You are on page 1of 17

PENGUAT GELOMBANG SINUS

E1002 / UNIT 7 /

u nit
Mengetahui dan memahami teknik
memincang transistor tatarajah
pemancar-sepunya.

Melukis litar penguat pengeluar-sepunya
yang menggunakan teknik pincang tapak
dengan suapbalik pengeluar.
Menjelaskan fungsi perintang pengeluar
dan pemuat pemirau dalam litar penguat
pengeluar sepunya teknik pincang tapak
suapbalik pengeluar.
Melukis litar penguat pengeluar sepunya
yang menggunakan teknik pincang
pembahagi voltan.

. Jadi. Apabila arus pengeluar. cuba anda perhatikan pada bahagian pengeluar. Salah satu cara untuk menentukan kedudukan titik-Q di atas garis beban adalah teknik kita memincang transistor dalam litar. Cuba anda bayangkan litar penguat yang melibatkan nilai Beta kita gunakan dalam alat penerima radio kita. Walaubagaimanapun. Sudah tentu bunyinya akan tidak stabil bergantung pada suhu persekitaran radio itu. Antara teknik pincangan yang stabil dan dapat menghindarkan perubahan faktor Beta dengan ciri sambungan komponen dalam litar ialah : i. terdapat satu perintang RE ditambah di situ. I CBO dalam litar (   IC  ICBO ). anda telah didedahkan dengan satu tatarajah yang sering digunakan dalam penguat iaitu tatarajah pengeluar sepunya. ii. Mari kita lihat perihal kedua-dua Teknik Pincang ini. Arus bocor pula terhasil disebabkan oleh IB perubahan suhu persekitaran.0 PENGENALAN Dalam unit 6.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7. Teknik Pincang Pembahagi Voltan. “Kenapa perlu mengelakkan faktor Beta ?” Ini kerana nilai Beta adalah berhubungkait dengan nilai arus bocor. Teknik Pincang Tapak dengan Suapbalik Pengeluar. litar ini seolah-olah litar penguat pengeluar sepunya yang telah diterangkan sebelum ini ( rujuk rajah 7. Nilai arus yang mengalir pada setiap bahagian dalam transistor akan berbeza apabila kita menggunakan teknik pincang yang berbeza. Dalam unit itu juga anda dapat melihat bagaimana kedudukan titik-Q di atas garis beban. Jika kita lihat sekali pandang. teknik pincang yang terbaik adalah teknik pincang yang dapat menggelakkan faktor Beta () dalam pengiraan arus operasinya. kita katakan yang nilai Beta sentiasa berubah mengikut suhu persekitaran.1 PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG TAPAK DENGAN SUAPBALIK PENGELUAR. Tetapi.Selamat Berjaya 7. IE melalui perintang .1 di bawah ).

voltan susut pada RE akan bertambah positif.1.  IC = . Arus Pengeluar ( I E) merupakan arus utama dalam litar. Apabila  =  .... IE turut meningkat. Arus pengeluar. Mari kita lihat secara berperingkat kendalian arus bagi litar ini :  Apabila Beta transistor berubah ( Anggapkan Beta meningkat )...1 Fungsi Perintang Pengeluar .. Jadi.1 7. IC akan meningkat. Arus pemungut. dengan meletakkan satu perintang di bahagian pengeluar merupakan cara yang paling berkesan untuk menstabilkan litar.  VE = IE.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / tersebut. RE . IB  IC = IE  Apabila IE meningkat.. RE : Sekiranya anda masih ingat lagi. voltan VE akan merentasnya dengan kekutupan seperti yang ditunjukkan dalam rajah : VCC RB IB IC RC IE VC RE Rajah 7.

 Ini akan menyebabkan litar sentiasa stabil pada sebarang keadaan suhu sekitar. . Atas sebab fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun.IB ke tahap asal.VE nilai arus pemungut ( IC ) yang cuba naik tadi dikurangkan IC = . apabila bahagian pengeluar menjadi bertambah positif. jadi.  Pengurangan pincang depan tapak-pengeluar menyebabkan VRB = VEE . Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. ia akan menyebabkan pincang depan tapak transistor menjadi kurang.VBE .   IB = VRB RB  Kejadian yang sebaliknya akan berlaku apabila nilai Beta transistor menurun.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /  Transistor yang kita gunakan dalam litar adalah dari jenis NPN.

Cuba anda perhatikan : Gelung Masukan : Gelung Keluaran : VCC VCC VRB RB IB IC B VBE IC C VCE IE RE IE VRE Rajah 7.R C  VCE  I C .R B  VBE  I E .. diketahui   C IB I  IB  C  .. VCC  IC . Untuk memudahkan pengiraan..R E   RB   R E     VCC  VBE  I C   IC  VCC  VBE RB  RE  VRC RC RE V RE VC Rajah7....diketahui pada takat tepu.R E I .PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7....3 VCC  VRC  VCE  VRE  VCE  VCC  VRC  VRE Ataupun. kita bahagikan kepada dua gelung iaitu gelung masukan dan gelung keluaran ..  I C (TEPU )  VCC RC  RE .diketahui juga I C  I E VCC  IC .R B  VBE  I C .nilai vol tan keluaran diambil dari Vc :  VC  VCC  VRC Untuk mendapatkan I C (TEPU ) pula..R E .2 VCC  VRB  VBE  VRE  I B ... nilaiVCE  0.1..2 Rumus Arus dan Voltan Litar : Rumus arus dan voltan litar dapat di cari dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff.

4 di bawah ). sudah tentu gandaan voltan akan menjadi kurang dari biasa kerana adanya penambahan nilai RE dalam rumus. CE : Kehadiran perintang RE pada bahagian pengeluar akan menyebabkan rumus gandaan voltan litar turut berubah menjadi :  AV  rL re' R E Jadi.u. Rumus untuk gandaan voltan pula akan berubah seperti asal :  V  rL re' . VCC RB IB IC RC IE RE CE Rajah 7. Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7.3 Fungsi Kapasitor pemirau . satu kapasitor akan disambung selari dengan R E dalam litar ( rujuk rajah 7. Ini adalah keburukan teknik pincangan ini.1. Untuk mengatasinya.4 Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a.

Penyelesaian : Rajah 7. VCC=30V RC RB 300K IB IC 2K =100 IE RE 1K kirakan nilai gandaan voltan yang baru litar ini. VC. C E disambungkan selari dengan R E.1 : Berdasarkan rajah 7.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Contoh 7.5 di bawah. . nilai gandaan voltan litar semasa ada kapasitor pirau dan tiada kapasitor adalah berbeza. kirakan I C.33  600  AV  cuba anda perhatikan. gandaan voltan. IC(TEPU).5 Sekiranya CE ditambah dalam litar: rL re ' 2K  3. Sekiranya satu kapasitor pirau.

5mA  2K   15V  I C(TEPU)    re '  VCC RE  RL 30V  10mA 2K  1K 25mV  3. 7.PENGUAT GELOMBANG SINUS  IC  E1002 / UNIT 7 / VCC R RE  B  30V   7.5mA  V  rL rL  rm re' R E  7.99 3. .33 7.2 2K  1.5mA 300 1K  100  VC  VCC  I C .33  1K PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG PEMBAHAGI VOLTAN. Rajah 7. rangkaian perintang R1 dan R2 disambungkan padanya.6 di bawah menunjukkan teknik pincang pembahagi voltan: VCC RL R1 R2 IC VB IE RE VC VE CE Rajah 7.6 Cuba anda perhatikan pada bahagian tapak transistor.R L  30V .

teknik pincang ini dikenali sebagai teknik pincang pembahagi voltan. Dengan merujuk kepada rajah 7.IC. tiada langsung melibatkan faktor Beta ().8 .PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rangkaian R1 dan R2 ini sebenarnya merupakan rangkaian pembahagi voltan. Jadi teknik pincang ini merupakan teknik pincang yang baik.RL CE IC(TEPU) = VCC RE  RL Rajah 7. VB R E IC R R 1 VE Rajah 7. Bahagian Keluaran : VCC RL VRL  IC IE RE  Persamaan arus operasi untuk takat tepu ialah : VC VE VC = VCC .7 di bawah : Cuba anda perhatikan terbitan rumus untuk mendapatkan arus operasi litar berikut :  VCC VR1 R1 R2 VB R E IE   VR2   VR2   VB IC VBE VR2 VCC CE VR1  V R 2 R1  R VB  VE  VE   IE   IE   IC   VB IE .7 Bahagian Masukan: Cuba anda perhatikan rumus untuk mengira arus operasi ( I C ) di atas. Voltan yang susut pada perintang R 2 ( VB) adalah voltan yang terbina untuk tapak. Dengan sebab itu.

seperti berikut : ib Vm ic R2 R1 RL re' rm VK rl Rajah 7. kita dapat melukiskan litar persamaan a.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rintangan Masukan. =100 RE = 2K dan Vcc=12V .0mVp-p.10 Dengan mengabaikan VBE. rintangan keseluruhan bahagian masukan dan bahagian keluaran litar dapat diketahui: rm = R1 // R2 // re' rl = RL Gandaan Voltan litar : Av = rl re ' Contoh 7. jika R1=R2=6. Vcc RL R1 C2 C1 VC R2 VB RE CE Rajah 7.. VC dan gandaan voltan jika Vm = 1.9 Melalui litar persamaan a.2 : Berdasarkan rajah 7. kirakan VB.u. RL=1K.2K.. arus IE. .u.10 di bawah.u. Rintangan Keluaran dan Gandaan Voltan litar : Apabila litar ini mendapat voltan masukan a.

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Penyelesaian : R2 VB  xVcc R1  R2 6.76 A  0.2 K   x12 12.25mV 3mA  6.4 K   6Volt Abaikan VBE . VE=VB : VE  I E .5mVp   0.ib  100 x 0.2 K // 6. Vcc  VRC  VC 12V  I C .2 K // 833 rm  R1 // R 2 //  657  ib  Vm 0.076mA rL  1K .RE  6 IE  6 2 K I E  3mA I C  I E  3mA Persamaan di bahagian Keluaran.2 K x12 6.79 A rm 657 iC   .u )  .2 K  6.1K  )  12  3  9V Gandaan voltan jika Vm = 1mVp-p ( Tukar kepada litar persamaan a.2 K 6 .RC  VC VC  12  ( 3mA.

=100. jika diberi RB=200k. IC=4.076Vp Vk 0.5mA dan VCE=5.076 x103 x1K  0. 7a-3 .1. Lukiskan litar Penguat pengeluar-sepunya yang mempunyai teknik pincang tapak dengan suapbalik pengeluar. RE=500. 7a-2 .5mVp  152 7a-1 .076Vp Av= Vm  0. Apakah fungsi perintang pengeluar dan pemuat pirau di dalam litar penguat pengeluar sepunya dengan teknik pincang tapak suapbalik pengeluar di atas. Kirakan arus dan voltan pincangan bagi litar pada rajah 7.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / VC  ic. Vcc=12V.Rc=1K.rL  0. IB=45A.25V .

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7a-4 . Dengan merujuk kepada litar pada soalan 7a-4 di atas. RC=5K . dapatkan nilai VB .Lukiskan penguat pengeluar sepunya yang menggunakan teknik pincang pembahagi voltan. sekiranya R B1=10K. RB2=7. Buktikan bahawa teknik pincang yang digunakan dalam soalan 7a-4 di atas merupakan teknik yang stabil melalui formula matematik. 7a-5 .5K. 7a-6 . 7a-1 VCC RB IB IC RC IE RE VC . RE=3K. IC dan VC bagi litar itu.

7a-3 ( rujuk contoh pengiraan di ms 7 ) 7a-4 RL R1 R2 IC VB VC IE RE CE VE 7a-5   VCC VR2  VR2  VB    VR1  VR2 R 2 R1  R  VCC 2 VB  VE  VE    IE   IE   IC  VBE ... Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar.... VC = 5. Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a. 7a-6 IC = 2.PENGUAT GELOMBANG SINUS 7a-2 E1002 / UNIT 7 / Fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun.7V VCC RE .. jadi ia dikatakan teknik pincang yang stabil. Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. VBE I E ..u.R E VB R E IC R 1 R2  R2  Rumus di atas tidak mempunyai faktor .86mA ..

v. Nilai RC yang diperlukan untuk menghasilkan VC=10V. Gandaan voltan yang baru jika kapasitor C E dibuka iii. VCC=20V RB 430K IB IC RE IE 1K RC 2K =100 . Dengan merujuk kepada litar tersebut kirakan : IB . Merujuk pada rajah di bawah. transistor yang digunakan ialah dari jenis silikon.1 Teknik pincang manakah yang merupakan teknik pincang yang terbaik dan nyatakan sebabnya? 7.2 . IC dan VCE i. iv.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI 7. Gandaan voltan ii. Namakan teknik pincangan yang digunakan.

3 . 7. RE=100.5K.5 Terangkan kegunaan perintang pemancar bagi teknik pincang tapak . 7. VRL dan VCE ii. RB2=1. VCC=12V diberi re’= RL RB IC 1 R2 25mV IE VB IE RE VC VE CE Kira : i.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Vo CE 7.7K. transistor yang digunakan ialah jenis silikon dan dengan menggunakan data rintangan yang diberikan seperti di bawah : RB1=18K. Apakan gandaan voltan litar tersebut jika satu kapasitor pirau disambung selari dengan RE.4 Berpandukan rajah litar di bawah. RL=2. Gandaan Voltan iii. Berikan dua faktor yang boleh menyebabkan gandaan litar merosot. IE. Nilai VB.

Siapkan tugasan ini dalam masa 2 minggu dan semak jawapan anda dengan pensyarah anda.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / suapbalik pengeluar. .