PENGUAT GELOMBANG SINUS

E1002 / UNIT 7 /

u nit
Mengetahui dan memahami teknik
memincang transistor tatarajah
pemancar-sepunya.

Melukis litar penguat pengeluar-sepunya
yang menggunakan teknik pincang tapak
dengan suapbalik pengeluar.
Menjelaskan fungsi perintang pengeluar
dan pemuat pemirau dalam litar penguat
pengeluar sepunya teknik pincang tapak
suapbalik pengeluar.
Melukis litar penguat pengeluar sepunya
yang menggunakan teknik pincang
pembahagi voltan.

Antara teknik pincangan yang stabil dan dapat menghindarkan perubahan faktor Beta dengan ciri sambungan komponen dalam litar ialah : i. ii. Teknik Pincang Pembahagi Voltan. kita katakan yang nilai Beta sentiasa berubah mengikut suhu persekitaran.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7.1 di bawah ). Cuba anda bayangkan litar penguat yang melibatkan nilai Beta kita gunakan dalam alat penerima radio kita.Selamat Berjaya 7. “Kenapa perlu mengelakkan faktor Beta ?” Ini kerana nilai Beta adalah berhubungkait dengan nilai arus bocor. Dalam unit itu juga anda dapat melihat bagaimana kedudukan titik-Q di atas garis beban. Jadi. . litar ini seolah-olah litar penguat pengeluar sepunya yang telah diterangkan sebelum ini ( rujuk rajah 7. Jika kita lihat sekali pandang. Sudah tentu bunyinya akan tidak stabil bergantung pada suhu persekitaran radio itu. I CBO dalam litar (   IC  ICBO ). terdapat satu perintang RE ditambah di situ. Tetapi. IE melalui perintang .1 PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG TAPAK DENGAN SUAPBALIK PENGELUAR. Teknik Pincang Tapak dengan Suapbalik Pengeluar. Apabila arus pengeluar. teknik pincang yang terbaik adalah teknik pincang yang dapat menggelakkan faktor Beta () dalam pengiraan arus operasinya. Mari kita lihat perihal kedua-dua Teknik Pincang ini. Arus bocor pula terhasil disebabkan oleh IB perubahan suhu persekitaran. Salah satu cara untuk menentukan kedudukan titik-Q di atas garis beban adalah teknik kita memincang transistor dalam litar.0 PENGENALAN Dalam unit 6. Nilai arus yang mengalir pada setiap bahagian dalam transistor akan berbeza apabila kita menggunakan teknik pincang yang berbeza. anda telah didedahkan dengan satu tatarajah yang sering digunakan dalam penguat iaitu tatarajah pengeluar sepunya. cuba anda perhatikan pada bahagian pengeluar. Walaubagaimanapun.

IC akan meningkat.. Jadi. Apabila  =  . Arus pemungut. RE : Sekiranya anda masih ingat lagi.. IE turut meningkat. IB  IC = IE  Apabila IE meningkat.  IC = . Arus Pengeluar ( I E) merupakan arus utama dalam litar. voltan susut pada RE akan bertambah positif.1 Fungsi Perintang Pengeluar . dengan meletakkan satu perintang di bahagian pengeluar merupakan cara yang paling berkesan untuk menstabilkan litar.  VE = IE.1 7... Arus pengeluar.. RE .1.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / tersebut... Mari kita lihat secara berperingkat kendalian arus bagi litar ini :  Apabila Beta transistor berubah ( Anggapkan Beta meningkat ). voltan VE akan merentasnya dengan kekutupan seperti yang ditunjukkan dalam rajah : VCC RB IB IC RC IE VC RE Rajah 7.

Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. .   IB = VRB RB  Kejadian yang sebaliknya akan berlaku apabila nilai Beta transistor menurun. apabila bahagian pengeluar menjadi bertambah positif. ia akan menyebabkan pincang depan tapak transistor menjadi kurang. Atas sebab fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /  Transistor yang kita gunakan dalam litar adalah dari jenis NPN.  Ini akan menyebabkan litar sentiasa stabil pada sebarang keadaan suhu sekitar.VE nilai arus pemungut ( IC ) yang cuba naik tadi dikurangkan IC = .IB ke tahap asal. jadi.VBE .  Pengurangan pincang depan tapak-pengeluar menyebabkan VRB = VEE .

Untuk memudahkan pengiraan.  I C (TEPU )  VCC RC  RE ....nilai vol tan keluaran diambil dari Vc :  VC  VCC  VRC Untuk mendapatkan I C (TEPU ) pula. nilaiVCE  0.2 VCC  VRB  VBE  VRE  I B ...diketahui juga I C  I E VCC  IC .. diketahui   C IB I  IB  C  .. kita bahagikan kepada dua gelung iaitu gelung masukan dan gelung keluaran .diketahui pada takat tepu.R C  VCE  I C .2 Rumus Arus dan Voltan Litar : Rumus arus dan voltan litar dapat di cari dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff.3 VCC  VRC  VCE  VRE  VCE  VCC  VRC  VRE Ataupun.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7.1. VCC  IC ...R E ..R E I .R B  VBE  I C ..R B  VBE  I E ....R E   RB   R E     VCC  VBE  I C   IC  VCC  VBE RB  RE  VRC RC RE V RE VC Rajah7. Cuba anda perhatikan : Gelung Masukan : Gelung Keluaran : VCC VCC VRB RB IB IC B VBE IC C VCE IE RE IE VRE Rajah 7.

Untuk mengatasinya.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7. CE : Kehadiran perintang RE pada bahagian pengeluar akan menyebabkan rumus gandaan voltan litar turut berubah menjadi :  AV  rL re' R E Jadi. Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar. satu kapasitor akan disambung selari dengan R E dalam litar ( rujuk rajah 7. Ini adalah keburukan teknik pincangan ini. sudah tentu gandaan voltan akan menjadi kurang dari biasa kerana adanya penambahan nilai RE dalam rumus.3 Fungsi Kapasitor pemirau .4 Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a.u.4 di bawah ). VCC RB IB IC RC IE RE CE Rajah 7.1. Rumus untuk gandaan voltan pula akan berubah seperti asal :  V  rL re' .

. C E disambungkan selari dengan R E.5 Sekiranya CE ditambah dalam litar: rL re ' 2K  3. VCC=30V RC RB 300K IB IC 2K =100 IE RE 1K kirakan nilai gandaan voltan yang baru litar ini. kirakan I C. Penyelesaian : Rajah 7.33  600  AV  cuba anda perhatikan. nilai gandaan voltan litar semasa ada kapasitor pirau dan tiada kapasitor adalah berbeza. IC(TEPU). VC.5 di bawah.1 : Berdasarkan rajah 7. Sekiranya satu kapasitor pirau.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Contoh 7. gandaan voltan.

5mA 300 1K  100  VC  VCC  I C . .33  1K PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG PEMBAHAGI VOLTAN. rangkaian perintang R1 dan R2 disambungkan padanya.6 Cuba anda perhatikan pada bahagian tapak transistor.33 7.6 di bawah menunjukkan teknik pincang pembahagi voltan: VCC RL R1 R2 IC VB IE RE VC VE CE Rajah 7. 7.5mA  V  rL rL  rm re' R E  7.R L  30V .PENGUAT GELOMBANG SINUS  IC  E1002 / UNIT 7 / VCC R RE  B  30V   7.2 2K  1.5mA  2K   15V  I C(TEPU)    re '  VCC RE  RL 30V  10mA 2K  1K 25mV  3.99 3. Rajah 7.

7 Bahagian Masukan: Cuba anda perhatikan rumus untuk mengira arus operasi ( I C ) di atas. tiada langsung melibatkan faktor Beta (). VB R E IC R R 1 VE Rajah 7.8 .RL CE IC(TEPU) = VCC RE  RL Rajah 7. Bahagian Keluaran : VCC RL VRL  IC IE RE  Persamaan arus operasi untuk takat tepu ialah : VC VE VC = VCC . teknik pincang ini dikenali sebagai teknik pincang pembahagi voltan.7 di bawah : Cuba anda perhatikan terbitan rumus untuk mendapatkan arus operasi litar berikut :  VCC VR1 R1 R2 VB R E IE   VR2   VR2   VB IC VBE VR2 VCC CE VR1  V R 2 R1  R VB  VE  VE   IE   IE   IC   VB IE . Dengan sebab itu. Voltan yang susut pada perintang R 2 ( VB) adalah voltan yang terbina untuk tapak. Dengan merujuk kepada rajah 7.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rangkaian R1 dan R2 ini sebenarnya merupakan rangkaian pembahagi voltan.IC. Jadi teknik pincang ini merupakan teknik pincang yang baik.

u. =100 RE = 2K dan Vcc=12V . jika R1=R2=6. RL=1K. kirakan VB.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rintangan Masukan.2 : Berdasarkan rajah 7. rintangan keseluruhan bahagian masukan dan bahagian keluaran litar dapat diketahui: rm = R1 // R2 // re' rl = RL Gandaan Voltan litar : Av = rl re ' Contoh 7. seperti berikut : ib Vm ic R2 R1 RL re' rm VK rl Rajah 7. arus IE.10 Dengan mengabaikan VBE..9 Melalui litar persamaan a.u. kita dapat melukiskan litar persamaan a.0mVp-p.u. Rintangan Keluaran dan Gandaan Voltan litar : Apabila litar ini mendapat voltan masukan a.2K. Vcc RL R1 C2 C1 VC R2 VB RE CE Rajah 7. VC dan gandaan voltan jika Vm = 1. ..10 di bawah.

5mVp   0. Vcc  VRC  VC 12V  I C .25mV 3mA  6.2 K // 6.2 K   x12 12.79 A rm 657 iC   .RE  6 IE  6 2 K I E  3mA I C  I E  3mA Persamaan di bahagian Keluaran.ib  100 x 0.1K  )  12  3  9V Gandaan voltan jika Vm = 1mVp-p ( Tukar kepada litar persamaan a.76 A  0.2 K x12 6. VE=VB : VE  I E .2 K  6.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Penyelesaian : R2 VB  xVcc R1  R2 6.u )  .076mA rL  1K .4 K   6Volt Abaikan VBE .2 K 6 .RC  VC VC  12  ( 3mA.2 K // 833 rm  R1 // R 2 //  657  ib  Vm 0.

076Vp Vk 0. Vcc=12V. Apakah fungsi perintang pengeluar dan pemuat pirau di dalam litar penguat pengeluar sepunya dengan teknik pincang tapak suapbalik pengeluar di atas.1. IB=45A. 7a-3 .rL  0. 7a-2 . Lukiskan litar Penguat pengeluar-sepunya yang mempunyai teknik pincang tapak dengan suapbalik pengeluar. IC=4. Kirakan arus dan voltan pincangan bagi litar pada rajah 7. jika diberi RB=200k.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / VC  ic.Rc=1K.5mVp  152 7a-1 .076 x103 x1K  0. =100.25V . RE=500.076Vp Av= Vm  0.5mA dan VCE=5.

dapatkan nilai VB . IC dan VC bagi litar itu.5K. Dengan merujuk kepada litar pada soalan 7a-4 di atas. RB2=7. Buktikan bahawa teknik pincang yang digunakan dalam soalan 7a-4 di atas merupakan teknik yang stabil melalui formula matematik. 7a-5 . 7a-6 .PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7a-4 . RE=3K. sekiranya R B1=10K. RC=5K .Lukiskan penguat pengeluar sepunya yang menggunakan teknik pincang pembahagi voltan. 7a-1 VCC RB IB IC RC IE RE VC .

.7V VCC RE .PENGUAT GELOMBANG SINUS 7a-2 E1002 / UNIT 7 / Fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun... VBE I E ... 7a-6 IC = 2.86mA . 7a-3 ( rujuk contoh pengiraan di ms 7 ) 7a-4 RL R1 R2 IC VB VC IE RE CE VE 7a-5   VCC VR2  VR2  VB    VR1  VR2 R 2 R1  R  VCC 2 VB  VE  VE    IE   IE   IC  VBE .R E VB R E IC R 1 R2  R2  Rumus di atas tidak mempunyai faktor . VC = 5. Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a.. Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar..u.. jadi ia dikatakan teknik pincang yang stabil.

Gandaan voltan ii.2 . transistor yang digunakan ialah dari jenis silikon. Dengan merujuk kepada litar tersebut kirakan : IB .PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI 7. VCC=20V RB 430K IB IC RE IE 1K RC 2K =100 .1 Teknik pincang manakah yang merupakan teknik pincang yang terbaik dan nyatakan sebabnya? 7. v. Nilai RC yang diperlukan untuk menghasilkan VC=10V. Gandaan voltan yang baru jika kapasitor C E dibuka iii. Namakan teknik pincangan yang digunakan. IC dan VCE i. Merujuk pada rajah di bawah. iv.

RL=2.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Vo CE 7. 7. transistor yang digunakan ialah jenis silikon dan dengan menggunakan data rintangan yang diberikan seperti di bawah : RB1=18K. Nilai VB. VCC=12V diberi re’= RL RB IC 1 R2 25mV IE VB IE RE VC VE CE Kira : i. 7. VRL dan VCE ii.4 Berpandukan rajah litar di bawah.5K. Apakan gandaan voltan litar tersebut jika satu kapasitor pirau disambung selari dengan RE.3 . RE=100.5 Terangkan kegunaan perintang pemancar bagi teknik pincang tapak . Berikan dua faktor yang boleh menyebabkan gandaan litar merosot. RB2=1. Gandaan Voltan iii.7K. IE.

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / suapbalik pengeluar. . Siapkan tugasan ini dalam masa 2 minggu dan semak jawapan anda dengan pensyarah anda.