You are on page 1of 17

PENGUAT GELOMBANG SINUS

E1002 / UNIT 7 /

u nit
Mengetahui dan memahami teknik
memincang transistor tatarajah
pemancar-sepunya.

Melukis litar penguat pengeluar-sepunya
yang menggunakan teknik pincang tapak
dengan suapbalik pengeluar.
Menjelaskan fungsi perintang pengeluar
dan pemuat pemirau dalam litar penguat
pengeluar sepunya teknik pincang tapak
suapbalik pengeluar.
Melukis litar penguat pengeluar sepunya
yang menggunakan teknik pincang
pembahagi voltan.

Dalam unit itu juga anda dapat melihat bagaimana kedudukan titik-Q di atas garis beban. Tetapi. terdapat satu perintang RE ditambah di situ. Cuba anda bayangkan litar penguat yang melibatkan nilai Beta kita gunakan dalam alat penerima radio kita.0 PENGENALAN Dalam unit 6.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7. Teknik Pincang Pembahagi Voltan.1 PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG TAPAK DENGAN SUAPBALIK PENGELUAR. Jika kita lihat sekali pandang. cuba anda perhatikan pada bahagian pengeluar. Apabila arus pengeluar. “Kenapa perlu mengelakkan faktor Beta ?” Ini kerana nilai Beta adalah berhubungkait dengan nilai arus bocor.Selamat Berjaya 7. Mari kita lihat perihal kedua-dua Teknik Pincang ini. IE melalui perintang . Salah satu cara untuk menentukan kedudukan titik-Q di atas garis beban adalah teknik kita memincang transistor dalam litar. Walaubagaimanapun. Nilai arus yang mengalir pada setiap bahagian dalam transistor akan berbeza apabila kita menggunakan teknik pincang yang berbeza. litar ini seolah-olah litar penguat pengeluar sepunya yang telah diterangkan sebelum ini ( rujuk rajah 7. teknik pincang yang terbaik adalah teknik pincang yang dapat menggelakkan faktor Beta () dalam pengiraan arus operasinya. kita katakan yang nilai Beta sentiasa berubah mengikut suhu persekitaran. . Antara teknik pincangan yang stabil dan dapat menghindarkan perubahan faktor Beta dengan ciri sambungan komponen dalam litar ialah : i.1 di bawah ). Arus bocor pula terhasil disebabkan oleh IB perubahan suhu persekitaran. Jadi. ii. Sudah tentu bunyinya akan tidak stabil bergantung pada suhu persekitaran radio itu. I CBO dalam litar (   IC  ICBO ). anda telah didedahkan dengan satu tatarajah yang sering digunakan dalam penguat iaitu tatarajah pengeluar sepunya. Teknik Pincang Tapak dengan Suapbalik Pengeluar.

IC akan meningkat.1 7. Arus Pengeluar ( I E) merupakan arus utama dalam litar.. RE : Sekiranya anda masih ingat lagi. dengan meletakkan satu perintang di bahagian pengeluar merupakan cara yang paling berkesan untuk menstabilkan litar. Arus pemungut.  VE = IE. Arus pengeluar. IE turut meningkat. Apabila  =  .. RE .PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / tersebut.1.. Jadi.1 Fungsi Perintang Pengeluar .  IC = .. Mari kita lihat secara berperingkat kendalian arus bagi litar ini :  Apabila Beta transistor berubah ( Anggapkan Beta meningkat ). IB  IC = IE  Apabila IE meningkat.. voltan susut pada RE akan bertambah positif... voltan VE akan merentasnya dengan kekutupan seperti yang ditunjukkan dalam rajah : VCC RB IB IC RC IE VC RE Rajah 7.

jadi. Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. Atas sebab fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun.  Pengurangan pincang depan tapak-pengeluar menyebabkan VRB = VEE .VBE . ia akan menyebabkan pincang depan tapak transistor menjadi kurang.   IB = VRB RB  Kejadian yang sebaliknya akan berlaku apabila nilai Beta transistor menurun.VE nilai arus pemungut ( IC ) yang cuba naik tadi dikurangkan IC = . apabila bahagian pengeluar menjadi bertambah positif. .IB ke tahap asal.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 /  Transistor yang kita gunakan dalam litar adalah dari jenis NPN.  Ini akan menyebabkan litar sentiasa stabil pada sebarang keadaan suhu sekitar.

3 VCC  VRC  VCE  VRE  VCE  VCC  VRC  VRE Ataupun....R E I .R C  VCE  I C ..R B  VBE  I C .. kita bahagikan kepada dua gelung iaitu gelung masukan dan gelung keluaran .. Untuk memudahkan pengiraan..2 Rumus Arus dan Voltan Litar : Rumus arus dan voltan litar dapat di cari dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff.R E   RB   R E     VCC  VBE  I C   IC  VCC  VBE RB  RE  VRC RC RE V RE VC Rajah7. VCC  IC ...R B  VBE  I E ... Cuba anda perhatikan : Gelung Masukan : Gelung Keluaran : VCC VCC VRB RB IB IC B VBE IC C VCE IE RE IE VRE Rajah 7. nilaiVCE  0.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7.diketahui juga I C  I E VCC  IC ..diketahui pada takat tepu.  I C (TEPU )  VCC RC  RE ..2 VCC  VRB  VBE  VRE  I B .R E .1..nilai vol tan keluaran diambil dari Vc :  VC  VCC  VRC Untuk mendapatkan I C (TEPU ) pula. diketahui   C IB I  IB  C  .

Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar. VCC RB IB IC RC IE RE CE Rajah 7.4 di bawah ). Untuk mengatasinya. Ini adalah keburukan teknik pincangan ini.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7. satu kapasitor akan disambung selari dengan R E dalam litar ( rujuk rajah 7. Rumus untuk gandaan voltan pula akan berubah seperti asal :  V  rL re' .3 Fungsi Kapasitor pemirau .4 Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a. sudah tentu gandaan voltan akan menjadi kurang dari biasa kerana adanya penambahan nilai RE dalam rumus.1.u. CE : Kehadiran perintang RE pada bahagian pengeluar akan menyebabkan rumus gandaan voltan litar turut berubah menjadi :  AV  rL re' R E Jadi.

33  600  AV  cuba anda perhatikan.5 di bawah. . gandaan voltan.1 : Berdasarkan rajah 7.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Contoh 7. VCC=30V RC RB 300K IB IC 2K =100 IE RE 1K kirakan nilai gandaan voltan yang baru litar ini.5 Sekiranya CE ditambah dalam litar: rL re ' 2K  3. C E disambungkan selari dengan R E. IC(TEPU). nilai gandaan voltan litar semasa ada kapasitor pirau dan tiada kapasitor adalah berbeza. Penyelesaian : Rajah 7. kirakan I C. Sekiranya satu kapasitor pirau. VC.

5mA  V  rL rL  rm re' R E  7. 7.5mA 300 1K  100  VC  VCC  I C .R L  30V .33  1K PENGUAT PENGELUAR SEPUNYA YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PINCANG PEMBAHAGI VOLTAN.6 Cuba anda perhatikan pada bahagian tapak transistor.99 3.33 7.5mA  2K   15V  I C(TEPU)    re '  VCC RE  RL 30V  10mA 2K  1K 25mV  3. Rajah 7.2 2K  1.PENGUAT GELOMBANG SINUS  IC  E1002 / UNIT 7 / VCC R RE  B  30V   7. . rangkaian perintang R1 dan R2 disambungkan padanya.6 di bawah menunjukkan teknik pincang pembahagi voltan: VCC RL R1 R2 IC VB IE RE VC VE CE Rajah 7.

8 . teknik pincang ini dikenali sebagai teknik pincang pembahagi voltan.7 Bahagian Masukan: Cuba anda perhatikan rumus untuk mengira arus operasi ( I C ) di atas.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rangkaian R1 dan R2 ini sebenarnya merupakan rangkaian pembahagi voltan.RL CE IC(TEPU) = VCC RE  RL Rajah 7.7 di bawah : Cuba anda perhatikan terbitan rumus untuk mendapatkan arus operasi litar berikut :  VCC VR1 R1 R2 VB R E IE   VR2   VR2   VB IC VBE VR2 VCC CE VR1  V R 2 R1  R VB  VE  VE   IE   IE   IC   VB IE .IC. Jadi teknik pincang ini merupakan teknik pincang yang baik. tiada langsung melibatkan faktor Beta (). Bahagian Keluaran : VCC RL VRL  IC IE RE  Persamaan arus operasi untuk takat tepu ialah : VC VE VC = VCC . Voltan yang susut pada perintang R 2 ( VB) adalah voltan yang terbina untuk tapak. VB R E IC R R 1 VE Rajah 7. Dengan sebab itu. Dengan merujuk kepada rajah 7.

10 Dengan mengabaikan VBE.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Rintangan Masukan.10 di bawah.9 Melalui litar persamaan a. VC dan gandaan voltan jika Vm = 1.u. jika R1=R2=6. .u. rintangan keseluruhan bahagian masukan dan bahagian keluaran litar dapat diketahui: rm = R1 // R2 // re' rl = RL Gandaan Voltan litar : Av = rl re ' Contoh 7. kirakan VB. RL=1K.0mVp-p. Rintangan Keluaran dan Gandaan Voltan litar : Apabila litar ini mendapat voltan masukan a. Vcc RL R1 C2 C1 VC R2 VB RE CE Rajah 7..u.2 : Berdasarkan rajah 7. =100 RE = 2K dan Vcc=12V . arus IE..2K. seperti berikut : ib Vm ic R2 R1 RL re' rm VK rl Rajah 7. kita dapat melukiskan litar persamaan a.

ib  100 x 0.4 K   6Volt Abaikan VBE . Vcc  VRC  VC 12V  I C .2 K 6 .5mVp   0.2 K // 833 rm  R1 // R 2 //  657  ib  Vm 0.u )  .1K  )  12  3  9V Gandaan voltan jika Vm = 1mVp-p ( Tukar kepada litar persamaan a.25mV 3mA  6.2 K  6.2 K   x12 12. VE=VB : VE  I E .076mA rL  1K .2 K // 6.RC  VC VC  12  ( 3mA.RE  6 IE  6 2 K I E  3mA I C  I E  3mA Persamaan di bahagian Keluaran.76 A  0.2 K x12 6.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Penyelesaian : R2 VB  xVcc R1  R2 6.79 A rm 657 iC   .

076Vp Vk 0.Rc=1K. Apakah fungsi perintang pengeluar dan pemuat pirau di dalam litar penguat pengeluar sepunya dengan teknik pincang tapak suapbalik pengeluar di atas.1.076Vp Av= Vm  0. jika diberi RB=200k. RE=500. Lukiskan litar Penguat pengeluar-sepunya yang mempunyai teknik pincang tapak dengan suapbalik pengeluar. IC=4. =100. 7a-2 .5mVp  152 7a-1 .rL  0. IB=45A.25V . Vcc=12V.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / VC  ic. 7a-3 .076 x103 x1K  0.5mA dan VCE=5. Kirakan arus dan voltan pincangan bagi litar pada rajah 7.

7a-6 . RE=3K. 7a-5 . RC=5K . Buktikan bahawa teknik pincang yang digunakan dalam soalan 7a-4 di atas merupakan teknik yang stabil melalui formula matematik. Dengan merujuk kepada litar pada soalan 7a-4 di atas.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / 7a-4 .Lukiskan penguat pengeluar sepunya yang menggunakan teknik pincang pembahagi voltan. sekiranya R B1=10K. dapatkan nilai VB . IC dan VC bagi litar itu. 7a-1 VCC RB IB IC RC IE RE VC .5K. RB2=7.

86mA . VC = 5.7V VCC RE . Secara tidak langsung ia akan merendahkan rintangan masukan litar... VBE I E .u.. 7a-6 IC = 2.R E VB R E IC R 1 R2  R2  Rumus di atas tidak mempunyai faktor .. Perintang ini dinamakan ’Perintang Penstabil’. Kapasitor CE ini biasanya dikenali sebagai kapasitor pirau kerana fungsinya untuk memiraukan RE dari dilalui oleh isyarat a... jadi ia dikatakan teknik pincang yang stabil... 7a-3 ( rujuk contoh pengiraan di ms 7 ) 7a-4 RL R1 R2 IC VB VC IE RE CE VE 7a-5   VCC VR2  VR2  VB    VR1  VR2 R 2 R1  R  VCC 2 VB  VE  VE    IE   IE   IC  VBE .PENGUAT GELOMBANG SINUS 7a-2 E1002 / UNIT 7 / Fungsi perintang pengeluar ( RE ) ini adalah untuk menstabilkan semula nilai arus operasi yang cuba naik atau turun.

IC dan VCE i.PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI 7. Gandaan voltan ii. Namakan teknik pincangan yang digunakan. VCC=20V RB 430K IB IC RE IE 1K RC 2K =100 . Merujuk pada rajah di bawah. Gandaan voltan yang baru jika kapasitor C E dibuka iii. transistor yang digunakan ialah dari jenis silikon. Nilai RC yang diperlukan untuk menghasilkan VC=10V.1 Teknik pincang manakah yang merupakan teknik pincang yang terbaik dan nyatakan sebabnya? 7. iv. Dengan merujuk kepada litar tersebut kirakan : IB .2 . v.

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / Vo CE 7. VCC=12V diberi re’= RL RB IC 1 R2 25mV IE VB IE RE VC VE CE Kira : i. IE. RB2=1. transistor yang digunakan ialah jenis silikon dan dengan menggunakan data rintangan yang diberikan seperti di bawah : RB1=18K.7K. VRL dan VCE ii.5K. 7. 7.4 Berpandukan rajah litar di bawah. Nilai VB.3 . Gandaan Voltan iii. Apakan gandaan voltan litar tersebut jika satu kapasitor pirau disambung selari dengan RE. RL=2. RE=100.5 Terangkan kegunaan perintang pemancar bagi teknik pincang tapak . Berikan dua faktor yang boleh menyebabkan gandaan litar merosot.

PENGUAT GELOMBANG SINUS E1002 / UNIT 7 / suapbalik pengeluar. . Siapkan tugasan ini dalam masa 2 minggu dan semak jawapan anda dengan pensyarah anda.