 900/3 944/3.. ... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.....

. 900/4 944/2 900/3 944/3...... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : KENDY SOO HO YAN 971115-38-5150 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. 944/4 946/1 946/2 946/3... 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. ........... 946/4 948/1 948/2 948/3..... 944/4 946/1 946/2 946/3.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LAI XIONG XIN 970509-08-5957 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. .. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU....... 900/4 944/2 900/3 944/3....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul......STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.................... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.00 .. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..........

. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50......... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LAI YING YING 971019-08-5908 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2....STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU...................00 . 946/4 948/1 948/2 948/3. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... . 900/4 944/2 900/3 944/3. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.........00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU....... 944/4 946/1 946/2 946/3. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. .. 944/4 946/1 946/2 946/3............ MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LEE KAH YI 970717-08-5310 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2....... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50......... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... 900/4 944/2 900/3 944/3.

. 946/4 948/1 948/2 948/3........ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul...00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU....... 944/4 946/1 946/2 946/3.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul......... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LIM YUN QING 970705-08-6076 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..... ... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC...... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.... . 900/4 944/2 900/3 944/3................. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. 946/4 948/1 948/2 948/3.. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.00 .... 900/4 944/2 900/3 944/3..... 944/4 946/1 946/2 946/3........ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LIEW MIN WEI 970603-38-5374 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2..

... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 944/4 946/1 946/2 946/3. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.......00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LOH ZI SHAN 970105-08-5360 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...00 .... .......... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LOH YONG HAO 970814-08-5291 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 900/4 944/2 900/3 944/3. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC................ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... 946/4 948/1 948/2 948/3.... 944/4 946/1 946/2 946/3.. .STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.... 900/4 944/2 900/3 944/3.......................

....... 900/4 944/2 900/3 944/3... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. ............. ....... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : LOK KAH MUN 970218-08-5164 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50........ TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NG XUE JUN 961109-08-6024 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 900/4 944/2 900/3 944/3.... 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat....00 .. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul....... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU........ 944/4 946/1 946/2 946/3.....STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. 946/4 948/1 948/2 948/3.. 944/4 946/1 946/2 946/3.............

. 944/4 946/1 946/2 946/3.00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 900/4 944/2 900/3 944/3...... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. ......... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... 946/4 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.............STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.................00 ......... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NOOR NABILA BT ABDUL WAHAB 971217-08-5132 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...... 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. 944/4 946/2 946/3. ............. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat........ Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NUR FADLIS NATASYA BINTI EMYZAR 970525-08-5754 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 944 EKONOMI 944/1 PENGAJIAN 946 946/1 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL 970/1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/2...

..... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 944/4 946/2 946/3.. 900/4 944/2 900/3 944/3.... 946/4 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NURIZATULILYANA BT ZAINAL ABIDIN 971103-08-5556 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 944 EKONOMI 944/1 PENGAJIAN 946 946/1 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL 970/1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/2. ..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.......... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC......... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NURUL FAZIRA BT SELMI JULKAHAR 970416-08-5966 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 944 EKONOMI 944/1 PENGAJIAN 946 946/1 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN 948/1 STPM/PP PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/2......... 946/4 948/2 948/3... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 944/4 946/2 946/3.... 900/4 944/2 900/3 944/3.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.....00 ... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50....................STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.. .......

. ........... 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NURUL NUR AISHAH BT ZAKARIA 971010-08-5266 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 944 EKONOMI 944/1 PENGAJIAN 946 946/1 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL 970/1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/2..... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.....STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 944/4 946/2 946/3... 900/4 944/2 900/3 944/3... .. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan... 946/4 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. 944/4 946/1 946/2 946/3.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan................. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : OH JIA WEI 970507-38-5323 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.....00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU......... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC....... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul...00 . Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... 900/4 944/2 900/3 944/3........

......00 .......... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : POON JIE YING 971030-38-5194 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.....00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 944/4 946/1 946/2 946/3.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC........STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.... .......... 900/4 944/2 900/3 944/3......... 944/4 946/1 946/2 946/3..... 900/4 944/2 900/3 944/3. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat..... ........ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.......... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... 946/4 948/1 948/2 948/3... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : SARAH BT SHAARI 970315-08-5414 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.

..... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : SHUM HOU DUNG 970822-38-5227 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2...... 944/4 946/1 946/2 946/3. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan...00 ............. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 900/4 944/2 900/3 944/3....... ............... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50............. 946/4 948/1 948/2 948/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. .. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : SHALINI A/P PANEERSELVAM 971002-08-5282 PEREMPUAN INDIA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... 944/4 946/1 946/2 946/3...... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan...STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 900/4 944/2 900/3 944/3.00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.... 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul........

....00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU... 946/4 948/1 948/2 948/3.. 944/4 946/1 946/2 946/3. 946/4 948/1 948/2 948/3....... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul................ 900/4 944/2 900/3 944/3.... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat........00 ..... . Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50......... 900/4 944/2 900/3 944/3...... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50....... .. 944/4 946/1 946/2 946/3. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : SIN MEI TENG 971007-08-5900 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : WONG JO YI 971210-08-5324 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2......SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.......

..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.............. .... Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul. 944/4 946/1 946/2 946/3.... 946/4 948/1 948/2 948/3......... 900/4 944/2 900/3 944/3..00 .. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC... MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : WONG WAI KIT 980115-38-5091 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN 970 SENI VISUAL STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2. ...... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. 900/4 944/2 900/3 944/3....... 946/4 948/1 970/1 948/2 970/2 948/3. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul..... 944/4 946/1 946/2 946/3...............SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan...... 948/4 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat............. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : YAU KA FONG 971215-08-5171 LELAKI CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..

.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan............ 948/4 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. 946/4 970/1 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. 944/4 946/1 946/2 946/3..... ........ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50.... 900/4 944/2 900/3 944/3.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC.... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul......... ... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan..........00 . 900/4 944/2 900/3 944/3. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NOR AINI BINTI ABDULLAH 971021-26-5246 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.00 STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU.............. 946/4 948/1 948/2 948/3.. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : YUP MAN LOKE 970629-08-5310 PEREMPUAN CINA NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50............ 944/4 946/1 946/2 946/3.STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU...

........ Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul... 900/4 944/2 900/3 944/3................. 946/4 948/1 948/2 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat.. TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.... TANDATANGAN TARIKH : 06/07/2015 Nota: Pusat peperiksaan yang tercatat adalah terlakluk kepada pindaan.. .... Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC..00 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. 944/4 946/1 946/2 946/3........ 946/4 970/2 970/3 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang tercatat adalah betul dan tepat. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NUR SHIFANABILAH BINTI MOHAMAD YUSOP 970627-08-5114 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PENGGAL 1 PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 900/1 944 EKONOMI 944/1 PENGAJIAN 946 946/1 PERNIAGAAN 970 SENI VISUAL 970/1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/2.....................00 .. .... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50..STPM/PP SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA STPM 2015/2016 SMK MENGLEMBU. 944/4 946/2 946/3.. 900/4 944/2 900/3 944/3. Sila pastikan maklumat yang dicetak adalah betul... Pembetulan selepas tarikh tutup pendaftaran akan dikenakan caj RM50. MENGLEMBU NAMA NOMBOR KP JANTINA KAUM MATAPELAJARAN : : : : : NUR SHAHIRA BINTI SHAHRIN 971127-02-5988 PEREMPUAN MELAYU NAMA MATA KOD PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM 944 EKONOMI PENGAJIAN 946 PERNIAGAAN 948 PERAKAUNAN STPM/PP PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 3 900/1 944/1 900/2.. Pengesahan pusat akan dicatat di dalam LPKC................